Местят Паисий в по-горен клас

Местят Паисий в по-горен клас | StandartNews.com

България е готова с проектите си на нови учебни програми за първи, втори, пети, шести и осми клас. Още от догодина промените влизат в сила първо за петокласници и първокласници, заедно с новия Закон за училищното и предучилищно образование.

Шекспир и Сервантес сменят Вапцаров и Смирненски в програмата на осмокласниците

Ще се учи едновременно по литература и история, Танев обеща да не пипа класиците

"История славянобългарска" ще продължи да се изучава в училище, но в по-горен клас. Най-вероятно в девети. Това поясни пред "Стандарт" просветният министър Тодор Танев по повод промените в учебните програми, според които Робинзон сменя Паисий в учебника на шестокласниците.

"Няма да отпадне нито едно произведение, което е в основата на формирането на националната ни идентичност", гарантира Танев. "Тук съм не за да махам, а за да прибавям", допълни той. По неговите думи Паисий ще отиде в по-горен клас, за да има възможност за "История славянобългарска" да се учи паралелно и по история, и по литература. Според него децата в шести клас до голяма степен не разбират езика на "О, неразумни и юроде", и по този начин ние не формираме, а направо "индоктринираме" у тях национално чувство. Чинтуловите творби "Вятър ечи, Балкан стене" и "Къде си вярна, ти любов народна" също ще се запазят в друг клас. "Да не му се сърдим на Робинзон, така децата се учат как се създава общество", каза още министърът.

"Дон Кихот" и "Хамлет" пък ще сменят "Песен за човека" и "Зимни вечери" в програмите за осми клас. Проектите за нови учебни програми за втори, шести и осми клас вече са на сайта на МОН, но все още не са окончателни. Мнения и препоръки по тях се чакат в рамките на един месец, и едва тогава могат да бъдат подписани от министъра. Съгласно проекта на програми за осми клас в него вече няма да се изучава съвременна българска литература, както досега. Вместо това ще се учи литературата на Античността, Средновековието и Ренесанса. Не става ясно обаче дали отпадащите произведения на български автори ще бъдат преместени в други класове, тъй като липсват програмите за седми клас и гимназията. Проф. Адриана Дамянова, която е част от работната група, правила проектите, разясни пред "Стандарт", че върху програмите се работи до последно, преди да бъдат качени на сайта на МОН. "За мен е обида за литературата тя да бъде свеждана до списък от произведения", коментира обаче тя.

С промените от програмата в осми клас изчезват 13 произведения на български автори. Сред тях освен посочените творби на Никола Вапцаров и Христо Смирненски са и "Скрити вопли" на Димчо Дебелянов, "Тихият пролетен дъжд" на Николай Лилиев, "Дамата с рентгеновите очи" на Светослав Минков, "Крадецът на праскови" от Емилиян Станев, "Дервишово семе" на Хайтов, "Потомка" на Елисавета Багряна, "Японски филм" на Валери Петров. Идеята на промените е в осми клас да бъде свалена част от сегашната програма за девети и десети клас. Така годината ще започне за децата с "Илиада" на Омир, а програмата включва още "Антигона" и Сафо. От българската литература тук присъстват "Азбучната молитва" и "За буквите". Част от програмата са също "Декамерон", "Дон Кихот" и "Хамлет", както и Петрарка.

Просветното министерство качи на сайта си първо програмите за тези класове, тъй като според Закона за училищното и предучилищно образование това трябва да бъде направено 12 месеца преди влизането му в сила. Това е необходимото технологично време да бъдат изготвени новите учебници. Неотдавна бяха качени и проектите на програми за първи и пети клас, като издателите протестираха, че им е оставен твърде кратък срок, за да направят учебниците. В момента те дори са обжалвали пред съда заповедта на министър Тодор Танев за нови учебници, а в самото министерство се обмисля вариант, при който годината за децата от пети клас да започне без учебник по история.

Повече писане във втори клас

Второкласниците ще имат повече време за езикова подготовка и писане, отколкото досега. 3,5 часа от учебното време всяка седмица са посветени на езиково обучение, като 1,5 часа от тях се отделят за създаване на собствен текст.
След като в 1 клас децата учат как се пише sms на кирилица, във втори те ще трябва да усвоят и изпращането на поздравления чрез съобщение по мобилния телефон. Сред другите им умения ще бъде способността да различават кирилица от латиница. Децата ще трябва да могат също да различават басня от народна песен. Запазено е изучаването на гласни и съгласни букви, ударения и на това що е глагол.

Ще пишат есе по морален проблем

Осмокласниците вече трябва да могат да напишат есе по морален проблем, както и да аргументират изказване по същата тема. Досега те също учеха за написването на есе, но по житейски проблеми. Програмата им по литература е силно олекотена откъм нови знания, които вече запълват едва 36% от нея. 44% от времето е оставено за упражнения, по 6% са за преговори и обобщения, а осем на сто е за контролни и класни работи.

В Х клас пишеш CV на английски

Учебните програми по чужди езици за осми клас са разработени в два варианта в зависимост от това дали детето учи в паралелка с интензивно изучаване на чужд език или в обикновена.
Ако ученикът е част от обикновена паралелка, започваща обучението по английски едва в осми клас, в края на десети клас той ще трябва да владее английския на ниво А2 от Европейската езикова рамка. Той трябва да е в състояние да води разговори и да попълва личните си данни на съответния език в CV по европейски стандарт. Ако е част от паралелка с интензивно изучаване на чужд език, още в девети клас трябва да е достигнал ниво B1, а в десети ниво B1.1.

В останалите случаи, когато езикът започва да се учи в началното училище, ученикът трябва да достигне ниво А2 в края на седми клас. Програмите за малките са направени така, че в края на четвърти клас да говорят езика на ниво A1. Още във втори клас обаче децата трябва да могат да попълват основните си лични данни във формуляр или въпросник, както и да разбират общото съдържание на елементарен текст до 50 думи и да пишат свой текст до 20 думи. Трябва да разпознават също столиците и флаговете на Великобритания и САЩ.

Левски и Лутер сменят кръстоносците

По история материал от горните класове слиза по-надолу

Променените програми по история свалят материал от по-горни класове надолу. Идеята е децата да започнат запознаването си със световната история в пети клас, като на нейния фон научават за български събития, станали по същото време. Така материалът от седми клас слиза в пети, от осми клас - в шести, а от девети - в осми клас.

Шестокласниците, които до момента изучаваха българската история от Възраждането до наши дни, вече ще учат за европейското средновековие. В програмите им влизат Великото преселение на народите и кръстоносните походи. Българската част, присъстваща там, е свързана с България при Асеневци и периода, в който българските земи са част от Османската империя.

Осмокласниците, които досега учеха за средновековна Европа, започват обучението си с новото време. Великите географски открития, Ренесанса и Просвещението, целият 19 век са част от програмата им. Българската история е поставена в световен контекст - учениците трябва да могат да открият синхронност между идеите на Просвещението и тези на Паисий, както и между идеите на Левски за България след освобождението и европейския национализъм. В този период влизат понятия като "либерализъм", "социализъм", "комунизъм", както и познания за движенията, възникнали в защита на нечии права /на жените, синдикати/.

От учениците на тази възраст се иска да могат да съставят електронни таблици с данни и да правят мултимедийни презентации по съответните исторически теми.

Питагоровата теорема ще се учи в шести клас

Питагоровата теорема е част от програмите по математика за шести клас. Досега тя се учеше в по-горни класове. Освен това шестокласниците ще започнат да се запознават с елементи от вероятностите и статистиката, като това е нов дял в програмата им. Те ще трябва да познават понятието "случайно събитие на най-просто ниво" /при хвърляне на зарче или монета/, както и да пресмятат вероятност на случайно събитие на най-просто ниво. Ще трябва също да умеят да чертаят геометрични фигури със софтуерни продукти, както и да умеят да изготвят доклади по математически проблеми.

Устройство на Земята вместо Европа и Балканите

По география също материал от по-горен клас е свален по-надолу. Устройство на Земята, което сега бе част от програмите за девети клас, слиза в осми. До момента осмокласниците учеха за Европа и Балканите, включително за политическата карта на Стария континент и за Европейския съюз. С промените в осми клас влизат знания за Земята, като децата ще трябва да доказват с примери защо тя е кръгла и се върти около оста си. Ще има уроци за размерите й, за образоването на релефа, вулканичната и земетръсна дейност, за състава й, както и за климата и факторите, които го пораждат. В шести клас към знанията за Северна и Южна Америка с добавят Азия, Австралия и Океания.

Няма ги Паисий и Балканджи Йово

"Даваш ли, даваш, Балканджи Йово" вече не е част от програмата за пети клас, както "Стандарт" вече писа. От шести в пети клас слизат Ботевите "Хайдути", но отпада "Родната реч" на Вазов, която сигурно ще се учи в трети или четвърти. В същото време в петък стана ясно, че началният откъс от "История славянобългарска" на Паисий вече няма да се изучава в шести клас и също не е ясно в кой клас отива. Отпадат и "Вятър ечи" и "Къде си, вярна, ти любов народна". Запазват се обаче двете глави на "Под игото", които се изучаваха и досега. Учители твърдят, че качените по този начин програми със съвсем леки корекции напомнят разработените преди три години програми на ГЕРБ. Тогава възникна скандал заради отпаднали произведения на Ботев и Вазов, затова министър Танев тази година заяви, че няма да допусне тяхното отпадане.

Тодор Танев: Паисий отива нагоре, нищо не отпада

Няма да отпадне нито едно произведение, което е в основата на формирането на националната ни идентичност, заяви пред "Стандарт" просветният министър Тодор Танев. "Тук съм не за да махам, а за да прибавям", допълни той. По неговите думи Паисий ще отиде в по-горен клас, вероятно девети, където за "История славянобългарска" ще се учи паралелно и по история, и по литература. Според него децата в шести клас до голяма степен не разбират "О, неразумни и юроде", и по този начин ние не формираме, а направо индоктринираме у тях национално чувство. Чинтуловите творби също ще се запазят в друг клас. "Да не му се сърдим на Робинзон, който влиза в шести клас, така децата се учат как се създава общество", каза още министърът.

Второкласници в битка с бедствията

Децата от втори клас ще трябва да могат да демонстрират какви са правилните действия срещу всички видове бедствия по "Околен свят". Те ще трябва да могат да правят и родословно дърво на своя род. Запазва се изискването в този клас да се учат националните символи на Република България, както и правилата за пътна безопасност.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай