Кметът на Свиленград:Градът ни е пионер  в зелените екокътове

Общините трябва да бъдат и стопански субекти, които генерират собствени приходи

Кметът на Свиленград:Градът ни е пионер  в зелените екокътове | StandartNews.com

От многото казина и игрални зали в хазната на Свиленград не влиза и една стотинка, казва кметът Георги Манолов

- Г-н Манолов, отскоро община Свиленград разполага с общ устройствен план за цялата територия – общинския център плюс 22-те села. Какви предимства дава наличието на този основополагащ документ за стратегическо развитие на общината и всички, които ползват нейните услуги?

- Осъществяването на идеята за общ устройствен план на цялата община не е самоцел, а необходимост, без която не е възможно планирането, инвестирането и развитието на местната територия в един дългосрочен 20-годишен период. Тази визия за бъдещето определя къде какво ще се строи, какво се допуска да се разполага, къде е подземната
инфраструктура, кои са границите на населениете места, кои са териториите със специално или смесено предназначение и т.н. Наличето на този план улеснява значително планирането и изграждането на нови благоустройствени обекти. Сега и хората, и юридическите лица могат да осъществяват инвестиционните си намерения без дълги процедури, без притеснения, че ще изпуснат някакви срокове. ОУП дава и законодателна
възможност да се строи извън регулационните граници на населените места. Ние сме една от първите общини, която направи общ устройствен план за цялата община. Още преди 4 г. изготвихме ОУП и за града и то изцяло със собствени средства.

- Като стъпите върху ОУП бихте ли очертали основните акценти в развитието на общината в следващите 20 години?

- Това, което сме предвидили в 20-годишната визия за развитие на общината, е свързано с основните дейности - икономика, социални дейности, жилищна политика. Стъпваме върху това, с което Свиленград разполага като даденост, разбира се, най-вече в сферата на селското стопанство, земеделието, като едно екологично чисто и удобно място за такива инвестиции. Другата даденост е граничният характер на общината и всичко свързано с това - туризъм, търговия, ресторантьорство, хотелиерство и др. Това предполага и много добре развит транспортен сектор - с логистика, международни превози и т.н. Заложили сме на всичко, което дава възможност за развитие на една бизнес-зона, една логистична зона, които да създават основен поминък за населението на нашия регион.

- Свиленград е пионер и в стремежа си да се развива като „зелена“ община. Разкажете малко повече за първия „зелен“ екокът с електронен достъп в града, който вече е факт?

- Електронният достъп до системата за разделно събиране на отпадъци е иновативен метод за преодоляване на анонимността на замърсителите. Първият "зелен" екокът с електронен достъп ще се ползва от 60 домакинства в два жилищни блока, които се намират в центъра на града. Поставени са контейнери тип "иглу" и контейнери за битови отпадъци. Единствено живеещите там ще имат достъп до системата за разделно събиране чрез специални електронни чипове.
Зелените екокътове ще бъдат общо три и се изграждат от общината по наш проект със средства, предоставени от ЕКОПАК – България. По проекта във всички детски градини в общината бяха създадени подобни мини "зелени" екокътове. Целта е още от ранна детска възраст разделното събиране на отпадъци да стане навик, а децата да се превърнат в посланици на инициативата сред своите родители и близки.

- Тази инициатива ще спомогне ли общината да определи един по-справедлив метод за такса смет, който отдавна е във фокуса на обществените дебати?

- Община Свиленград е пионер не само в създаването на "зелени" екокътове, но и на разделното събиране на битови отпадъци на принципа "от врата до врата". На 1000 домакинства предоставихме специални съдове за хартиени и пластмасови отпадъци от опаковки. Хората бяха улеснени да разделят отпадъците още на мястото на тяхното генериране. Първата ни задача е да покажем, че чрез този метод се намалява максимално количеството на битовия отпадък. Общината работи и по проект за компостираща инсталация за зелени маси и биоразградими отпадъци, който ще завършим догодина.
Това също ще намали количеството на битовите отпадъци. След това трябва да мислим за стимулиране на тези, които осъществят разделното събиране - да плащат по-малко такса смет, въз основа на генерирания отпадък.

- Как ще стане това на практика?

- Община Свиленград до голяма степен беше изградила тази по-справедлива система. Проучихме италианския опит, направихме своите изчисления, но както знаете новият модел за формиране на такса битови отпадъци на база
количество беше отложен за 2022 г.

- Какви бяха предизвикателствата в предпоследната година на вашия четвърти мандат?

