Кметът на Две могили с 10 повода за гордост

Божидар Борисов обнови общината, превърна фестивалите й в емблема

Кметът на Две могили с 10 повода за гордост | StandartNews.com

С 10 големи повода за гордост приключва първия си мандат и се кандидатира за втори Божидар Борисов, кмет на община Две могили в област Русе. Видимата промяна в града е причината ГЕРБ да издигне отново кандидатурата му.

1. Нов завод за парфюми и копчета

Икономическото изоставане на Две могили бе една от причините младите хора да напускат родния си град. Затова основен приоритет на Божидар Борисов и екипа в общинската администрация бе именно решаване на този проблем. И Две могили вече има нов завод /2016 – 2017 година/. Той е за парфюми и копчета. Изготвен е проект за прокарване на водопровод към стопански двор – Изток и захранване на икономическа зона Изток с вода. През 2016 и 2017 година бе проектиран и изграден нов водопровод в икономическа зона Запад. Бъдещата магистрала от Русе до Велико Търново ще има кръстовище тип „детелина“ на 3 километра от Две могили – до разклона за Тръстеник. Това ще насърчи идването на нови инвеститори.

2. Обновени пътища и улици

Развитието на икономиката не може да се случи без свързаност. Подобряване на инфраструктурата в общинския център и населените места е една следващата голяма промяна в Две могили. Реализирани са проекти с европейско финансиране за ремонт на общинската пътна мрежа, както и на улиците в кметствата Кацелово, Каран Върбовка, Острица, Широково, Чилнов, Помен, Могилино, Баниска, Бъзовец и Батишница. През 2016 г. екипът на Борисов изготви проект за рехабилитация на улична мрежа в населени места по мярка 7.2 от ПРСР. Проектът бе спечелен и бе подписан договор с ДФЗ като в момента се провежда обществена поръчка за избор на строителна фирма.

3. Детските гради греят

Младите са бъдещето на всеки град. Ясли, забавачки и училища са основен приоритет в работата на Божидар Борисов. Обновени бяха сградите на детските градини и техните филиали, детската ясла, училищата, подновена бе материалната им база. Със средства на общината бе ремонтиран покривът на детска градина „Свети Свети Кирил и Методий“. Нови дограми имат входовете и топлата връзка между двете тела на сградата, като едното от тях бе специално реконструирано и в него вече е преместена детската ясла. Изградена е видеодомофонна система за пропусквателен режим. По проект има две нови детски площадки в двора на детската градина. Подменено е изцяло кухненското обзавеждане на детската градина с нови електроуреди. Те не са били сменяни от създадането на забавачката.
Основното училище в Баниска пък вече има нови санитарни възли, подменена е част от дограмата, а дворът е обновен. През 2016 година се кандидатства с проект по ПРСР за цялостен основен ремонт на сградата, но не стигна една точка при кандидатстване, за да бъде извършен. В следващия програмен период, след актуализация на проекта, общината отново ще кандидатства.

4. Фитнес площадки, салони и нов футболен клуб

Спортът е един от главните приоритети за Божидар Борисов, като в него той вижда едната от възможностите младите хора да остават в Две могили и да използват пълноценно свободното време. Затова общината инвестира много средства в спортната инфраструктура през последните 4 години. Подготвен и разплатен е проект за изграждане на спортен комплекс на мястото на т. нар. бараки до църквата и къщата - музей на Филип Тотю. Поддържа се стадиона в Две могили. Има изградено видеонаблюдение. Изградени са нови фитнес и детски площадки в населени места на общината. Учреден е нов футболен клуб „Филип Тотю“.
Извършен е ремонт на физкултурния салон и на покрива на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Две могили. Сменена е дограмата. Предстои общината да кандидатства за ремонт на басейна, предвидено е асфалтиране на училищния двор.

5. Грижа за читалищата

Читалищата са сърцето и душата на всяко населено място в България. Затова общината отдели значителни средства за частичен или основен ремонт на читалища – в Помен, Батишница и др.

6. "Жива вода" прославя града

Младежкият фолклорен фестивал „Жива вода” вече се превърна във визитна картичка на Две могили. Всяка година деца и младежи до 26 години, възпитаници на специализирани школи и училища по изкуствата, се събират в местността „Аязмото” до манастира с лековит извор „Света Марина” в с. Каран Върбовка. Фестивалът е част от Националния културен календар и помага за развитието на туризма в общината. В изпълнение на програмата на Божидар Борисов в областта на културата бяха и два нови фолклорни фестивала – Ден на плодородието в село Чилнов и Фестивал на етносите в село Батишница.

7. "Орлова чука" и "Аязмото" привличат туристи

Именно развитието на туризма е една от големите цели на Божидар Борисов. Той и екипът му направиха много за привличане на български и чужди гости. Хижата и паркът в района на прочутата като туристическа атракция пещера „Орлова чука“ бяха ремонтирани. Закупени са нови уреди, нов кухненски бокс и е извършена подмяна на част от осветлението на пещерата. Изградена е система за видеонаблюдение в целия район. Обновен е паркингът, като вече има осветление на целия район.
Общината поддържа района на „Аязмото“ в Каран Върбовка като е направила стъпки за придобиване на т. нар. хижа на ВиК със съгласието на областния управител. Целта е създаване на туристически център.
В общия устройствен план на общината, който се подготвя, е заложено прокарването на 3,2 км път от село Помен до Каран Върбовка. Така селата Помен и Могилино ще бъдат свързани с манастира „Света Марина“ край Каран Върбовка и ще ес даде възможност за развитието на поклоннически туризъм и на населените места от съседната област Търговище.

8. Сметището - рекултивирано

Чистотата на града е едно от най-важните неща за всеки. Затова грижата за екологията е важен приоритет за Божидар Борисов, който направи много за подобряване на хигиенизирането, сметосъбирането и озеленяването в общината, както и за залесяване на общински терени.
Готов е проектът за рекултивация на старото сметище в Две могили. Той е спечелен и е минала обществената поръчка. До края на 2019 година ще завърши рекултивацията. С кметовете от другите 5 общини е доведен до край проектът за ново регионално депо в Бяла. Осигурен е нов сметосъбиращ камион, както и нова техника за поддържане чистота на територията на цялата община Две могили.

9. Нови работни места

По 2 нови работни места за хора на трудови договори са разкрити във всяко село в община Две могили именно във връзка с чистотата и сметосъбирането. Придобита е и нова техника за косене и чистене.

10. Край на съдебната сага с Водния проект

Едно от най-важните неща за хората в Две могили е преодоляване проблемите с т. нар. Воден проект. Божидар Борисов предприе редица действия за това. Очаква се през октомври съдебната сага да приключи и най – сетне да бъдат направени първи реални стъпки по тази чувствителна за града тема. Така ще може да се обнови съществуващата водопроводна мрежа и да се изгради канализация и пречиствателна станция в град Две могили.

Изпълнението на приоритетите от управленската му програма като досегашен кмет дава основание на Божидар Борисов поиска отново доверието на съгражданите си, за да продължи започнатото. Той заслужава да бъде подкрепен за нов мандат на 27 октомври с номер 43 в бюлетината.

 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай