Мястото на прокуратурата е в съдебната власт

Мястото на прокуратурата е в съдебната власт | StandartNews.com

Чавдар Стоянов, юрист, доктор по европейско и международно право

В последните дни се правят опити за внушения, нещо повече - за изключителна по размах манипулация, насочена към цялото българско общество - прокуратурата трябвало незабавно да излезе от съдебната власт. Тези внушения са твърде натрапчиви и идват от различни посоки, но общата им цел категорично е една - смут в редиците на обвинението, блокаж на работата, създаване на безпокойство и несигурност, съзнателно търсена провокация.

Категорично отстоявам позицията - най-вече като юрист, но и като български гражданин, че прокуратурата не трябва да бъде вадена от съдебната власт и аргументите за това бяха посочени от главния прокурор в пространно изявление, а застъпени и на среща с посланиците.

Мястото на прокуратурата ясно е предвидено от конституционния законодател. Структурата на прокуратурата е в съответствие с тази на съдилищата, а главният прокурор осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори, пише в чл. 126, ал. 1 и 2 от Глава 6 на българската конституция. Прокуратурата следи за спазване на законността. Основна нейна функция е привличането към отговорност на лицата, които са извършили престъпления, като поддържа обвинението по наказателни дела от общ характер. Прокуратурата упражнява надзор при изпълнението на наказателни и други принудителни мерки. Тя предприема действия за отмяна на незаконосъобразни актове, а в предвидените със закон случаи участва в граждански и административни дела (чл. 127, ал. 1, 2, 3, 4 от конституцията).

Къде да бъде разположена прокуратурата в системата на властта? Дали ако тя стане част от изпълнителната власт, ще може да работи независимо и да пребори корупцията по висшите етажи на тази власт?! Очевиден е отговорът - не! Ако се говори за някаква промяна и се иска самостоятелност - това променя и формата на държавно устройство поради ярко нарушения баланс на властите. В такъв случай ще трябва да се осъществи дълбока конституционна реформа, а съгласно Решение номер 3 на КС от 2003г. това трябва да бъде осъществено от Велико народно събрание.

В последните дни ясно бе подчертано, че вероятно мандатът на обвинител номер 1 може да бъде съкратен - на 5 години. Не е вярна тезата, че "над главния прокурор е само Господ". Неговият авторитет олицетворява държавността, сегашният обвинител номер 1 не наруши нито веднъж принципа за независимост на държавното обвинение и не позволи намеса на политически фактори в него. Ако няма ясна визия какво се цели - никакви реформи не биха имали смисъл и няма да доведат до подобряване на работата на прокуратурата в този труден за цялата държава момент.

Зад подобна псевдореформа прозират единствено користни политически интереси, съшити с бели конци. Тя не е предизвикана от необходимостите на момента, а е продиктувана от неясни интереси, неистово желание за търсене на някакъв реванш, опити да се посочват и разклащат за пореден път "скелетите в гардероба", при което да не се каже истината за смисъла и същността на обвинението и ролята му в съдебната власт.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай