Община Казанлък с извънредни мерки в полза на хората

2020 година наложи пренасочване на редица средства за провеждане на социални политики както на младите семейства, така и в полза на отделния човек

Община Казанлък с извънредни мерки в полза на хората | StandartNews.com

В Ритуалната зала на Община Казанлък днес представители на ръководството на Община Казанлък направиха отчет пред обществеността на реализацията на Бюджет 2020. „Неочакваните предизвикателства изискваха адекватни решения и реакция за опазване на човешкото здраве.“, бе подчертано при представянето на разходваните средства. 2020 година наложи пренасочване на редица средства за провеждане на социални политики както на младите семейства, така и в полза на отделния човек. В резултат на положените усилия днес бе отчетено осигуряването на 3 респираторни апарата за МБАЛ «Д-р Христо Стамболски» – един със средства от бюджета на Общината и два – от дарителската сметка, 5 апарата за дистанционно проследяване на пациенти „Чек Поинт-Кардио”, извънредно финансово подпомагане на персонала в Инфекциозното отделение с по 1 000 лв., осигурени от Общината за работата им с пациенти с covid-19,  еднократна финансова помощ в размер на 250 лв. за самотно живеещи и нуждаещи се възрастни хора, облекчения за бизнеса с освобождаване от наемни вноски, такси за тротоарно право и битови отпадъци, патенти на наематели на общински обекти, удължен срок за 5%-ната отстъпка за данъци и др.

Капиталовата програма през изминалата година в основната си част бе реализирана със средства от външно финансиране. Това позволи осигуряването на модерен екологичен транспорт с нови електробуси, ремонт на надлез „Катекс“, ремонт на старото училище в село Розово за превръщането й в Академия за млади таланти, изграждане и асфалтиране на две големи улици в ж.к.“Изток“ – „Олимпиада“ и „Толиати“, започна втори етап на работа по изграждане на ВиК инфраструктура в град Крън, рекултивация на депото в село Черганово и др. След цялостния ремонт на училищните сгради в Казанлък в предишните години, през 2020 година дойде време за ремонт и на училищните дворове и дворни пространства в детски заведения.

Общият размер на реализираните средства е 66 021 958 лв. От отчета на бюджета стана ясно, че въпреки пандемичната 2020 година средствата, с които оперира Общината бележат ръст през последните пет години. Основната причина е в постоянното увеличение на отпусканите държавни средства. За изминалата година те представляват 60 на сто от всички приходи. Тази тенденция се запазва и в разходната част на бюджета. По функции, най-голям е делът на разходваните средства за образование – над 29 млн. лв., следват разходваните над 15 млн. лв. за жилищно строителство, благоустройство, комунално строителство и опазване на околната среда.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай