Събота,

Режат парите на научни проекти с ниски резултати

От: Failed to load user -
1410
Режат парите на научни проекти с ниски резултати
A
A
A

Фирми отново ще могат да кандидатстват за средства от фонда за изследвания

Учените може и да връщат субсидия, ако оценката им е незадоволителна

Учените, чиито проекти получат оценка "незадоволителен", може и да връщат пари на фонд "Научни изследвания". Това предвижда проектът за нов правилник, качен на страницата на МОН. В последните години се появиха няколко проекта, чиято идея бе да реформират злополучния фонд. Преди време той нашумя с поредица от скандали около финансирането на псевдонаучни проекти, отпускайки пари на приятели и роднини на ръководството на фонда. Нито един от тези правилници не влезе в сила, но скандалите постепенно затихнаха. Последният от вариантите за правилник предвижда ясни мерки за борба с корупцията, заяви просветният министър Меглена Кунева.

Проектът за нов правилник на научния фонд попълва празнотите, които досега съществуваха в работата му. Очаква се, че така фондът най-сетне ще спре да генерира скандали около себе си и ще заработи нормално. Предишният заместник-министър проф. Костадин Костадинов, когото Меглена Кунева освободи, имаше идея дори да закрие фонда след неговата последна сесия и той да се слее с този за иновациите в нова агенция за наука и иновации. Появата на проект за нов правилник обаче подсказва, че тази идея вече не е на дневен ред.
Правилникът

залага много високи изисквания

както към хората, които ще са в ръководството на фонда, така и към оценителите на научни проекти. Освен това той предотвратява възможността едни и същи хора и да дават първоначалната оценка на научните проекти, и след това да провеждат мониторинг за изпълнението им. Тези две дейности ще се вършат от съвършено различни комисии. При това оценители не могат да бъдат хора, които са на основен трудов договор или на гражданско споразумение в научната организация, чийто проект оценяват. Забранява се също да даваш оценка на проект, с ръководителя на който си имал съвместни публикации в последните пет години. Не може да оценяваш и проекти, чийто ръководител или член на екипа е твой съпруг, съпруга или с когото се намираш във "фактическо съжителство", както пише в проекта. Ако някой подаде невярна декларация за тези факти, губи завинаги правото да бъде оценител на фонда и да получава пари от него за следващи свои проекти - и това става публично достояние, тъй като се качва на страницата на фонда.

Новост е и това, че за всеки подаден проект се води отделна интернет страница, на която се посочват както очакваните, така и постигнатите резултати. При последния скандал преди три години стана ясно, че част от проектите не само нямат своя страница, а дори се съхраняват едва ли не в насипно състояние по шкафове и етажерки. Проекти, струващи над 400 000 лева, ще се оценяват от трима независими оценители. Тези, които са под 400 000 - от двама. Едва за проекти, чиято стойност е под 10 000 лева, може да има само един оценител. Докато проектите се изпълняват, член на фонда следи как се справя екипът на всеки етап от работата по проекта. За онези, които постигат резултат над очаквания, се дава оценка "много добър". Тези, които постигнат очакваните предварително резултати, се оценяват с "добър". Оценка "задоволителен" получават проектите, които не постигат всичко очаквано, но все пак са успели да покрият поне 50 на сто от заложените си цели. Техните пари могат да бъдат намалявани, като оценителят дава становище с колко точно да бъде свит бюджетът им. Проектите с оценка "незадоволителен"

не се финансират по-нататък и се закриват

При определени обстоятелства екипът може дори да връща пари на фонда изцяло или частично. В правилника е заложено също изискване на всеки етап от изпълнението си проектът да има поне една научна публикация в престижно списание или заявка за патент. Изисква се също, ако някой от членовете на научния колектив е получавал пари от фонда и преди, да посочи темата, по която е работил, и оценката, която е получил тогава. При кандидатстване оценителите дават оценка не само на проекта, но и на капацитета на екипа да го изпълни, както и на това доколко той е значим за обществото. Това е сериозен напредък, защото в предишни сесии се появяваха проекти от типа "Виртуална изложба за българските ханове" или "Бельото като дискурс", както и изследвания, които трябваше да проучат посещаемостта на музеите, при това срещу солидни суми. С новия правилник, ако някой кандидатства с проект за сума, по-висока от минималната допустима според изискванията на фонда, той трябва да го защити и устно.

За първи път е предвидено и друго - при незадоволителна работа на фонда министърът на образованието може да освободи неговия изпълнителен съвет предсрочно - преди изтичането на двугодишния му мандат. Това бе огромен проблем за министър Сергей Игнатов, когато гръмнаха скандалите във фонда - според тогавашния правилник той нямаше право да се намеси в работата на фонда и да иска оставката на неговия управител или на изпълнителния му съвет, които

явно се отчитаха само пред Бога

Накрая се получи така, че Игнатов плати за недоразуменията в закона със собствената си оставка.

Изискванията за хората, които са начело на фонда, са много високи. Те трябва да имат за предходните пет години не по-малко от пет научни публикации, както и да са подготвяли докторанти. Отделно от това са записани и други така наречени минимални изисквания, на които трябва да отговарят. Сред тях са между 30 и 40 научни публикации за цялата им кариера, както и определен брой цитати в международните бази данни. Трябва и да са ръководили проекти на международни или български научни колективи, но спечелени на конкурсен принцип. Ректори и директори на институти нямат право да са начело на фонда.

На научния фонд се дава право да прави не само традиционните досега конкурси, но и такива за идеи, както и за млади учени. Предназначените за идеи конкурси са насочени само към хора с върхови постижения и е задължително поне един от оценителите им да е от чужбина.

Минус на правилника обаче е, че отново дава възможност отново фирми да кандидатстват в конкурсите за наука при определени условия. Това бе един от много спорни моменти по време на нашумялата скандална сесия, тъй като се оказа, че фирми, регистрирани в последния момент в апартаменти в "Младост", са успели да се класират и да прилапат огромни субсидии, за да правят несъществени научни изследвания. По времето на Тодор Танев се говореше за цялостно орязване на правата на компаниите да имат достъп до парите за наука.


Всички новини от категория СтандАРТ.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията