Пловдивският университет обявява първо класиране

Пловдивският университет обявява първо класиране | StandartNews.com

Най-високите минимални балове са в специалностите „Молекулярна биология" и „Медицинска биология", записването продължава от 21 до 23 юли

Пловдив. Първо класиране обявява днес, 17 юли, Пловдивският университет „Паисий Хилендарски". Записването на приетите ще продължи от 21 до 23 юли включително, а второто класиране ще бъде обявено на 25 юли, съобщи зам.-ректорът на висшето училище доц. д-р Мария Стоянова.

Тя припомни,че 5156 кандидати са подали документи за прием в най-големия държавен университет в Южна България. От тях на 18-те приемни изпита са се явили 2732 души, като успешно издържалите са 2210, което е 81% от общия брой. За участие единствено с оценка от държавен зрелостен изпит са се записали 1918 кандидати, допълни доц. д-р Мария Стоянова.

Записаните като студенти на Пловдивския университет с отлични и много добри оценки (5.00) от изпити в предварителната сесия са 270 човека. Най-голям брой – 40, са избрали бакалавърската програма „Софтуерни технологии и дизайн" на Факултета по математика и информатика, 15 човека са се записали да следват „Медицинска биология". Първата от двете специалности е и сред най-желаните от кандидат-студентите – при обявен държавен прием общо 150 места за редовно и задочно обучение тя е посочена по първо желание от 599 души. „Предучилищна педагогика и начална училищна педагогика" е втората поред най-желана от участниците в редовната кампания. Акредитираните бройки за нея са 130 – общо за редовна и задочна форма, а желаещите да я изучават са 555, сочат данните на Университетския информационен център на ПУ „Паисий Хилендарски".

Сред останалите най-силно привлекли вниманието на кандидат-студентите специалности е „Психология". 322 души са я посочили на първо място при обявен прием от 130 места. 158 са кандидатствали за 46 бройки на „Медицинска биология", а 106 за 42 в „Молекулярна биология". И тази година се повтаря интересът от предишната кампания към бакалавърската програма „Педагогика на обучението по физическо възпитание" – 195 души са я заявила като първа при подаване на кандидатстудентските си документи, а местата за записване са 80. По дългогодишна традиция специалността „Финанси" също е сред най-атрактивните и за обявените в нея 70 места са кандидатствали 198 души.

Най-високите минимални балове на първо класиране също са в изброените специалности. С най-близък до максималните 36 единици е минималният бал за прием на жени в няколко специалности в редовна форма на обучение на Биологическият факултет. В „Молекулярна биология" записват с успех минимум 35,45, в „Медицинска биология" – 35,30, а в „Биоинформатика" – с 34,25. В останалите специалности на факултета приемът за момичета също е с висок минимален бал. В бакалавърската програма „Биология" - задочна форма, на първо класиране записват с общ резултат 33,00, а в редовна - с 32,75. За „Екология и опазване на околната среда" – редовно, необходимият минимален бал за прием е 32,90, за задочната форма – 32,20. Минималният бал за жени в бакалавърската програма „Екология на биотехнологичните производства" в редовна форма е 32,65. Единствената специалност на Биологическият факултет, за която минималният бал при мъжете е по-висок, е „Биология и химия" – 34,40.

С висок общ успех ще се записват жените и в 2 от специалностите на Факултета по икономически и социални науки – „Финанси" и „Политология", съответно 31,26 и 30,86. На първо класиране мъжете са с по-висок резултат в специалността „Педагогика на обучението по музика", редовно - 31,68. За задочните форми на „Предучилищна и начална училищна педагогика" и „Психология" първенството е на жените с минимални балове 31,07 и 31,20. Най-ниският успех, с който приемат и двата пола на първо класиране в специалността „Софтуерни технологии и дизайн" – редовно, е 33,42.

Приетите по първа желана специалност студенти следва да се запишат от 21 юли до 23 юли 2014 г., в противен случай губят право на участие в следващите класирания. Приетите по втора, трета и следваща специалност, които желаят да участват в следващо класиране за по-предна желана специалност, трябва да подадат лично или чрез упълномощено лице декларация по образец при инспектора по специалността, в която са приети до момента. Декларации се подават за всяко следващо класиране (второ, трето) в указания за съответното класиране срок за записване. Ако не успеят да се класират за по-предната желана специалност, запазват мястото си в специалността, в която са били приети.

Некласираните кандидати участват автоматично в следващото класиране и не подават декларации. Студентите, приети на трето класиране, следва да се запишат в указания срок, в противен случай губят придобитите студентски права. Приетите, които не са се записали или не са подали декларации за участие в следващо класиране, губят придобитите студентски права.

Пловдивският университет обявява допълнително класиране и прием с два са варианта за кандидатстване – с оценка, получена от кандидатстудентски изпит в ПУ „Паисий Хилендарски" или друго висше училище, или от държавен зрелостен изпит. Кандидат-студенти от други висши училища, които желаят да участват в допълнителния прием, задължително подават в Университетския информационен център плик-заявление и представят служебно заверено уверение за положени изпити. Втора възможност за някои специалности ще бъде кандидатстване с допълнителен изпит. Кандидатите за допълнителните изпитни процедури подават необходимите документи (https://uni-plovdiv.bg/pages/index/575/) и квитанция за внесена сума за кандидатстване.

Информация за допълнителното класиране и прием е публикувана на сайта на Пловдивския университет на следния линк: https://uni-plovdiv.bg/uploads/site/ksk2014/Objava_I_V1.pdf

По традиция трите кръга на изпита за специалност „Актьорство за драматичен театър" се провеждат единствено през септември. Тази година обявените дати са 12, 13 и 14 септември, а класирането ще бъде един ден след обявяване на на резултатите.

Акредитираният държавен прием на ПУ „Паисий хилендарски" през новата академична 2014/2015 година е 3862 места в бакалавърски и директни магистърски програми. В това число не влиза приемът на нови студенти във филиалите на Пловдивския университет в Смолян и Кърджали и в Техническия колеж в Смолян.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай