Петък,

Асен Александров: Неизвинените отсъствия ще са 2 пъти по-малко с е-бележки

От: Иван Влахлиев -
4003
Асен Александров: Неизвинените отсъствия ще са 2 пъти по-малко с е-бележки
A
A
A

ОБРАЗОВАНИЕ

  • Новият екип в МОН постави правилни приоритети за промяна на начина на преподаване и изпитите
  • Наблягаме на изграждането на качества, които ще направят учениците добри граждани и щастливи хора, казва Асен Александров в специално интервю за в. "СТАНДАРТ"

Асен Александров, председател на Сдружението на директорите в средното образование и директор на 51. средно училище "Елисавета Багряна" в София

 

- Г-н Александров, колегата Ви Диян Стаматов заяви, че в момента имаме образование на две скорости - училища, които се развиват и други, които изостават. На старта на новата учебна година каква е Вашата оценка?

- Образованието винаги е било на няколко скорости не само в България, но и в останалите страни има училища и ученици, които изостават и такива, които напредват. Това е нормален процес, тъй като възможностите на децата и интересите са различни. Моята оценка е, че новият екип постави правилни приоритети. Те са върху промяната на начина, по който се преподава учебният материал, форматът на изпитите, да се промени учебната среда. Под промяна имам предвид STEM центровете. В тях учениците трябва да се обучават на природни науки, да се подобри комуникацията между училището и родителите, да се актуализират учебните програми и учебното съдържание. Това са правилно поставени жалони, които остава да се изпълнят и развият в детайли.

- Резултатите от матурите бяха шокиращи. Какви промени трябва да се направят, за да се повиши качеството на средното образование у нас?

- Нямам спомен някога да е имало задоволство от оценките по математика. Винаги са изглеждали много ниски. Според мен голямата разлика е в изискванията и оценките, които се пишат в училище и реалните такива, които получават учениците, явявайки се на изпит след 7, 10 или 12 клас. Една от причините за тази голяма разлика е силният натиск, упражняван от родителите към учителите за по-високи оценки. Когато дойдат списъците се забелязва, че оценките през годината не са релевантни на тези от изпитите. Другото, което трябва да се направи, е да се промени форматът на изпитите. За сега признаваме само два предмета- БЕЛ и математика, а предмети като история, химия, природни науки, гражданско образование се изучават пожелателно. Всъщност форматът на изпитите трябва да измерва точно тези умения на децата, като например критическо мислене, креативност. Те са им необходими в живота. Когато форматът на изпитите е такъв, ние, учителите ще променим начина, по който преподаваме. Променя се учебната програма и съдържание. Няма как да дойде някакво гениално решение от страна на министерството, което да промени нещата, свързани с изпитите, за една година. Това, което бих искал да подчертая, е, че

не е важно резултатите да имат цифрово умение, а какво свеждат те

Положението като цяло не толкова плашещо. Не съм сигурен обаче, че измерваме най-важните умения на учениците по време на изпитите в 4, 7 и 12 клас.

- МОН предложи намаляване на домашните работи за ученици. Толкова натоварени ли са те?

- Това предложение се отхвърли. МОН искаше да покаже добър сигнал към родителите. Това предложение беше неработещо, тъй като няма как да се измери трудността на домашните и тяхната сложност. Една задача може да бъде подготвена за два часа или пък за една минута. Освен това е необходимо самостоятелната работа да бъде еднаква за всички ученици. Някои ученици искат да бъдат по-подготвени и те самите молят учителите да им дават подходящи теми за усъвършенстване и развитие. Още повече, говорим за процеса "учене през целия живот", тоест учениците в 21 век вече не искат да бъдат пасивни слушатели, на които им се казват някакви късчета информация, която трябва да запомнят и след това да възпроизведат. Напротив! Те искат сами да търсят информацията, сами да я интерпретират и в този случай учителят трябва да играе ролята на техен водещ и самата роля в самостоятелните задачи е съвсем различна. Това не е домашна работа. Начинът на комуникация между учители и родители трябва да бъде съвсем друг. По този начин самостоятелната работа на учениците вкъщи и това, което те вършат в училище, трябва да се слее и да е едно цяло. Учениците трябва да работят по проекти и в екип. Те не трябва да стават пасивни слушатели. Така че това беше необмислено предложение на МОН.

- Министърът на образованието и науката Галин Цоков заяви, че матурите след 7 клас трябва станат по-практически и насочени към критичното мислене на учениците. Какво е Вашето мнение?

- Изпитите не трябва да бъдат просто някакви задачи. Задачите трябва да опишат житейски процеси. Това е смисълът, който влага министър Цоков и всички ние, учителите, напълно го подкрепяме. Той иска да променим форматите на изпитите и те да бъдат близки до международните формати.

- Електронната платформа на обучение осигурява доста предимства за ученици и родители. Има ли тя минуси и какви са те?

- Тя тепърва трябва да се развива. На първо време на така наречената "дигитална раница" са качени всички учебници. По този начин

един ученик може да дойде с таблета или лаптопа си

и не е необходимо да ги носи на хартиен носител. Може да носи само тетрадки, в които да пише.

Другото са линкове към международни платформи - Can academy. Желанието на МОН е тази електронна платформа да бъде запълнена с електронни уроци, направени от учителите, с демонстрации и с образци на добри практики, така че опитът да може да се мултиплицира. Качен на платформата ще бъде даден урок, до който всички ученици в страната ще имат достъп. Това ще се случи постепенно с времето.

- От 1 октомври извинителните бележки ще станат електронни. Ще намалеят ли наистина злоупотребите с тях?

- Резултатите в добрия смисъл на думата са шокиращи. Убеден съм, че най-малко два пъти ще намалеят неизвинените отсъствия. Това е една много добра идея. Убеден съм, че има как да се реализира електронно и много време ще се спести на учителите да се занимават с бюрократични процеси като този. Това време ще бъде отделено на учениците. Всички знаем, че учениците между 15 и 19 години са склонни към изкушения.

- Родители и учители призовават за по-късно начало на учебния процес - не в 7,30, а в 8,00 ч. Възможно ли е това при положение, че в повечето училища децата учат на две смени и класните стаи не стигат?

- Това е възможно само в училищата, които са в една смяна и така трябва да бъде. Днес имахме съвещание на директорите в София. Там беше споменато, че 97% от учениците в София са на двусменен режим. 51-о училище също е на двусменен режим. Първа смяна стартира в 7,30, а на втората последният час свършва в 19,20, а часовете са намалени от 45 на 40 минути от 5-и до 12-и клас и въпреки това завършват в 19,20. По този начин часовете от първата смяна ще свършат в 8 без 10. Можете да си представите какво е това, особено през зимните месеци. Там, където няма двусменен режим, е възможно занятията да стартират в 8 часа.

- Ако учителските възнаграждения станат обвързани с резултатите от матурите, ще се повишат ли те?

- По много причини това не може да се реализира, защото ние сега измерваме резултатите по БЕЛ и математика, а няма как да измерваме заплатите на другите учители. Трябва да се погледне и придадената стойност. Например в елитните училища като СМГ, Първа и втора немска, там всички ученици са пълни отличници, а пък ако са сравнявани с такива, които са влезли със среден успех 2.40 и са излезли с успех на матурите 2.80, това няма как да се случи.

Нашата образователна система не може да бъде технократски измервана

Освен това в училище трябва да се възпитават и ценности, както и социална и емоционална интелигентност. Няма как да я измерваме. По този начин възпитаваме бележкарството. Също това е възможно, ако изпити има по всички предмети и така се вижда разликата, но не мисля, че това е добър начин.-    

- Какви за промените в 51-о училище за новата учебна година? С какво ще изненадате ученици и родители?

- Имаме много добра материална база. Работим по голям проект за STEM среда и ще изненадаме ученици, родители и учители с една много по- хубава учебна среда. Приоритет на нашето училище  е възпитанието. Имаме проект, който се нарича "Възпитаване на 51 добродетели" в 51-о училище. Все повече ще наблягаме на добрата атмосфера в училище и изграждането на тези качества на учениците, които ще ги направят добри граждани, успешни в своята работа и щастливи хора.

 

 

 


Всички новини от категория Вестник "Стандарт".

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com