Дипломата от ВУСИ е гаранция за успешна кариера

Дипломата от ВУСИ е гаранция за успешна кариера | StandartNews.com

Висшето училище по сигурност и икономика (ВУСИ) се утвърди като един от най-престижните вузове не само в Пловдив и региона, но и в цяла България. ВУСИ се развива много динамично и последователно, натрупа сериозен имидж и спечели признанието на академичната общност, като се превърна и в предпочитан партньор от работодателските организации.

ВУСИ предлага изключително търсени и атрактивни специалности в направленията „Национална сигурност", „Администрация и управление" и „Икономика". Съчетанието им е уникално за българското висше образование, което превръща вуза в единствен по рода си в страната. След успешното приключване на обучението си студентите придобиват образователно-квалификационна степен „бакалавър". По всички специалности е осигурено продължаване в магистърска степен.

Студентите се обучават в свръхмодерна учебна база на бул. „Кукленско шосе" 13 в Пловдив. Сградата, чиято разгъната застроена площ надхвърля 8 хил.кв.м., разполага с аудитории и семинарни зали, оборудвани с най-съвременни информационни и иновационни технологии. Базата се състои от 4 самостоятелни корпуса, които включват аула, 6 големи аудитории, 12 семинарни зали, 4 компютърни и 2 лингвистични кабинета. Тук функционират и единствените по рода си в България специализирани зали по хотелиерство, ресторантьорство, криминалистика и др. В сградата едновременно могат да се обучават над 2000 студенти. За това капиталовложение ВУСИ получи приза „Инвеститор № 1" в сферата на културата и образованието на Десетия годишен конкурс „Бизнесмен на годината", който отличава водещите мениджъри и фирми в Пловдивския регион.

ВУСИ е член на Асоциацията на индустриалния капитал в България и е желан партньор при разработване на политики за утвърждаването на добрите практики за стимулиране на икономиката. Партньорството между вуза и АИКБ допринася за по-добрата подготовка на студентите, обогатява знанията и им помага при реализацията на пазара на труда.
Висшето училище по сигурност и икономика е първият пловдивски вуз със Сертификат за качество EN ISO 9001:2008 и е сертифициран от Intertek.

През ноември 2011 г. Европейската комисия издаде на ВУСИ Разширена харта „Еразъм", която дава възможност за обучение и провеждане на студентски практики, обмен на преподаватели и засилване на сътрудничеството с университети от Европейския съюз.

Вузът е сред регионалните лидери, показва оценка на Министерството на образованието и науката и консорциум от няколко неправителствени организации. Рейтинговата система за 2015 г. сочи, че ВУСИ уверено върви нагоре и задава критерии, с които се събразяват всички висши училища в България. Дипломираните студенти от професионално направление „Икономика" получават около 1 000 лв. заплата. Сумата се получава като среден месечен облагаем доход на завършилите професионалното направление през предходните 5 години, изчислени на базата на данни, предоставени от НОИ и АдминУни.
Подобна е и картината в професионално направление „Администрация и управление", където ВУСИ е на второ място в Пловдивска област.

Петото издание на Рейтинговата система показва, че завършилите „Национална сигурност" получават средно по 943 лв. 13 ст. Тези експерти се очертават като едни от най-търсените на пазара на труда и безработицата сред тях е изключително ниска. ВУСИ е първия и единствен вуз в Пловдив и региона, подготвящ квалифицирани специалисти за полицията, охранителната и фирмената сигурност, борбата с киберпрестъпността и др.

Гъвкави учебни планове и отличните практически умения, които получават младите хора, са като магнит за фирмите, търсещи подготвени експерти. Дипломата от реномиран вуз, който получава висока оценка от работодателите, гарантира успешна професионална реализация. Именно ВУСИ е такова висше училище, превърнало се в запазена марка в българското образование.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай