Андрей Михайлов, ИТН: Ковид-мерките да не пречат на бизнеса

Партиите на промяната предлагаме много сходни програми

Андрей Михайлов, ИТН: Ковид-мерките да не пречат на бизнеса | StandartNews.com

 

  • Партиите на промяната предлагаме много сходни програми
  • Искаме да включим хората с двойно гражданство в политиката
  • ЦИК е колективен орган -нито една политическа сила не може сама да му влияе

Андрей Михайлов е роден на 16 май 1978 г. в София. Завършил Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", където има и следдипломна квалификация по право на Европейския съюз. Има над 19 години професионален опит в сферата на защита на конкуренцията. Работил е като експерт в Комисия за защита на конкуренцията, дирекция "Антитръст и концентрации". Автор е на 12 научни публикации в специализирани правни издания. Избран е за депутат от ИТН в 45-тото и 46-тото Народно събрание, където е председал на Комисията по конституционни и правни въпроси.

  • Имаме много подготвени сънародници зад граница, чийто потенциал не се използва, заяви Андрей Михайлов от "Има такъв народ" в специално интервю за вестник СТАНДАРТ

 

- Г-н Михайлов, какви законодателни инициативи планира да внесе в следващото Народно събрание Има Такъв Народ? Остава ли основен приоритет за партията промяна на избирателната система?

- При определяне на бъдещите законодателни инициативи, които сме планирали за реализиране в 47-то Народно събрание, сме се водили от две основни предпоставки - първата е нашата програма, а втората е изготвеният от нас план за незабавни действия след конституиране на новото Народно събрание. Това е своеобразна кратка "пътна карта" за законодателни инициативи в най-важните сектори. Без никакво съмнение времето за законодателна дейност ще е кратко, защото проблемите са тежки, не търпят отлагане и ще са необходими бързи, работещи и ефективни решения, тъй като предизвикателствата пред обществото са много и са натрупвани с години. Това се отнася най-вече за сектори като енергетика, здравеопазване, правосъдие, икономика и др. Що се отнася до промяната на избирателната система - този приоритет не е отпаднал, само ще посоча обстоятелството, че е залегнал дори в Учредителната декларация на партия "Има такъв народ".

- Броенето на разписките от машините на изборите предизвика спор, който стигна до Върховния административен съд след жалба на "Изправи се! Ние идваме!", "Продължаваме промяната" и "Демократична България". Как гледате на опасенията им, че ръчното броене ще допринесе за манипулации и на обвиненията, че това решение е прокарано от ИТН, ГЕРБ, БСП и ДПС?

- Централната избирателна комисия (ЦИК) е колективен орган и нито една политическа партия не може самостоятелно да окаже влияние, тъй като няма мнозинство за оказване на решаващо въздействие, предвид това - подобни обвинения са неприемливи. Именно такава е и правната логика при конституиране на ЦИК, т.е. нито една политическа сила да не може еднолично да въздейства по отношение на решения за провеждането на изборния процес. На следващо място - има образувано производство пред Върховен административен съд, там са изложени становищата както на жалбоподателите, така и на изборната администрация и предстои постановяване на решение.Въпросът ми дава повод да отбележа и една идея за въвеждане на постоянно действаща изборна администрация, което ще облекчи изборния процес и ще доведе до значително улесняване на процеса на провеждане не само на парламентарни и президентски избори, но и на местни избори и избори за Европейски парламент.

- Като юрист как ще коментирате казуса с двойното гражданство на Кирил Петков? Би ли повлиял той на евентуално бъдещо партньорство на Има такъв народ с неговата формация "Продължаваме промяната"?

- Преди всичко следва да бъдат проведени изборите и след официалното обявяване на резултатите да се конституира 47-то Народно събрание. Въз основа на резултатите ще се пристъпи към съставяне на редовно правителството, такава е логиката на политическия процес.Решението на Конституционния съд няма отношение към съставяне на бъдещото правителство, нито към политиката на "Има такъв народ" - тя се характеризира с диалогичност и конструктивност и е била винаги такава, дори и преди разглеждане на обсъждания казус, и преди решението на Конституционния съд.Именно диалогичността и откритостта следва да са основата и са предпоставки, водещи към успешно съставяне на правителство. Не бива да пропускаме главното - желанието за промяна на страната и премахване на порочните модели на управление, които бяха наложени в последните дванадесет години. Това може да се постигне чрез публичен и честен диалог за съставяне на редовен кабинет, основаващ се на принципни приоритети и политики, като ключовият момент тук са именно общите политики.Отговаряйки на въпроса ще посоча един детайл, който често се пропуска - в предходното Народно събрание инициирахме промяна в Конституцията именно по отношение на въпроса с двойното гражданство. Това беше израз на нашето желание да включим в политическия живот много българи с двойно гражданство от чужбина - те са не само наши избиратели, но и подготвени хора. По този начин подчертаваме и отношение към неизползвания експертен потенциал на нашите сънародници в чужбина.

- С кои други партии евентуално бихте се коалирали за съставяне на кабинет след изборите?

- Представители на нашата партия са имали възможността да посочат и преди - за нас е политически неприемливо да има каквато и да е форма на управление съвместно с партиите ГЕРБ и ДПС. Както отбелязах - диалогичността по отношение на другите политически сили, които искат промяна и реформи, винаги е била налице. Публичните, честни и открити разговори ще са предпоставката за сформиране на почтено управление с дълъг хоризонт на работа, за да се извършат планираните промени.

- Какви са приоритетите в програмата ви, от които не бихте отстъпили?

-Няма да скрия, че внимателно съм прочел програмите на всички политически партии както на тези, които управляваха доскоро, така и на новите участници в политическия живот на страната. Прави впечатление, че партиите които искат промяна, а сред тях основна е "Има такъв народ", имат сходство в програмите и планираните реформи. Това означава, че има много прилики в приоритетите.В тази връзка - не мисля, че ще е необходимо да се дефинират приоритети, от които може да се отстъпва и такива, от които да не се отстъпва - това разделение е и ненужно, защото всеки сектор има необходимост от спешни реформи. Приоритетите са именно първите по важност действия, които следва да се предприемат. Проблемите са ясно видими, а решаването им е въпрос на смели и решителни действия въз основа на общите приоритети на всички партии, желаещи промяната.Ключът към тази промяна са съвместните усилия за преодоляване на актуалните предизвикателства и натрупаните с години проблеми. С увереност мога да посоча, че нашата програма е разработвана от експерти в продължение на повече от две години и е една от най-подробните с ясно разписани стъпки как, с какви средства и с какъв инструментариум да бъдат извършени реформите.  

- Как гледате на мерките на здравните власти срещу пандемията и въвеждането на т.нар. "зелен сертификат", както и на предупрежденията за евентуален нов локдаун? Оправдани ли са те от правна и здравна гледна точка и имат ли алтернатива?

- Като юрист не бих могъл да обсъждам проблема от медицинска и имунологична гледна точка, за щастие в "Има такъв народ" имаме изключителни специалисти по въпроса с доказана експертиза. От правна страна обаче следва много внимателно да се подхожда, за да се избегне дискриминационен елемент спрямо онези български граждани, които са преболедували и имат изградени антитела с високи стойности, а също и да не се допуска ограничаване правото на труд и увреждане на бизнес средата. Отношението ни като общество към здравната криза, сертификатите и ваксинирането всъщност е пряко отражение на тежкото разделение и недоверие на нацията към държавните институции, дори към държавата като цяло.

- Продължавате ли да подкрепяте закриването на специализираните съд и прокуратура, което вече беше прието на първо четене от предишния парламент?

- Гласувахме в подкрепа на съдебната реформа - закриването на специализираните съдилища и прокуратури е сред приоритетите на нашата програма в сектор "Правосъдие", но това следва да бъде извършено внимателно, обмислено и професионално. Тези специализирани структури не оправдаха своето съществуване за последните десет години, но основното предизвикателство тук са образуваните дела, т.нар. висящи дела. Не би било правилно те да бъдат прекратени и целият процес да започне от начало. Но нека не си представяме съдебната реформа само като закриване на дадени съдилища - тя е много по-всеобхватна и далеч надхвърля преформатирането на специализираното правосъдие, по-скоро то е във фокуса на вниманието, но е само част от необходимите промени.

- С какво друго ще се характеризира съдебната реформа, която бяхте казали, че ще се случи в следващото Народно събрание? Фигурата на главния прокурор ли е основният акцент в нея?

- Съдебната реформа всъщност има много по-голяма цел - постигане на справедливо правосъдие и налагане на принципа, че всички са равни пред закона. Дефицитът на справедливост и бавните съдебни процеси са тежко наследство, именно затова съдебната реформа е ключова. Тя не е само закриване на определени съдилища, но означава и реформи във Висшия съдебен съвет, оптимална структура и натовареност на общите съдилища, кариерно развитие на магистратите, прозрачни и честни конкурси за назначаване на съдии, прокурори и следователи, инспекторат и контрол. Стремежът ни е да се подходи много по-всеобхватно в съдебната реформа и наши съюзници ще бъдат всички партии искрено желаещи тази промяна, а извън политиката съюзниците ни са всички онези почтени магистрати, които желаят да осигурят справедливо и честно правосъдие.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай