Алма матер обяви допълнителен прием за физици и химици

Алма матер обяви допълнителен прием за физици и химици | StandartNews.com

София. Софийският университет "Св. Климент Офридски" обяви допълнителен държавен прием за 219 незаети места след третото класиране на кандидат – студентите. Незапълнените бройки са предимно в специалностите, свързани с физика и химия. Обявен е допълнителен прием и за някои платени специалности, предимно филологически.

Алма матер е запълнила 95% от плана за прием в образователно-квалификационните степени „бакалавър" и магистър" след средно образование. В сравнение с предишната учебна година местата за допълнителен прием са два пъти по-малко, съобщиха от университета.

Специалностите, за които е обявен допълнителен прием са, „Археология", „Руска филология", „Балканистика", „Физика" редовна и задочна форма, „Инженерна физика" редовна и задочна форма, „Ядрена техника и ядрена енергетика", „Физика и математика" редовна и задочна форма, „Астрофизика, метеорология и геофизика" редовна и задочна форма, „Физика и информатика", „Медицинска физика", „Комуникации и физична електроника", „Фотоника и лазерна физика", „Химия" редовна и задочна форма, „Химия и физика", „Химия и информатика", „Екохимия", „Компютърна химия", „Ядрена химия", „Икономика", „Стопанско управление" и „Теология".

За втора поредна година Софийският университет обявява и прием на студенти в специалности за обучение срещу заплащане. 145 са местата в специалностите „Психология", „Политология", „Социология", „Българска филология" редовна и задочна форма, „Славянска филология", „История" редовна и задочна форма, „Етнология", Английска филология, редовна форма, „Немска филология с избираем модул „Скандинавски езици", „Френска филология", „Италианска филология", „Испанска филология", „Скандинавистика", „Класическа филология", „Новогръцка филология", „Тюркология", „Иранистика", „Право", „Туризъм", „Биология" редовна и задочна форма, „Молекулярна биология", „Екология и опазване на околната среда" редовна и задочна форма и „Биомениджмънт и устойчиво развитие".

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай