Даваме строителни кадри на армията

Ще изграждат специализираната инфраструктура за новите самолети, казва ректорът на УАСГ проф. д-р инж. Иван Марков

Даваме строителни кадри на армията | StandartNews.com
  • Създаваме Център за сеизмични изследвания
  • Ще изграждат специализираната инфраструктура за новите самолети, казва ректорът на УАСГ проф. д-р инж. Иван Марков

 

Искаме да участваме в т. нар. "зелена сделка"

Нищо не може да замени присъственото обучение

Практически умения не се придобиват  "по телевизора"

Образованието е консервативна система, не бива да се променя революционно

Научната дейност не страда, преподавателите имат достъп до лабораториите

 

- Проф. Марков, Вашият университет, както и останалите, отново мина в дистанционна форма. Според Вас, докога ще продължи това, и дали ще се отрази на обучението на студентите и на техните резултати?
- Аз преди всичко искам да започна с едно пожелание към всички студенти и преподаватели в университета. Искам да им пожелая светли празници, да са здрави, да бъдат упорити и да постигат нови успехи. Разбира се, пожелавам това и на всички хора по света.
Що се отнася до така нареченото дистанционно обучение, държа да подчертая, че според Закона за висшето образование дистанционното обучение се провежда само след акредитирането на дистанционната форма на обучение, каквато нашият университет няма. В Университета по архитектура, строителство и геодезия ние подготвяме студентите по регулирани  професии, каквито са и медицина и право, а за тях дистанционното обучение е забранено от закона. Сега вече това важи и за строителното инженерство. Затова в момента ние подготвяме студентите чрез онлайн обучение, но в никакъв случай не използваме юридическия термин "дистанционно".  Провеждаме също и индивидуални консултации - тоест един студент и един преподавател при спазване на всички санитарни и епидемиологични изисквания, за да бъдат предпазени хората. Така че студентът не е изцяло отдалечен от преподавателя. На въпроса докога ще продължи - не мога да отговоря, не съм пророк, това зависи изцяло от здравните власти. В момента ние сме в извънредна епидемиологична обстановка до 31 януари, но ако тя продължи, това ще се отрази както на знанията на студентите, така и на първокласниците, а и на всички обучаващи се в България. Ние предполагахме това, но сега го проиграхме и от опит - нищо не може да замени присъственото обучение. Ние сме провеждали онлайн обучение и преди, с различни платформи за електронно обучение, но на практика то само подпомага реалното образование. Процесът на образование не се състои само в това, човек да прочете определен материал, определена книга или учебник, а да придобие практическите умения, които предполагам не само в нашия университет, а и във всички висши училища, са задължителни. А те няма как да се придобият, както аз понякога се изразявам, по телевизора.
- Това означава ли, че би могло да се стигне до удължаване на учебната година?
-  Вероятно може да се стигне, но в определени рамки. Ние работим достатъчно сериозно да преодолеем трудностите и да минимизираме щетите от онлайн обучението. Аз съм убеден, че знанията и уменията на нашите студенти няма да пострадат прекалено много, но вероятно ще има малки щети от това образование.
- Предполагам, че най-много в момента страдат практическите занятия?
- Да, те не се провеждат, изрично е забранено със заповедта на здравния министър. Правят се само индивидуални консултации, където студентите могат да идват поединично. Тези срещи с преподавателите все пак са по-безопасни, отколкото в някои от магазините.
- А ще се премести ли сесията?
- Засега нашата сесия е втората половина на януари и първата на февруари. Може и да я транслираме с една седмица, все пак до 31 януари всичко е затворено. Има и призив, отправен от студенти към здравния министър и премиера, с който се иска практическите занятия и изпитите да се провеждат присъствено. Надявам се, че властите ще откликнат, така че тук очаквам с доста голяма доза вероятност изпитите да се проведат присъствено при спазване на всички мерки.
- Промени ли се според Вас висшето образование покрай пандемията и в каква посока?
- Не. Образованието е консервативна система - не само че не се е променило, но и не трябва революционно да се променя. Когато правим дълбоки и сериозни промени в образованието, ние няма да видим резултата след два дни. Ще го видим най-рано след десетина години. Ако направим грешна стъпка, няма как да се поправим. Така че образованието не бива да се променя революционно - доколкото се отнася до процедури, начин на преподаване. Променя се само съдържанието, което се съобразява със съвременното развитие на техниката, икономиката, математиката и така нататък.
- Как се разви научноизследователската дейност в университета в този период?
- Тя не е проблем. Прави се предимно от преподаватели, студентите още не са овладели нужните знания и умения. За преподавателите има достъп до лаборатории, до всичко, което им е нужно. Така че няма никакъв проблем преподавателите да продължат работа в сферите, в които работим - архитектурата, строителството, геодезията, дизайна, изследването на строителни конструкции, пътна и железопътна инфраструктура. Ние сме водещи в тези направления. Да не пропусна да спомена, че сме водещи и по всички направления, в които преподаваме, в оценките на рейтинговата система на университетите в България, откакто тя съществува.
- Имахте планове за сеизмични изследвания, предстоеше да се сключи договор...
- Ние вече не само имаме договор, но и постепенно започнахме да го реализираме. Бавничко е. Създаваме Център за сеизмични изследвания, като за оборудването, за щастие, бяхме включени в Националната пътна карта за научноизследователска инфраструктура. Започваме проектни и предпроектни дейности за изграждането на този център, като за целта са отпуснати 480 000 лева. Ще работим заедно със София тех парк и Българска академия на науките. Но сумата, за която говоря, е за нас. Центърът ще бъде на територията на София тех парк. Следващата година ще подготвим почвата, за да започнем изграждането. Само по себе си то не е толкова скъпо, но експерименталното и лабораторно оборудване са изключително скъпи.  А тези изследвания ще бъдат безценни за България, която поначало е сеизмична и опасна зона. Не по-малко опасна от епидемията, която върлува в момента - най-опасното бедствие са земетресенията и мерките трябва да се вземат още в процеса на проектиране и строителство на сградите.
- Успяхте ли най-сетне да започнете ремонта на старата сграда на УАСГ, за който имаше толкова обжалвания?
- Да, за щастие. Преди около месец - месец и половина след дълго ходене по мъките и обжалвания на обществената поръчка имаме избран изпълнител и са сключени договори. Ремонтът започва през януари.
- По какви други проекти работите?
- Наскоро създадохме заедно с УНСС, Техническия университет и КРИБ един зелен център. Искаме да участваме в така наречената популярно "зелена сделка". До Нова година ще подпишем договор за подготвяне на строителни кадри за армията и по-специално с Военно-въздушното училище в Долна Митрополия. Там армията се нуждае от изграждане на специализирана инфраструктура във връзка с новите самолети, а за съжаление там липсват кадри, които да имат едновременно и военна подготовка, и подготовката на строителни инженери.  

 

 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай