ИМП: Предпочитаме родните университети

ИМП: Предпочитаме родните университети | StandartNews.com

Българите предпочитат да учат или са склонни да препоръчат на свои близки или приятели български висши училища. Това показват резултатите от национално представително проучване на общественото мнение, осъществено от Института за модерна политика в периода 26 юни – 4 юли сред 1020 пълнолетни жители в 101 гнезда в 28-те области на страната по метода на полустандартизираното интервю "лице в лице" по домовете на респондентите.

Делът на анкетираните, които изразяват предпочитание към българските висши училища е 38 %, а към филиал на български университет в чужбина – 2%. Към чуждестранни университети изразяват предпочитане 28% от респондентите, а 9% посочват като желана възможност следването в чужд университет в България или във филиал на чуждестранен университет у нас.

Малко по-голям е делът на висшистите, които биха предпочели университет в чужбина (35%) или чужд университет/филиал в България (9%), но все пак и при тях делът на предпочитащите български университет е най-висок (41 %), показват данните от проучването, пише БГНЕС.

Проучването установява висока степен на съвпадение на критериите за нивото на университетите, които има широката общественост, с тези на експертите-професионалисти на Министерството на образованието и науките. На първо място и гражданите, и експертите поставят като критерий за предимствата на един университет професионалната реализацията на неговите възпитаници и връзката с пазара на труда. На второ място респондентите открояват нивото на учебния процес и състоянието на учебната база, а на трето по значимост подреждат нивото на преподавателския/академичния състав на университета. Репутацията, използването на информационни технологии, социално-битовите удобства и др. остават по-назад в критериите, които формират мнението на респондентите за дадено висше училище.

В проучването е поставен въпрос и за предпочитаната специалност, за която респондентите биха кандидатствали или биха препоръчали на свое дете, близък или приятел. Изрично трябва да се подчертае, че получените мнения не представляват ранжиране само по "престиж" на съответната специалност, а отразяват и реалистичната преценка на респондента коя специалност би била постижима и желана за него или за този, когото съветва, от гледна точка на възможности, финансово състояние, местонахождение и др. 19% са посочили, че предпочитат икономика, 16% - информатика и компютърни науки, а на трето място с 9% - право.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай