Хиляди родители се жалват от решения на директорите

От малки учим децата как да заобикалят нормите, казва Юлиан Петров

Хиляди родители се жалват  от решения на директорите | StandartNews.com

 Юлиан Петров, синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“

- Господин Петров, Вашият синдикат изнесе данни, че родители съдят учители и директори заради оценки. С каква точно информация разполага синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“?

- Нашият синдикат е обезпокоен от тази вече ставаща традиция родителите да имат подобно отношение към решенията на учителите и педагогическите съвети – както по отношение на методиката, така и по отношение на оценяването, и по отношение на наказанията. В последните години в регионалните управления на образованието имаме хиляди сигнали и жалби от родители, които не са съгласни с решенията на училищните власти. На следващата фаза родителите вече се отнасят с недоверие към регионалните управления и министерството на образованието и атакуват техните решения. До момента имаме девет сигнала за заведени дела в съда, в които се атакуват преценките не само на учители, но и на персонала в училищата. Един от случаите на съдебно дело бе свързан с това, че човек от училищната охрана се опитал да разтъвре биещи се ученици, но единият от тях е схванал намесата му като насилие и срещу него се води дело. За съжаление учителите още не са готови да говорят открито за това, защото смятат, че това ще урони не само техния престиж, но и този на образователната институция. Разбира се, преценката е тяхна, но това показва един лош кредит на доверие и влошени отношения между родителите и учителите, както и училищните власти.

- Училищните власти понякога също грешат в преценките си, както и всички ние понякога...

- Безгрешни хора няма, така че може би има учители и педагогически колективи, които понякога са взели погрешните решения. Верни са и думите на министър Красимир Вълчев, че може би от 91000 учители все някои са сгрешили. Но тук опираме до нещо друго – до авторитета на учителя. И тръгвайки да коментираме, че определен учител е бил осъден, защото е нямал вярната преценка, за да вземе решението за поставянето на определена оценка на ученик или налагането на определено наказание, ние на практика учим децата на определена възраст как да не се съобразяват с нормите и да ги заобикалят. Нека учениците първо бъдат научени да спазват правилата, а след това вече да отстояват идеите си за промени в тях. В един от случаите ставаше дума за поставяне на оценка, която не е двойка, но е повлияла балообразуването на детето. В такива случаи то трябва да се учи да постига само резултатите си, а не да го прави по административен път. Дори и родителят да спечели едно такова дело, то ще навлече много сериозни вреди на усещането на ученика за ред и законност. Затова и нашият синдикат започна да говори по този въпрос, а се радвам и че министерството на образованието в контекста на новата стратегия за възпитанието е готово да започне подобен дебат.

- Вие имате и предложение за въвеждане на оценка за поведение. Навремето в годините на социализма тя съществуваше,но едва ли сега би се възприела особено добре...

- За наша радост, министерството на образованието далеч не свърза тази идея с периода преди 1990 година. Дори този период кореспондираше с образователна система, която тогава се ценеше в Европа, като се дистанцираме отидеологическите залитания. Тя залагаше много на възпитанието на определени ценности. Но това е един отминал период и извън носталгията можем да погледнем към други съвременни образователни системи. Нашите проучвания показват, че тази оценка за поведение я има в Австрия, Англия, Словакия. Няма я във Финландия-там е съществувала до преди пет години, но са я премахнали, защото тя имала силата на стигма спрямо ученика. Същото е и със забраната за телефони в клас – във Франция тя съществува. У нас я има на определени места, но не зная доколко се спазва. Все повече от нашите синдикални членове казват, че не могат да овладеят употребата на телефона в час за неучебни цели, а това е необходимо.

 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай