Сряда,

Двойно сито за инвалидите

От: Администратор -
208
Двойно сито за инвалидите
A
A
A

Пенсионната реформа продължава с мащабни промени в системата на инвалидните пенсии. Целта е да се повиши качеството на грижата към хората с увреждания и да се спре източването на публични средства с фалшиви експертизи.

Очаква се да се пресекат случаите на злоупотреби

Хората с увреждания ще минават през две комисии - медицинска и социална

Държавата ще закрие ТЕЛК-овете и на тяхно място ще създаде две нови комисии за освидетелстване на хората с увреждания. Един от очакваните резултати на промяната е да се затегне режимът за отпускане на инвалидни пенсии, коментираха експерти.

Концепцията за реформа в инвалидните пенсии бе представена от здравното и социалното министерство на първата по рода си дискусия, организирана от АИКБ и КНСБ. От нея става ясно, че към болниците ще бъдат създадени комисии, които ще извършват само медицинската експертиза. В териториалните поделения на НОИ пък специални комисии ще извършват преценка на вече освидетелстваните дали са годни за определена работа, ако са в трудоспособна възраст и от какви социални придобивки имат нужда.

Целта на промените са подобряване на възможността хората бързо да получат качествена медицинска експертиза, а тези, които могат да работят, да бъдат бързо интегрирани на пазара на труда, обясни здравният министър Петър Москов.
Сега решенията на ТЕЛК за процент инвалидност автоматично водят до отпускане на инвалидна пенсия и различни добавки като целеви помощи за телефон, отопление, транспорт, покупка и приспособяване на лек автомобил и др.

С реформата в системата на ТЕЛК се очаква да се пресекат и случаите на злоупотреби и източване на публични средства.
Предлага се новите лекарски комисии да се произнасят само по медицинското състояние, като отсъждат вида и степента на увреждане. Това ще става по обективни таблици и методики на Световната здравна организация, без да има възможност за субективно тълкуване от страна на лекарите, обясни Москов. Новото е, че в медицинската експертиза вече ще участват и практикуващи лекари. В момента лекарите, които работят в ТЕЛК, нямат право да практикуват специалността си, като лекуват пациенти. Това ограничение масово отблъсква медиците и е причина за тоталната липса на специалисти в тези комисии. За определени заболявания хората чакат повече от година, за да минат на преглед и да получат освидетелстване. Министър Москов определи това положение като нонсенс.

В тази връзка здравният министър предлага следната промяна - всеки лекар със специалност и стаж по тази специалност и с допълнителна квалификация да може да преглежда пациенти и да дава експертиза за вида и степента на уврежданията им. За тази допълнителна работа те ще получават допълнително възнаграждение. Ползването на справочник с ясни класификатори на Световната здравна организация ще е гаранция за обективна оценка на медицинското състояние. Документът, който ще издават новите лекарски комисии, ще се изпраща по електронен път към следващия етап от оценката - социалните комисии към НОИ, които ще определят дали човекът може да работи.

Децата и пенсионерите инвалиди след лекарската експертиза ще бъдат насочвани директно към службите за социално подпомагане.

Целият срок за освидетелстване и мерките за реинтегрирането на тези хора ще бъде скъсен, увери Москов. По думите му буквално след настъпването на увреждането и излизането от болницата ще може да се получи медицинската експертиза. За два месеца пък ще е готова оценката на социалната комисия.

Тепърва предстои да се определи кои болници в страната имат достатъчен брой специалисти, за да се сформира в тях комисии за медицинска експертиза. При всички случаи те ще са много повече от 72-те ТЕЛК в страната, през които годишно минават средно 225 000 души с увреждания за освидетелстване и преосвидетелстване.

С частична пенсия, ако се върнеш на работа

Хората с увреждания, които успеят да се върнат на работното си място и получават пълния си доход, не би трябвало да взимат инвалидна пенсия. Ако той е намален заради по-кратък работен ден или преминаване на друга, по-лека работа, ще има частична пенсия за компенсация. Така в общи линии ще изглежда вторият етап от реформата в инвалидните пенсии.
След получаването на медицинската експертиза хората в трудоспособна възраст ще преминат през социалните комисии към НОИ, където ще се прави по-пълна преценка на загубената работоспособност. Тези комисии ще бъдат съставени от лекари по трудова медицина, социални работници и експерти от НОИ, експерти от Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане. Ще се уточнява за всеки отделен случай как хората могат да бъдат интегрирани на пазара на труда чрез допълнителни курсове за преквалификация и трудоустрояване, адаптиране на предишното работно място или намиране на ново работно място, обясни зам.-министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев. Експерти по трудова медицина ще правят проучване дали човек може да се върне на същата работа и при какви условия, налага ли се намаляване на работното време или не.

До лятната ваканция на парламента законодателните предложения на двете министерства трябва да са в Народното събрание. Предстои да се разработят и методиките за оценка на работоспособността. До края на годината всички законови и подзаконови промени да бъдат приети, за да започнат да действат от началото на 2017 година, обясни Гълъб Донев. Новата система няма да премахне постигнатите до момента права на хората с увреждания.

Не трябва да пилеем кадрите

Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал

Кадрите у нас не са толкова много, за да ги пилеем. Затова може да се въведе опитът на Германия по отношение на интегрирането на пазара на труда на хората с увреждания. Там, където човек с увреждане може да работи на половин работен ден и е назначен на работа от три до шест часа, той получава частична инвалидна пенсия. Ако остатъчната работоспособност позволява работа над шест часа, не би трябвало да се получава инвалидна пенсия.
В България съотношението на инвалидизираните в трудоспособна възраст, които взимат пенсия спрямо работещите осигурени, е 1 към 6. За сравнение в Полша този показател е 1 към 14. Това какво означава, че сме 2.5 пъти по-болни и корумпирани ли?

Цели села с едно и също заболяване

За 15 г. броят на инвалидните пенсии скочи над 3 пъти

Фалшиви решения на ТЕЛК за придобиване на степен на инвалидност са най-често използвани от безработни и социално слаби. Така те могат да се възползват от различни облаги и парични добавки. До злоупотреби се прибягва и заради безплатното използване на общински места за паркиране на автомобили за инвалиди и пътуването с намаление в градския транспорт.

Най-фрапантните случаи са цели села с инвалидизирани глухи или астматици, без да има някакви рискови фактори за подобни увреждания.

Не са рядко и случаите, в които цели семейства са освидетелствани от едно и също заболяване, за което получават инвалидни пенсии.

Публична тайна е, че достъпът до решение на ТЕЛК, което да осигури облаги, струва 300 до 500 лв.
Експертите са открили зависимост, че през последните години със затягане на условията за пенсиониране рязко е скочил броят на инвалидните пенсии.

Близо 900 000 са инвалидните пенсии в страната в момента по данни на НОИ - почти половината от всички пенсии. Те се получават от около 440 000 българи, което означава, че някои са с по две инвалидни пенсии. За мащаба на прекалено либералния достъп до тях говорят и следните данни - през последните 15 години броят на пенсиите за инвалидност в резултат на заболяване са скочили 2.5 пъти, а социалните пенсии за инвалидност - 3.5 пъти. Над 8 пъти пък са скочили разходите за тези пенсии, като през 2015 г. те възлизат на 1.7 млрд. лв.

Сега системата е унизителна

д-р Станимир Хасърджиев, председател на Националната пациентска организация

Досегашната форма, в която съществуват ТЕЛК-овете, не пази интереса на пациента. Който не е ходил в ТЕЛК, той не знае за какво става въпрос - унизително, отвратително чакане, мъкнене на документи, за да докажеш, че нямаш ръка например. С промяната всеки лекар ще може да удостовери, че човек няма ръка и затова не е нужно да се реди на огромни комисии и да дава рушвети. Вторият тип комисия пък ще преценява по какъв начин този човек максимално бързо може да си намери работа. Като замисъл идеята не е лоша, защото ще отпуши и облекчи системата и ще разруши една изключително тромава и недружелюбна, да не кажа унизителна и отвратителна за хората система. Но дяволът е в детайлите и затова трябва да се види по какъв начин ще се случи всичко това. Надеждата ни е, че най-накрая системата на ТЕЛК, която тежи на всички хора с проблем, ще бъде променена, така че да служи на всички тях, а не те да се съобразяват с нея.

Ще се отстрани субективният фактор

Минчо Коралски, председател на Агенцията за хора с увреждания

ТЕЛК-овете в момента се произнасят както по здравни въпроси, така и по въпросите на работоспособността. Това води до объркване в цялата система. Заради решенията на ТЕЛК на практика хора, които могат да продължат да работят, са квалифицирани като нетрудоспособни с инвалидност над 50% и това им затваря пазара на труда. При новия модел ще бъдат ангажирани лечебни заведения и процесът ще се ускори. Човек ще излиза от болницата с епикриза, която, ако бъде допълнена със степен на увреждане, на практика няма да е нужно да се минава пред друга институция. С тези документи хората ще могат да се насочат към социалните служби. С промените мисля, че корупцията ще намалее, тъй като се предвиждат и промени в самата оценка на експертизата на вида и степента на увреждането, като се използва класификацията на Световната здравна организация (СЗО). Тя дава много точна оценка за всяко състояние и връзката му със заобикалящата ни среда и не остава много място за интерпретации от страна на комисиите. Така би трябвало да се отстрани субективният фактор. В момента съществуващата методика дава големи възможности за интерпретация. За дадено увреждане чисто субективно например може да се даде от 5 до 10%, а разликата между човек с увреждане и човек без увреждане е 2% - от 48% до 50%. Тези неща трудно подлежат на контрол. Когато се използва документацията от болничното заведение и тази, проверена от лекар, ще отпадне този елемент, който най-вече е свързан с корупцията - да се вадят експертизи от други лечебни заведения, да се вкарват неверни данни в досието.

Не целим да спестяваме пари

Петър Москов, здравен министър

По никакъв начин не целим да спестяваме пари. Тези 1.6 млрд. лв., които НОИ дава годишно за инвалидни пенсии, трябва да отидат при обективно инвалидизирани, които после да бъдат реинтегрирани обратно в обществото.
Новата система ще доведе до там, че човек, който е претърпял злополука или заболяване, да може да се върне на работа и да получава пълноценно дохода, който е получавал преди това. Парите, които трябва да се вложат, са в ресоциализация и връщане на работа при възможно най-високо ниво на доходите. При всички положения пенсионните добавки не трябва да отпадат там, където доходът на този човек е по-нисък от дохода, който е взимал, преди да бъде инвалидизиран.

Правят електронен регистър на чакащите

Чакащите за лечение пациенти ще бъдат подреждани в специален електронен регистър, за да не се пререждат. Това предвижда нова идея на здравния министър д-р Петър Москов, която трябва да бъде реализирана до април. Тя се отнася само до пациентите, чиито заболявания ще са в допълнителния пакет на здравната каса, заради което или ще си плащат за своето лечение, или ще чакат до два месеца за него. С електронния регистър те ще могат от компютъра си вкъщи да наблюдават своя ред на лечение и по този начин ще могат да бъдат спокойни, че никой няма да ги пререди. Регистърът ще се обновява и поддържа от здравната каса.


Всички новини от категория Любопитно.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове: Сито Инвалиди