Банки дават кредити за обучение и бригади

Банки дават кредити за обучение и бригади | StandartNews.com

От услугата могат да се възползват и граждани на Европа

Банките предлагат студентски кредити за различни цели - заплащане на такси за обучение в България, заплащане на такси и други разходи за обучение в чужбина, покриване на разходи за издръжка и текущи нужди, закупуване на компютър, участие в студентски бригади в чужбина, покриване на разходи за това. При Уникредит Булбанк лихвеният процент е 7%, а при Райфайзен банк фиксираната годишна лихва е 6,5%. От банката отбелязват, че при кредит за обучение максималният размер се формира от сбора от дължимите такси за оставащия срок на обучение на студента/докторанта, съгласно учебния план на съответната специалност и образователно-квалификационна или образователна и научна степен. От него могат да се възползват студенти и докторанти, които са български граждани, както и жители на други държави членка на ЕС, страни от Европейското икономическо пространство (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) или Конфедерация Швейцария. Условието е те да се обучават в редовна форма

за придобиване на образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър

или образователна и научна степен доктор в държавно или частно висше училище или научна организация в България. Важно е студентите да са не по-възрастни от 35 г. при кандидатстване на кредита, отбелязват от Райфайзен. От Societe Generale Експресбанк пък са създали ТИ кредит. Това е нецелеви студентски заем, с който можеш да финансираш всички аспекти на обучението си - такси за образование в България или чужбина, ежедневни разходи, свързани с учебния процес, пътувания, work & travel бригади. Период на промоцията за него е от 1 август 2016 г. до 30 декември 2016 г. Промоционалният лихвен процент с превод на заплатата на поръчителя или студента е 7,99% в евро и лева, а без превод на заплата – 8,9%. Без значение е формата на обучение – редовно, задочно или дистанционно. В условията за кандидатстване за студентски кредит на Пощенска банка също има изискване студентите да не са навършили 35 г. Лихвата е фиксирана на 6,5% за целия срок. Според условията на Централна кооперативна банка, кандидатстващите за студентски кредит трябва да са на възраст до 30 г. Стандартният лихвен процент е 9,9% независимо от валутата на кредита. Ако поръчителят получава заплата в банката, се ползва преференциална юбилейна лихва в размер на 8,5%.

Потребителските кредити могат да се използват за разнообразни нужди

- ремонт, покупка на обзавеждане, битова техника, покупка на автомобил или имот, обучение, за рефинансиране на кредити от други банки.
Потребителските кредити на Райфайзен банк са с годишен лихвен процент 9% при кредити с фиксирана лихва за седем години при превод на работна заплата по сметка в банката. При внасяне в брой с изискване за поръчител - 11%, а кредитът е с фиксирана лихва за 7 години. В Пощенска банка за стандартния потребителски кредит има промоционален лихвен процент от 6,45 до 7,95% при превод на заплата в банката. Там имате възможност за експресно усвояване до три часа при искане за потребителски кредит, подадено в клон на банката. Изискванията на Уникредит Булбанк гласят, че кредитоискателите трябва да са навършили 18 г. и да не са по-възрастни от 70 г. при изтичането на срока на кредита.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай