Сряда,

Калпави проекти ще връщат пари на фонда

От: Администратор -
1464
 Калпави проекти ще връщат пари на фонда
A
A
A

Ще има отделни конкурси за млади учени

Научни проекти, които получат оценка "незадоволителен" на междинния етап от изпълнението си, може да връщат получените средства на фонд "Научни изследвания". Това става ясно от проекта за нов правилник на фонда, качен на сайта на просветното министерство. Въпреки заявките, че фондът ще се прелее в нова Агенция за научни изследвания и иновации, просветното министерство е подготвило документ, с който дори разширява задълженията на фонда спрямо сегашните му.

Научният фонд вече ще може да прави конкурси и за идеи. Съгласно новия проект за правилник ръководството на фонда ще има възможност да обявява три вида конкурси. Първият от тях е сходен със сегашните - тематични конкурси по приоритетните направления в науката ни, формулирани от държавата. Те ще имат времетраене до 3 г. Освен това обаче ще има и друг вид конкурси - за идеи, които ще бъдат насочени предимно към водещи изследователи. Задължително е кандидатстващите в тях екипи да се състоят от хора с доказани върхови постижения в научната област, в която работят. Тези проекти ще бъдат с по-удължено времетраене - до 5 г. Третият вид конкурси ще е ориентиран към младите учени и е за 2 г.

За първи път е ясно разписано какво се изисква от фонда на всеки един етап от обявяването на конкурсите и изпълнението на проектите. Когато конкурсът бъде обявен, е задължително предварително да бъдат посочвани критериите за оценка, минималните и максималните суми, с които могат да бъдат финансирани проектите, както и броят точки, под които средства не се отпускат. Доскоро именно неяснотата на критериите блокираше работата на фонда и създаваше повод за много конфликти и съдебни дела. От проекта за правилник става ясно също, че за скъпи проекти на стойност над 400 000 лева

ще се изискват трима оценители

а за останалите са необходими само двама. Всеки проект, получил финансиране, ще бъде качван на собствена интернет страница, така че да бъде публично ясно за какво се харчат парите, отпуснати за него, и какви са постигнатите резултати. На тази страница би трябвало да се вижда има ли патенти, получени в резултат на този проект, или поне заявки за такива. Там ще се оповестяват и публикациите в реномирани международни научни списания. Проектите ще бъдат оценявани и на междинен етап, като тези оценки също ще се качват на интернет страницата. Те могат да варират от незадоволителен до много добър. С най-високата оценка се възнаграждават проекти, получили значително повече резултати от вече очакваните. Оценка "добър" се дава на онези, които са постигнали по-голямата част от заложените резултати, но не по-малко от 80%. При резултати между 50 и 80 на сто се поставя оценка "задоволителен", като тя може да бъде основание за намаляване парите на втория етап на проекта с до около 30%. Онези, които не успеят да достигнат и половината от заложените резултати, няма да бъдат финансирани по-нататък. Възможно е при определени ситуации те да връщат изцяло или частично пари на фонда, ако оценителите препоръчат това. При обявяване на конкурсите трябва да бъдат посочвани и допустимите за финансиране дейности, недопустимите разходи, допустимите кандидати и техните партньори. Ако от кандидата се иска съфинансиране, това също трябва да бъде уточнено.
Новост е и изискването към фонда да поддържа електронен регистър и класация на учените в България, за която се говори отдавна.

Своеобразният рейтинг ще се прави по десетте научни направления

като всяко от тях трябва да има свой представител в ръководството на научния фонд. Посочено е обаче, че само учени, намиращи се сред първите 10% в своята област, могат да бъдат членове на Изпълнителния съвет на фонда. В научно-експертните комисии пък могат да участват хора, които се намират в първите 30% в научната си сфера. Не може да бъде оценител пък научен работник, който не е успял да се класира сред първата половина в областта си.


Всички новини от категория СтандАРТ.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията