Младите инженери – без проблеми за работа

Младите инженери – без проблеми за работа | StandartNews.com

Стара Загора. Мнозинството от завършилите факултета по техника и технология Тракийския университет в Ямбол без проблем си намират работа.

„Според нашите данни над 80 на сто от машинните и еликтроинженерите, бакалаврите и магистрите по информационни и комуникационни тенологии, топло и газоснабдяване, енергетика и хранителни технологии, се реализират в професията", посочи деканът на факултета доц. д-р инж. Красимира Георгиева. Тя представи резултатите от приключилия европроект за квалификация и кариерно развитие в университета. В обучението са се включили 46 преподаватели, близо половината от тях в младежка възраст. В рамките на проекта, койтосе финанасира от оперативната програма за развитие на човешкити ресурси, учените от факултета са разработили и издали ръководство за работа с интерактивна дъска еBeam. Разработени са били и нови критерии и система за квалификация и кариерно развитие н преподавателите в университета с възможности за диференцирано заплащане на учените.

„Проектът на факултета по технологии и техника се вписва изцяло в трайния стрлемеж за повишаване квалификацията на преповадателите в университета", посочи зам.-ректорът проф. Иван Въшин. Поради изборан на досегашния ректор проф. Иван Станков за депутатат, проф. Въшин ще изпълнява врид ректор до избора на титуляр в края на идната година.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай