КЕВР трябва да се преструктурира

КЕВР трябва да се преструктурира | StandartNews.com

Цените на парното и тока започнаха да нарастват бързо още през 90-те години. Тогава се появи популярната сентенция, че преди цените на тока и парното били ниски, защото си ги измислял Тодор Живков, но сега те щели да се увеличат до реалните си стойности, защото вече щял да ги определя пазарът. Разбира се, по времето на социализма цените не се определяха от Тодор Живков - имаше Държавен комитет по планирането, Комитет по цените и т. н. И все пак, ако влезем в популярната реторика на споменатата сентенция, сега ролята на обявения за диктатор Тодор Живков при определяне на нашите сметки за ток и парно се изпълнява от КЕВР - комисията, в независимостта на която май не вярват нито мнозинството от българските граждани, нито някои от чуждестранните ни партньори в енергетиката.

Енергийният регулатор определя пределни цени, а енергийните дружества почти винаги продават на позволения от него максимум, въпреки че никой закон не ги спира да ни изпращат и по-малки сметки. През следващата година обаче се очаква най-после да заработи енергийната борса, която се свързва най-вече с това, че пазарът ще определя колко да струва електричеството. Затруднения няма да липсват. И все пак, след като борсата заработи, най-после може наистина да се очаква, че пазарът ще се превърне в реален регулатор на нашите сметки за ток. Но в такъв случай ще бъде логично мнозина да се запитат Няма ли да окаже ли КЕВР излишна?

Разбира се, след като енергийната борса стане факт, част от регулаторните дейности на КЕВР ще отпаднат. И все пак за енергийния регулатор ще останат още много функции - не само някои други регулации, свързани с електроснабдяването (цена за пренос и такса "задължения към обществото"), а и тези, отнасящи се до лицензионните режими на енергийните дружества, разпореждане с имуществата за упражняване на лицензионната дейност, ВИК услугите, газа, парното, участие в работата на Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори (ACER), а дори и глобите, които ни налага Европейската комисия заради пропуските в дейността на енергийния регулатор.

И пак след, както много експерти твърдят, че неколкократните опити на ДКЕВР да въведе компенсационни механизми за високите цени на зелената енергия са пропаднали заради недостатъчния административен капацитет на регулаторната комисия, трябва да се замислим какво щеше да се случи, ако бяха използвани пълноценно възможностите на юридическото звено на министерството на енергетиката. След като според някои бивши комисари в ДКЕВР, комисията не е в състояние да прави пълни проверки на заявените от енергийните фирми инвестиции, не трябва ли да се помисли дали други държавни структури не биха могли да бъдат по-ефективни в проверките на дейности, които влияят пряко върху цената на тока и другите енергоносители? След като не КЕВР, а КЗК налага глоби на електроразпределителните дружества, не показва ли това, че енергийният регулатор може да бъде преструктуриран, като някои негови функции бъдат прехвърлени на други ведомства. Същевременно капацитетът на КЕВР се нуждае от увеличаване, независимо дали това ще стане със структурни или с кадрови промени. При това промените трябва да бъдат факт още преди енергийната борса да заработи на пълни обороти. Или, казано с други думи, трябва енергийният регулатор да бъде регулиран.

Сега се очаква в КЕВР да заработи ефективно едно ново звено, което да следи за проблемите, които ще възникнат след пълната либерализация на цените на електроенергията, тоест след като влезе в действие енергийната борса. Но както на няколко пъти през последните месеци казаха работодателите, с цената на тока трябва много да се внимава. Затова изглежда по-разумно вместо или въпреки увеличението на щата, което вероятно мнозина очакват, някои задължения на КЕВР наистина да се прехвърлят към други ведомства.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай