ЮЗУ приключва европейски проект в помощ на докторанти

ЮЗУ приключва европейски проект в помощ на докторанти | StandartNews.com

Филологическият факултет в Югозападния университет „Неофит Рилски" – Благоевград завърши дейностите по проект „Докторантски филологически център". Заключителната пресконференция ще бъде на 7 юли.

Проектът е в подкрепа на докторанти, специализанти и млади учени. Той бе спечелен през 2013 г. от филологическия факултет. Целта му е да помогне на акредитирани стартирали докторантски програми, да засили интереса на младите хора към реализация в сферата на образованието и науката. Да се повиши качеството на научните разработки, като се подобрят условията за работа на докторантите, възможностите им за изява на научни форуми в страната и чужбина, както и за публикуване на научни статии. Друга важна задача е отварянето на академичните среди към конкретните ползватели на научните резултати, отваряне на хуманитаристиката към обществото и социалните практики.

Ръководител на проекта е проф. д-р Магдалена Панайотова, с координатори проф. д-р Антони Стоилов и доц. д-р Елена Тачева, в него участват и 11 докторанти.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай