Цените според икономиката

По-евтини ток и газ, както и свитото потребление докараха дефлацията

Цените според икономиката | StandartNews.com

Последните данни за инфлацията издават типичните тенденции, които наблюдаваме почти всяка година - през лятото традиционно поевтиняват цените на сезонни храни каквито са плодовете и зеленчуците. Тази година също не прави изключение. От друга страна, тази година имаме и действие на няколко други фактора, и по-специално промяната на някои административно регулирани цени, които имат своето отражение върху общото ценово равнище. Бяха намалени цените на електричеството за потребителите, а през пролетта на тази година бяха намалени цените на газа. Това доведе автоматично до по-ниски цени за парно. Така като обективни фактори от страна на предлагането виждаме от една страна, типичните сезонни тенденции, а от друга,

промените в някои административно регулирани цени

Друго, което не трябва да се подценява, е ефектът на потиснатото потребление. Това, което може да се види и от данните за брутния вътрешен продукт, е, че като цяло ръстът в потреблението се забавя постепенно през настоящата година и единственото, което задържа крайното потребление над повърхността, беше така нареченото колективно потребление, или с други думи, бюджетните разходи. Индивидуалното потребление вече е в отрицателна територия, тоест имаме спад в крайното потребление на домакинствата и гражданите. Мисля че това също е оказало ефект върху ценовото равнище от страна на търсенето, като, разбира се, трябва да се отчетат и икономическите зависимости, като еластичност на търсенето на определени стоки и услуги. Не трябва да се забравя и известното

поевтиняване на международните пазари на цените на горивата

За сравнение, през миналата година имаме периоди на сериозен скок в цената, което веднага се усети в ценовото равнище на стоките на вътрешните пазари. Така че има и вътрешни, и външни фактори, както и фактори от страна на администрацията. Очакванията ни за цялата година сочат, че по-скоро тази година ще има една минимална положителна инфлация по 1% на годишна база. Традиционно инфлацията е по-характерна за есенните и зимните месеци, но най-вероятно предвид процесите в крайното потребление възможността за покачване на цените ще бъде ограничена. Инфлацията ще бъде в унисон с цялото състояние на икономиката през тази година -

предвиждаме икономически ръст в размер на не повече от 0,5-0,7%

и то при положителен сценарий, които предполага, че тези положителни сигнали, които видяхме през второто тримесечие в европейската икономика, се запазят и се усилят през втората половина от годината. Тези ефекти ще се усетят при нас с тримесечие закъснение, тоест най-вероятно през есента на тази година. Нищо драматично няма по отношение на така наречената дефлацията, тъй като тя е в унисон с административните решения на правителството.

Записа Мартин Леков

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай