Вето от НОИ за инвалиди

Вето от НОИ за инвалиди

Реформата в ТЕЛК ще даде възможност да се оспорват лекарските преценки за степен на увреждане при съмнения за измама. Предвижда се втората комисия за...

Двойно сито за инвалидите

Двойно сито за инвалидите

Пенсионната реформа продължава с мащабни промени в системата на инвалидните пенсии. Целта е да се повиши качеството на грижата към хората с увреждания...