Банско с нова стратегия за развитие до 2027 г

По предложение на кмета Иван Кадев общината отпуска пари за вероучение и нова шейна за спасителите

Банско с нова стратегия за развитие до 2027 г | StandartNews.com

Общинските съветници приеха на последнта си сесия Стратегия на Община Банско за ефективно местно развитие чрез активизиране на съществуващите териториални ресурси в партньорство с местната общност, граждански структури и бизнес. Стратегията има времева рамка от 2021 г. до 2027 г. и е разработена по линия на проект „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – ГАЛОП” на НСОРБ и Норвежката асоциация на местните власти. Община Банско е избрана за пилотна община с водещ партньор местната власт в сътрудничество със структурите на гражданското общество. Като част от стратегията е разработен бизнес план за реализация на ключовата инвестиция – създаване на Музей на планината и хората, вкл. постоянно изложение на местни традиционни занаяти, развитие на културно-фестивалния туризъм и насърчаване на заетостта и социалното включване. Другата основна дейност на проекта е закупуване на модерна подвижна сцена с необходимите озвучителни и осветителни системи за развитие на културния, фестивалния и събитийния туризъм в общината.

Съветниците одобриха финансова помощ за Планинска спасителна служба – база Банско, с която ще бъде подпомогнато закупуването на моторна шейна за спасяване в необработен терен. С това ще се подобри работата на спасителите през зимния сезон, когато е изключително натоварена и затруднена, поради увеличеното извънпистово каране на ски и сноуборд и липсата на техника за въздушно спасяване.

По предложение на кмета Иван Кадев бе одобрено и финансиране на школа по вероучение към НЧ”Никола Вапцаров – 1894” гр.Банско. Близо 200 деца от града са подали заявления, че желаят да изучават православната религия.

Във връзка с намерението на Община Банско да изпълни инвестиционен проект за „Изграждане на външната водоснабдителна система на гр.Добринище, довеждащи водопроводи и водохващания”, съветниците единодушно взеха решение за допускане изработването на подробен устройствен план.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай