Понеделник,

Взимането на държавен заем все по-трудно и по-скъпо

От: Стандарт -
909
Взимането на държавен заем все по-трудно и по-скъпо
A
A
A

При рекордно слаб интерес за последните десет години българското правителство взе вътрешен заем за едва 103 млн. лв. при търсени 200 млн. лв. от българските банки и други финансови дружества. Това става ясно от резултатите от проведения в понеделник аукцион, организиран от Българската народна банка.

Неуспехът на служебния кабинет да изпълни емисионния си план е налице за втора поредна седмица. Идеята бе вътрешните заеми, планирани за октомври, ноември и декемвриq да покрият дефицита и да бъдат осигурени средства за рефинансиране на падежираща емисия в началото на следващата година. Планът обаче изглежда под въпрос, пише economic.bg.

Финансовото министерство преотвори емисия държавни ценни книжа (ДЦК) с оригинален матуритет от 10.5-години с падеж 27 юли 2026 г.

Данните показват, че общият размер на подадените поръчки е достигнал 156 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 0.78. Именно той изразява интереса към емисията, а толкова нисък не е постиган за последните десет години, докогато именно са архивните данни на уебстраницата на ведомството.

Същата емисия бе преотворена и преди половин месец. Тогава интересът бе значително по-висок, като коефициентът на покритие достигна 1.51 и бе пласирана емисия от 200 млн. лв., както бе по план.

Освен това цената на вътрешния заем сега е драстично по-висока спрямо тази преди около две седмици. Тогава среднопретеглената годишна доходност бе в размер на 3.01%, а сега тя е с 1 пункт нагоре до 4.01%.

Резултатите от проведения аукцион отразяват силната волатилност на финансовите пазари в Европа и в световен мащаб, продължаващата ясно изразена тенденция за покачване на цената на дълговото финансиране и ограниченията пред неговото осигуряване“, обясняват от финансовото министерство.

Заради драстичното влошаване на пазарните условия ведомството бе принудено да отмени публикувания си в началото на септември емисионен календар за оставащите месеци на 2022 г., който предвиждаше взимането на вътрешен заем почти всяка седмица до края на годината в общ размер от около 2 млрд. лв. За сравнение, държавата успя да вземе назаем едва една четвърт от тази сума досега.

Ведомството все пак си запазва правото да проведе аукциони по свое усмотрение с оглед на условията на пазара.

Очаквано най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките с дял от 90.27%, следвани от застрахователни дружества с 3.89%, пенсионните фондове с 2.92% и други.

Припомняме, че миналия месец служебният кабинет изтегли и външен заем в размер на 4.4 млрд. лв. Общо от началото на годината поетият нов дълг достига 6.7 млрд. лв. при таван в Закона за бюджета от 10.3 млрд. лв. Заложеният в бюджета дефицит е в размер на 6.2 млрд. лв., а падежиращата голяма еврова емисия през март 2023 г. е в размер на около 1.144 млрд. евро.


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com