Искат откриване на филиал на Русенския университет във Видин

Искат откриване на филиал на Русенския университет във Видин | StandartNews.com

Служебният министър на образованието и науката Николай Денков предлага правителството да одобри откриването на филиал на Русенския университет във Видин, съобщава БГНЕС.

Поредният изнесен център за висше обучение ще се създаде в контекста на непрекъснато намаляващия брой на студентите у нас. Мотивите на Русенския университет за откриване на филиал във Видин съответстват на мисията и стратегическата цел на висшето училище, определени от традицията и значението му за Дунавския регион: да способства за изграждането на висококвалифицирани специалисти за устойчивото развитие на региона и страната. Отчита се и фактът, че Видин и регионът са със застаряващо население и липса на специалисти за развиващата се индустрия, енергетика, транспортна инфраструктура и аграрен сектор, посочва в мотивите към предложението си служебният министър Николай Денков.

Решението за създаването на филиал е взето от Акредитационния съвет през декември месец 2016 г. Филиалът ще обучава студенти в бакалавърски и магистърски степени по "Педагогика", "Информатика и компютърни науки", "Машинно инженерство", "Електротехника, електроника и автоматика", "Комуникационна и компютърна техника", "Транспорт, корабоплаване и авиация", "Общо инженерство". Предложеният от Националната агенция за оценяване и акредитация капацитет на Филиала във Видин е 600 студенти в рамките на утвърдения образователен капацитет от институционалната акредитация на Русенския университет "Ангел Кънчев".

Община Видин предоставя безвъзмездно на Русенския университет "Ангел Кънчев" необходимата материална база: имот публична държавна собственост и шест недвижими имота държавна собственост. Филиалът ще разполага с лекционни и семинарни зали, компютърни зали със свободен достъп, библиотека, физкултурен салон, спортна площадка и административни помещения. Поетапно ще се изграждат специализирани учебни и научноизследователски лаборатории за нуждите на учебния процес и научната дейност, става ясно още от предложението на служебния министър на образованието и науката.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай