Вторник,

Обещани пари за общините липсват в бюджета

От: Даниела Денева -
5036
Обещани пари за общините липсват в бюджета
A
A
A
  • Очаквахме 1 млрд. лева във фонд за общински инвестиции и още 500 млн. за ВиК и пътища
  • Ако се отнеме правото да се кандидатират  доказали се кметове, конкуренцията в изборите ще е значителнопо-ниска, казва Донка Михайлова в специално интервю за в. "СТАНДАРТ"

Донка Михайлова е заместник-председател на Националното сдружение на общините в България, кмет на община Троян

Гражданите ще бъдат лишени от услуги, за да бъдат решени финансови проблеми

Тревожим се за уличното осветление, за отоплението на болници, училища и детски градини

Реформа в администрацията е нужна. Но трябва да е ясно как тя ще повиши ефективността на работата

До края на годината разходите за горива и ток ще се увеличат с 250%, а компенсацията е 42%

 

- Госпожо Михайлова, предложена е актуализацията на бюджет 2022 г. Изпълнени ли са очакванията на общините в проекта, който внесе министерството на финансите?

- Нашите очаквания по отношение на актуализацията бяха големи. Още повече, че за част от нещата, които очаквахме да се случат, ние имахме проведени разговори с представители на правителството. Очакването ни беше да видим в актуализацията пари за създаването на фонд за общински инвестиции. Този фонд трябваше да бъде с обем 1 милиард лева. И в него на конкурсен принцип да кандидатстват българските общини за важни, съобразно потребностите на гражданите, инвестиции. За съжаление този фонд не е обезпечен с финансиране в актуализацията. Аз поставих въпрос на министър-председателя на срещата, която имахме по време на общото събрание на НСОРБ. И получих отговор, че такъв фонд ще бъде създаден, но това ще се случи по-нататък във времето. Второто, което очаквахме, е да бъдат обезпечени проекти на общините за реконструкция на ВиК инфраструктура и на общинската пътна мрежа с обем от 500 млн. лева. Българските общини подадоха готови проекти и предложения в размер на 1 милиард лева. Те са в регионалното министерство. Беше извършена предварителна работа от страна на министерството, като бяха поправени и някои забележки по подадените проектопредложения. Но този фонд също не получава бюджетно финансиране. Отговорът на министър-председателят е, че тези потребности ще бъдат обезпечени, макар и частично, от Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/.

- Но не всички общини могат да се възползват от тази програма.

- Да, не могат да кандидатстват всички общини. Още повече, че там са средства, които са предназначени основно за миналия програмен период. Ще бъдат финансирани проекти единствено за 215 общини, които попадат в Селската програма в новия програмен период. От обхвата на програмата са изключени останалите общини, които попадат в Регионалната програма.

- От ПРСР вече бяха пренасочвани средства по различни други пера и дейности. Какви средства са останали?

- Разбираме, че има намерение 320 млн. лева да бъдат ползвани. Всъщност в актуализацията на бюджета са предвидени единствено 35 млн. за необходимото увеличение на възнагражденията на специалисти в здравните кабинети на училища и детски градини. Реално нашите очаквания, че чрез актуализацията общините ще получат средства за инвестиции, на този етап не са финансово обезпечени.

- Това, което е заложено в актуализацията на бюджета, са огромни разходи, които са предимно социално насочени. Имате ли надежда, че все пак и общините ще получат финансиране за своите проекти и неотложни дейности - ремонти на пътища, ВиК и т.н?

- Все още имаме надежди и те са свързани с очакването ни в обсъждането на актуализацията между първо и второ четене да бъдат включени разумни и рационални решения, свързани с обезпечаване на важни потребности на общините. Имам тревога, че до края на годината увеличението на средствата за енергоносителите при социалните услуги, общинските болници, детските градини и училищата ще се окажат непосилни за институциите. Тревожим се отново за уличното осветление. В момента имаме сериозни проблеми, свързани с това, че ръстът на цените на хранителните продукти води до прекратяване на договори с доставчици, които отказват да снабдяват по цените на сегашните договори. Всичко това ще рефлектира върху бюджетите на институциите. И се тревожим, че ще доведе до сериозни затруднения.

- Всъщност общините би трябвало да получават компенсации за скъпата енергия?

- Да, така е. Общините получават компенсациите за скъпата електроенергия наравно с бизнеса, защото според закона за енергетиката и общините, и социалните услуги, и болниците влизат в категорията "небитови абонати". Нали разбирате колко различно е - една фирма има възможност да увеличи цените на услугите, а какво да се направи с една социална услуга, с едно училище, с една детска градина? Но те и фирмите плащат при едни и същи условия. Нашите разчети са, че до края на годината разходите за горива и за електроенергия, използвани за тези услуги, ще се увеличат с около 250% при положение, че средствата, които реално получаваме за компенсация, са 42%.

- Как всичко това ще се отрази на гражданите? Има два варианта - да се вдигнат местните данъци и такси или да не получават качествено тези услуги, на които разчитат от общината?

-  Според закона за местните данъци и такси, вдигане на данъци в хода на календарната година е недопустимо и никоя от общините не обмисля такова решение. Гражданите ще бъдат лишени от друг тип услуги, за да могат да бъдат решени поне частично финансовите проблеми на общините, които се създават.

- Как ще коментирате предложението на партия "Продължаваме промяната" за реформа в местната власт - кметовете да имат право само на два мандата, а броят на общините да се намали, като някои от тях се слеят?

- Аз напълно споделям разбирането, че реформа в административните структури е необходима. Считам обаче, че към такава реформа следва да се върви единствено след като е наясно как тя ще се отрази върху повишаване на качеството на услугите в общините и повишаване на ефективността на работа на системата. Ако се вземат управленски решения, трябва да има отговор на тези въпроси. Без обществото да е наясно с това, промени не трябва да бъдат правени. Авторите на тази идея би следвало да дадат пред обществото отговор на въпроса как закриването на малките общини ще допринесе до повишаване на качеството на услугите, които гражданите получават там. Още повече, че става дума за общини, голямата част от които са транспортно трудно достъпни, общини, които страдат остро от необезпеченост с обществен транспорт. По отношение на тази реформа мисля, че е важно и нещо друго: една реформа може да бъде ефективна, ако системата бъде реформирана в нейната цялост. В този смисъл авторите на идеята би следвало да отговорят на въпросите - ще бъде ли намален броят на депутатите, които ще бъдат избирани в народното събрание? Ще бъде ли ограничен броят на мандатите на народните представители, които би следвало да отговарят на същите изисквания? Важно е, когато говорим за реформа в тази система, да помислим и за второто ниво - областите в страната не отговарят на европейските изисквания за брой граждани, които живеят на територията. Ще бъдат ли намалени областите? Важен въпрос е и ще бъдат ли овластени областните управители с повече правомощия така, както е в другите страни-членки и те ще бъдат ли избирани като кметовете, с което на практика ще се въведе второ ниво на местното самоуправление. Това са важни въпроси, на които ние трябва да имаме един обществено приемлив отговор, за да говорим за реформа. А другото не може да доведе до по-добра ефективност на работа на системата и няма да подобри качеството на административно обслужване на българските граждани.     

Не бих искала да вярвам, че едно такова решение би било повлияно от желание за получаване на служебно предимство от партии, които на този етап не са представени в местната власт. Очевидно е, че при лишаване от правото да се кандидатират най-авторитетните, предпочитани от гражданите и доказали се кметове с повече от два мандата, състезанието в едни нови местни избори ще бъде при значително по-ниска конкуренция.

- Как ще се отрази една подобна реформа на гражданите - ако се смени общината, в която живеят, няма ли да изисква това куп промени - смяна на документи, на лични данни и т.н.?

- Тези въпроси следва да бъдат изяснени. По принцип това би означавало промяна в адресната регистрация, доколкото се засяга наименованието на общината. Не бих могла да отговоря дали би наложило промяна на лични документи, на документи за собственост и т. н. Този въпрос трябва да бъде специално проучен.

- А от гледна точка на общините - ако една по-малка се слее с по-голяма, това означава ли по-малко финансиране, което вече ще се определя и разпределя от друг център?

- Разбира се, населените места, които ще влязат в обхвата на голямата община, а досега са били център на община, ще бъдат част от цялостния управленски процес на новата община с новия център.


Всички новини от категория Мнения.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията