Вторник,

Тристранката прие Актуализирана стратегия по заетостта

От: Администратор -
1389
Тристранката прие Актуализирана стратегия по заетостта
A
A
A

София. Националният съвет за тристранно сътрудничество прие представения от министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов проект на Актуализирана стратегия по заетостта на Република България 2013 - 2020 г. Целта на документа е да се осигурят условия и възможности за подобряване качеството на работната сила и повишаване на заетостта в икономика, на стандарта на живот и да се насърчи социалното включване.

Стратегията е изключително важна. Тя е очаквана от Европейската комисия като предварително условие за договаряне на Споразумението за партньорство за следващия програмен период, каза президентът на КНСБ Пламен Димитров, който ръководи днешното заседание на социалните партньори. Той припомни дългото и задълбочено обсъждане на документа и подчерта, че за първи път подобна стратегия е обезпечена финансово. За реализиране на мерките в стратегията са предвидени 3 млрд. лв., като половината от тях са от националния бюджет, а останалите – по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси".

В средносрочна перспектива (до 2015 г.) политиката ще бъде насочена към повишаване на заетостта за компенсиране на намалението по време на кризата и ограничаване на безработицата чрез разкриването на нови работни места и подобряване на услугите по заетостта. В дългосрочна перспектива ще се цели съществено повишаване на инвестирането в човешки капитал, осигуряване на значително по-висока и устойчива производителна заетост и интегриране на най-широк кръг от лица на пазара на труда.

В Актуализираната стратегия са определени три основни направления на действие и съответните задачи по тях. Първото е повишаване на качеството на работната сила според изискванията на работните места и за повишаване на производителността на труда. Сред основните задачи в това направление са подобряване на достъпа до образование и обучение на лицата в трудоспособна възраст, превенция на отпадането от училище и реализирането на мерки, осигуряващи „втори шанс" за включване в образование и обучение, оптимизиране на държавните образователни изисквания за учебното съдържание и на учебните програми с цел придобиване на базови компетентности, необходими за успешната реализация на пазара на труда, развиване на националната системата за проучване и прогнозиране на потребностите от работна сила и др.

Второто направление е повишаване на предлагането на работна сила. Мерките, предвидени тук, са подобряване на услугите за безработните младежи чрез консултации и подкрепа относно тяхното образование и подобряване на перспективите за работа в процеса на преход от училище към заетост, изготвяне на индивидуални планове за развитие, създаване на „Виртуална служба за заетост" с цел извършване на on-line регистрация, информиране и консултиране, прилагане на услуги и мерки, съобразени с индивидуалните потребности и спазване на принципа за баланс между права, задължения и предоставяни услуги за активиране на неактивните лица и безработните от уязвимите групи и др.

Подкрепа за повишаване търсенето на работна сила е третото направление. По него се предвижда улесняване достъпа до финансиране в подкрепа на инвестициите и нуждите от оборотен капитал на малките и средните предприятия, стимулиране на външнотърговския капацитет и конкурентоспособността на българските фирми на външните пазари, поддържане на национален експортен интернет портал и база данни на български предприятия с експортен потенциал, създаване на унифицирана информационна система и база данни, предоставяща свободен достъп и възможности за търсене на партньори и за достъп до секторна, аналитична и маркетингова информация, изграждане и функциониране на повече индустриални зони и високотехнологични паркове и т. н.

МТСП ще осъществява непрекъснат мониторинг относно изпълнението на целите на стратегията на база система от индикатори. Този процес ще бъде обезпечен чрез интегрираната информационна система на МТСП, статистически данни и други видове информация.


Всички новини от категория Любопитно.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Валутни курсове

По курса на БНБ
Валута Лева (BGN) Обратен курс за 1 лев
CHF 1.70725 0.585737
GBP 2.24388 0.445657
USD 1.71204 0.584099
Виж всички