Студентите с по-високи стипендии

Студентите с по-високи стипендии | StandartNews.com

Европейската стипендия за успех се увеличава от 120 на 150 лв. месечно, а за специални постижения - от 200 на 300 лв. Новите размери ще важат за летния семестър на 2016/2017 г. Осигурени са пари за близо 10 000 стипендии за успех на обща сума 7,5 млн. лв. (за пет месеца) и за 10 000 стипендии за специални постижения на стойност 3 млн. лв, съобщиха от Министерството на образованието и науката.

Парите за стипендии се отпускат от Европейските структурни и инвестиционни фондове чрез ОП "Наука и образование за интелигентен растеж".

Студентите могат да кандидатстват за стипендии през летния семестър на тази академична година от 17 април до 14 май 2017 г. Формулярите се подават онлайн на адреса: http://eurostipendii.mon.bg. Класирането ще бъде публикувано на 5 юни. Пълният график с всички срокове и правила на кампанията могат да бъдат намерени на посочената интернет страница и във всяко висше училище, уточниха от МОН.

Стипендии за успех могат да получават студентите в редовна форма на обучение в държавни и частни висши училища, които се обучават в приоритетни професионални направления (определени в постановление 64 на МС от 25 март 2016 г.). Те се изплаща пет месеца в рамките на даден семестър.

Стипендии за специални постижения могат да получават всички студенти в редовна форма на обучение в държавни и частни висши училища. Един студент може да получи до три стипендии за специални постижения в рамките на един семестър.

С парите от ЕС могат да се отпускат стипендии за успех и за специални постижения и на студентите в частни висши училища. Студентите имат право на европейски стипендии, независимо от това дали получават други стипендии или награди със средства от държавния бюджет.

През изминалия зимен семестър на учебната 2016/2017 година стипендиите за специални постижения бяха 5396, получени от общо 3027 студенти.

Тъй като един студент може да получи до три такива стипендии, общият броя на предоставените стипендии е по-голям от броя на студентите.

Средният успех на класираните студенти за стипендии за специални постижения е 5,54. Пълни отличници са 732-ма студенти. Другия вид стипендии - за успех, са получили общо 7904 студенти. Средният успех на класираните за тях е 5,37, пълните отличници са 707, информират от МОН.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай