Откриха нова улица в Банско

Откриха нова улица в Банско

По ул. "Гранит" са изградени водоснабдителна и канализационна мрежа, асфалтови и тротоарни настилки, паркинг зона, улично осветление, вертикална и хор...