- Успяхме да завършим подхода на Свиленград от АМ "Марица" и връзката с обходния път, който бяхме изградили преди това. Сега в Свиленград настина се влиза като в модерен европейски град. Особено сме горди, че за тазгодишния празник на града - 5 октомври успяхме да открием обновената общинска библиотека. Реновирахме учебната и спортната база на най-голямата ни гимназия "Д-р П.Берон". През този месец завършихме
подмяната на 4,5 км водопроводи в града. Едновременно с това започваме изграждането на 25 км нови водопровода в четирите големи села в общината. Наскоро по мое предложение Общинският съвет одобри поемането на 3 млн. лв. от инвестиционен кредит. Така още в началото на идната година ние ще можем да започнем това, което сме планирали - подмяна на водопроводи, ремонт и асфалтиране на 36 улици.

- Много ваши колеги се притесняват, че през следващите години европейските средства, които са основният източник за развитие на по-малките общини, намаляват. Споделяте ли това опасение и как ще компенсирате това?

- Аз не мисля, че европейските средства ще бъдат по-малко. Напротив има нови възможности за общините като програмата "Региони в растеж", например. Може да се кандидатства по нов начин, с финансов механизъм, и общините реално да бъдат бизнес-субекти в тези европейски програми, т.е. да направим неща, които ще носят приходи. Най-важното за една община, според мен е да има финансова стабилност, тоест - да не харчим повече от това, с което разполагаме. И, разбира се, постоянно да търсим такива механизми, от които да печелим. Такъв пример са концесиите на атрактивни
общински имоти, които могат да носят дългосрочни приходи. За съжаление това, което беше тръгнало да работи - публично-частното партньорство между общината и частни инвеститори, беше спряно в зародиш.

- Очаквате ли някаква реакция на общото недоволство на местната власт от стопирането на това партньорство?

- Мисля, че законодателят най-после трябва да разбере, че общината не е само общинската администрация, която се грижи за публичната комунална дейност, за улици, училища и детски градини. На общината все повече трябва да се гледа като на икономически субект, който може и трябва да генерира приходи. За съжаление в последния закон за публично-частното партньорство това право на общините бе принизено и отнето. Българската
община има бъдеще, само ако се управлява от екипи с мениджърско мислене, с умение да печелят от своята собственост. Ще ви дам един пример с нашата община. Преди време ние закупихме от Министерството на земеделието едно бивше селскостопанско летище. Намерихме партньор от Австрия, за да изградим логистична зона. И когато тръгнахме да
регистрираме дружеството, законът за публично-частното партньорство се промени, и идеята ни увисна във въздуха. Искам да добавя, че ние на практика имаме добър предишен опит в това партньорство. Свиленград е може би единственото място, в което по идея на общината, с частен инвеститор бе направена газификация на града с доставка на компресиран газ. Сега общината е акционер в това дружество с апортна вноска и
притежава златна акция. Ето това е бъдещето на общините, не да чакат само от държавата, а да им се даде възможност да бъдат стопански субекти, които генерират собствени приходи и то не само от продажба на собственост.

- Чували ли сте, че наричат Свиленград градът на 100-те казина и игрални зали?

- За пръв път го чувам, но аз се радвам, че има инвеститори, най-вече български, които построиха база, която бе отдадена на различни фирми, занимаващи се с хазартен бизнес. Когато в една държава този бизнес не е забранен и създава работни места, е съвсем нормално да се развива. Друг е въпросът, че държавата чрез Агенцията по хазарта така е централизирала приходите от тази дейност, че в община Свиленград не остава и една
стотинка. Остават само данък сгради и такса битови отпадъци. По мои груби изчисления само приходите от хазартна дейност в Свиленград са 2-3 пъти повече от това, което се връща при нас от републиканския бюджет.

- Има ли по-справедлив изход от подобни ситуации?

- Има, разбира се. Дори се готвеше законодателна инициатива. Тя предвиждаше да се даде възможност на общините да въведат местен данък за такива бизнеси като хазартния, които са си намерили местна ниша. Дори да не е местен данък, да е част от данъка на физическите лица, които развиват този бизнес. Но за съжаление тази инициатива не беше одобрена...

- В разсъжденията Ви има много логика и разбиране на проблемите и решенията им... Решили ли сте вече дали ще се кандидатирате за рекордния пети мандат?

- Не съм решил. Решението ми ще зависи от вътрешната ми хармония и от оценката на хората, но най-вече от това дали като ръководител на екип съм удовлетворен от постиженията и успехите в нашата работа.

- В навечерието сме на Коледа и Нова година. Кои са основните инициативи в общината, посветени на тези светли празници?

- На 7 декември ще запалим коледната елха с детско шоу за най-малките. На следващия ден ще открием традиционния коледен базар. Както всяка година организираме празнична церемония с награждаване на най-изявените спортисти през годината. Събираме 22-та спортни клуба, техните състезатели и треньори, за да ги поздравим с настъпващите празници.
Традиционно обявяваме конкурс за коледна украса и детска рисунка и от най-добрата рисунка изработваме коледната картичка на общината. Много коледни и новогодишни концерти ще се състоят в общинския център и в останалите населени места, които ще създадат очакваното празнично настроение.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай