Голям скандал за срока на ваксините. Кацаров опроверга Борисов

Срокът на годност не е изтекъл, обяви здравното ведомство

Голям скандал за срока на ваксините. Кацаров опроверга Борисов | StandartNews.com

Голям скандал за срока на ваксините. Имунизират хората с инжекции с изтекъл срок на годност, обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти, след като се черкува в манастира "Св. Св. Кирик и Юлита" в Асеновград.

Здравното министерство светкавично опроверга лидера на ГЕРБ.

При изпълнението на Националната ваксинационна кампания срещу COVID-19 в България се прилагат единствено ваксини, чийто срок на годност е в съответствие с разрешението им за употреба, отговори пресцентърът на правителството.

На 10 септември 2021 г., след извършена оценка от Европейската агенция по лекарствата, в Европейския съюз (ЕС) беше одобрен нов срок на годност за COMIRNATY при условия на съхранение при свръхниска температура. 

Продуктовата информация е актуализирана с новия срок на годност за замразен флакон, като той е удължен от 6 месеца на 9 месеца. Условията на съхранение остават непроменени (‑90°C до ‑60°C). Опаковките с отпечатан срок на годност върху етикета от юни 2021 до март 2022 могат да продължат да се използват до 3 месеца след отпечатания срок на годност, ако са били спазени одобрените условия на съхранение при ‑90°C до ‑60°C.

На всички флакони със срок на годност след март 2022 г. вече ще бъде отразен новият 9‑месечен срок на годност.   За всички  ваксини, на които срокът на годност е изтекъл към момента, е извършено бракуване и предстои унищожаване в съответствие с НАРЕДБА № 4 ОТ 16 МАЙ 2018 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УНИЩОЖАВАНЕТО НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 111 ОТ 2020 Г.) издадена от министъра на здравеопазването, Обн. ДВ. бр.43 от 25 май 2018г., изм. ДВ. бр.111 от 31 декември 2020 г.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай