Тежкият товар на децата ни

Тежкият товар на децата ни | StandartNews.com

И родители, и учители се тревожат от факта колко тежки раници носят децата. Като че ли обаче няма воля това да се постави като съществен проблем и да му се намери решение. Ние, от Асоциация "Родители", включително и в началото на тази учебна година проведохме среща в Министерство на образованието и изпратихме наши предложения във връзка с облекчаването на ученическите раници. Това е въпрос на цялостна политика, не само на добро желание от страна на родителите и на отделни учители. Смятаме, че на първо място трябва да се реши проблемът с двусменното обучение, защото там където има по два класа в една класна стая, няма възможност децата да си оставят нещата. Решаването на този проблем е отговорност на Министерство на образованието и на общините. В наредба е заложено до 2020-2021 г. да няма нито едно училище в страната, което да е на две смени.

Така децата

ще имат възможност да имат собствени класни стаи

и съответно вече грижа на училището е да осигури места в тях, където учениците да си оставят част от нещата.
Министерство на образованието може да предвиди възможност учебниците да се разделят на няколко части - по разделите, които се учат. Защото няма смисъл, когато децата работят по един раздел, да носят всички останали в раничките. Това е безсмислено - нещо, което през ноември са го работили, и през април да го носят в раниците. Ако се налага някакъв преговор, разбира се, казва се на децата - донесете еди коя си част, ще работим по нея.

Направихме проверка, че такова разделяне на един учебник на две части, би го оскъпило с 20-25 стотинки, което не е някаква драстична разлика в цената. Съответно министерството трябва да изисква от училищата да имат собствена политика по отношение на облекчаване на ученическите раници, като осигуряват шкафчета, както и достъп до чиста питейна вода - защото част от тежестта на раничките е от това, че децата носят бутилки с вода, тъй като тази в училище не е сигурно, че е добра за пиене.

В самите училища би било добре, ако например учителите представят пред Обществения съвет на училището всички помагала, които искат от учениците. Това предполага едно добро планиране на самата работа в клас, така че да не се налага децата да носят и речник, и помагало, и карти по един и същи предмет. Защото част от тежестта на раницата идва от това, че

има много помагала в тях по различните предмети

Самото училище, когато организира учебната програма, трябва да я направи така, че в един ден децата да нямат много предмети, по които се носят много неща. Могат да се предвидят блокове от часове - ако има два часа математика, два български, два часа история, детето да носи учебниците по три предмета, а не шест. Училището има какво да направи по този въпрос. Особено при по-малките деца - да има много ясна комуникация точно какво трябва за следващия час, защото много от децата вземат в раниците си всичко, защото може учителят да го поиска и да се кара защо не е там. Самите родители пък имат ангажимента, особено при малките деца, да ги научат да се отнасят отговорно към приготвянето на раниците, да слагат само най-необходимите неща, всеки ден да ги изпразват напълно, да подреждат само това, което трябва, да не носят излишни неща.

Със сигурност ползването на електронни учебници и електронните помагала в класната стая са много добър вариант за решаване на проблема. Учебникът е средство за самоподготовка, той би трябвало да се ползва в къщи преди всичко, а в класната стая могат да се ползват много други различни начини. Включително, ако учителят е решил да ползва все пак учебника, да го ползва в електронен вариант и да не се налага децата да
го носят. Ролята на учителя е ключова. Добрите учители всъщност нямат нужда от учебници. Те по друг начин си организират часовете.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Автор Спорт
Коментирай