Следят в нета кой отпада от училище

Следят в нета кой отпада от училище | StandartNews.com

Под контрол ще са и малчуганите, които имат родители гурбетчии

Електронна система ще следи децата, за които има риск да отпаднат от училище, и ще подава сигнали отрано. Това е част от плана за действие към националната стратегия за учене през целия живот, разработен от МОН.

Такава платформа ще се изработи първо за Северозападен и Югоизточен район, където делът на отпадащите е най-голям. За тези деца ще бъдат разработвани индивидуални мерки, така че да не се окажат вън от образователната система. Ще се следят отсъствията, преместванията в друго училище, лошите отношения в клас, слабите оценки, както и това дали родителите пътуват на гурбет. Ще бъдат наблюдавани и децата в детските градини над петгодишна възраст, откакто забавачката е задължителна. Информацията в системата ще се попълва и следи на електронна платформа, инсталирана на сайтовете на МОН, регионалните инспекторати по образованието, общината и на училищата. Очаква се системата да допринесе за намаляване на преждевременно напусналите деца, като до 2020 г. делът им спадне до 11%.

Ще се изготвят проекти за допълнително обучение по български език на деца и ученици, чийто майчин език не е българският.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай