Крепост крие светилище в най-високата си точка

Намира се в Община Чепеларе

Крепост крие светилище в най-високата си точка | StandartNews.com

Археологическият обект се намира на около 3,5 км източно от село Забърдо, община Чепеларе. Той е разположен върху високия скален връх Чуката (1426,8 м), непристъпен от северната си страна, в чието подножие се намират две от Човешките (Челевешките) пещери – Тъмната (Тьовната) дупка и Сливова дупка. 

В най- високата точка е установено наличие на светилище, което е съществувало близо около 4 века, а в подножието има запазени три тракийски надгробни могили. В южното подножие на върха, на около 700 м е разположен тракийски могилен некропол. 
Съществуването на тази крепост не е отбелязано в древните писмени източници.

Непосредствено покрай вътрешното лице на стената се очертава добре оформена в скалите пътека с широчина около 2 м. В югозападния сектор на стената се наблюдава значително разширение на зида, което най-вероятно представлява стражева кула.

На няколко места във вътрешността на укрепената площ съществуват останки от отделни постройки. По повърхността, както на укрепената част, така и извън нея, по склоновете на скалния връх се открива голямо количество битова тракийска керамика от периода на късната бронзова и ранножелязна епоха ( ХІІІ – ХІ в. пр. Хр.).

Откритите по склоновете на крепостта фрагменти от питоси и глинени съдове от ІV в. сл. Хр. сочат, че най-вероятно крепостта е използувана от траките и в по-късните епохи от тракийското племе сапеи. Трябва да се има в предвид, че на територията на Средните Родопи до сега са регистрирани само три тракийски крепости, от които „Заград” е най-старата.

 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай