Обществен съвет за събирането на пари от деца в Добрич

Обществен съвет за събирането на пари от деца в Добрич | StandartNews.com

Добрич. Редовно заседание проведе създадения към образователния инспекторат в Добрич Обществен съвет, като тема на заседанието бе събирането на нерегламентирани средства от училища и детски градини. Пред присъстващите представители на общини, неправителствени организации и родители от инспектората представиха направено проучване, което е показало, че не във всички училища се събират пари за охрана, както и не във всички детски градини родителите събират допълнително средства за материално-техническата база. Родители поставиха остро въпроса с парите за охраната по училищата, като поискаха да има ясна и строга отчетност.

В хода на заседанието бе дискутирано и събирането на пари в детските градини, като родителите бяха категорични, че те не получават документ за направените дарения. В крайна сметка участниците се обединиха около следните решения - да се направят промени в закона, за да може да се ползва данъчно облекчение за даренията към училища и детски градини. Предложено е също директорите на училища да наемат по програми хора от бюрата по труда, отговарящи на условията за охрана, а в в детските градини да се събират пари за материално-техническата база единствено и само с изричното съгласие на родители и дарението да бъде документирано и отчетено по надлежен ред. В тази връзка се реши също на училища и детски градини и техните настоятелства да бъде препоръчано да изработят вътрешни правила за набиране, разходване и отчитане на събраните и дарени средства. Като препоръка към детските градини бе решено да се отправи искане на родителите да се осигурява специална храна на деца, които имат специфични хранителни нужди заради алергии или заболявания, за които родителите трябва да са уведомили ръководството на забавачката.

За следващото заседание Обществения съвет определи като тема за дискусия професионалното образование в града и региона и то в отрасли, за които след това младите хора могат да намерят реализация.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай