Събота,

5 години стаж ще са нужни за директор

От: Администратор -
109
5 години стаж ще са нужни за директор
A
A
A

Най-малко пет години учителски стаж ще е нужен за заемане на длъжността „директор" на детска градина, училище или център за подкрепа за личностно развитие. Това решиха депутатите с приемането на второ четене на текстове от законопроекта за предучилищното и училищното образование, предаде Нова ТВ.

Остава обаче начинът за избот на директор- с конкурс. Не беше прието предложението на АБВ за въвеждане на мандатност от пет години за директорите на училища.

Атестирането на учителите, директорите и другите педагогически специалисти ще се извършва на всеки четири години от комисия, определена от работодателя, реши парламентът.

В закона изрично е записано, че „на педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от учениците, родителите, административните органи и обществеността".

При пенсиониране на педагогическите специалисти, които през последните 10 години от трудовия си стаж са работили в държавна или общинска институция на бюджетна издръжка, ще се изплащат 10 брутни работни заплати. Запазва се и правото за предоставяне на средства за представително облекло за всяка календарна година.

Учител не може да извършва срещу заплащане обучение на деца, с които работи в детската градина или училището, записаха още народните представители.

В едномесечен срок от началото на всяка учебна година учителят декларира писмено пред работодателя си дали е давал частни уроци през предходната учебна година. Педагогическият специалист няма право да участва при изготвяне и оценяване на изпитни материали и да извършва проверка и оценка на изпитни работи, ако е подготвял ученици за явяването им на съответния изпит срещу заплащане.


Всички новини от категория СтандАРТ.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията