Вдигат таксите за платените студенти

Вдигат таксите за платените студенти | StandartNews.com

Драстичен скок на таксите за студени платено обучение подготвя Министерството на образованието. Повишението им е записано в промените в Закона за висшето образование. Сега годишната такса за младеж, който не получава финансиране от държавата, не може да надвишава 2/3 от диференцирания норматив за даденото професионално направление. Предложените от МОН промени в същия този закон предвиждат годишната такса да не може да надвишава 170% от диференцирания норматив.

Таксите за всяка академична година се определят от Министерския съвет напролет, преди началото на академичната година. Така ако проектозаконът бъде одобрен от Народното събрание в предложения от МОН вид, драстично увеличение може да се очаква най-рано през академичната 2016/2017 г. С проекта МОН премахват и ограничението за броя на приеманите платени студенти в бакалавърска и магистърска степен. Сега законът предвижда те да са до 5% от определения капацитет за съответното професионално направление в конкретното висше училище. Проектозаконът премахва уточнението "до 5 на сто" от капацитета.

Предвидена е и промяна, свързана с получаването на акредитация от университетите от Националната агенция за оценяване и акредитация. Забранява се на преподавателите на основен трудов договор да могат да участват при акредитацията на повече от едно висше училище. Сега се разрешава един преподавател да бъде включван при акредитацията на две висши училища, за да се покрие изискването за определен брой на хабилитирани преподаватели.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай