Евростат: Близо 8000 млади българи са напуснали висшето си образование

Евростат: Близо 8000 млади българи са напуснали висшето си образование | StandartNews.com

Близо 8 хиляди млади българи (или около 3,4 на сто от всички български студенти), са напуснали по различни причини висшето си образование през 2016 г., сочат данни от анализ на Евростат за младите европейци, напуснали следването си през въпросния период.

Като основна причина за напускане на системата на висшето образование, според европейската статистика, се отчита незаинтересоваността на младежите да учат, както и желанието им да работят - около 25 процента или всеки четвърти прекъснал висшето си образование, както у нас, така и в ЕС.

Според данни на НСИ за въпросния период, у нас в системата на висшето образование са се обучавали общо около 231 хиляди души, като от тях 31 хиляди са били в частни висши училища.

През 2016 г. са завършили различни степени на висшето си образование 60 383 души, от които 23 хиляди мъже и над 37 хиляди жени. Най-много от завършилите са били със степен "бакалавър" - близо 31 хиляди души, следвани от магистрите - 26 хиляди, професионалните бакалаври - 2 400 и докторантите - над 1 400 души.

Напусналите младежи в частните висши училища през 2016 г. са били около 3 хиляди, а останалите 5 хиляди са напуснали системата на държавните висши училища.

Най-предпочитаните специалности у нас са били в областта на здравеопазването - близо 27 на сто от всички студенти, следвани от стопанските науки и администрацията - 18 процента и право - 12 процента.

Най-нисък е бил делът на студентите, обучаващи се в специалност журналистика - 0,4 на сто, природни науки - 0,3 на сто и математика - 0,1 на сто.

Над 3 милиона младежи в ЕС са били в университет или в колежа, но са преустановили обучението си в даден момент, според проучването на Евростат. Почти 30 милиона млади хора в ЕС, обаче са завършили висшето си образование през същия период, отчита европейската статистика.

Всеки четвърти млад европеец (25 процента), напуснал висшето си образование, посочва като причина за това желанието си да започне работа, за сметка на следването. Други 22 процента от напускащите системата на висшето образование посочват незаинтересованост от следването; около 18 процента споделят, че имат съществени затруднения при обучението си; около 17 процента напускат по семейни или финансови причини, отчита Евростат.

Като брой най-висок е делът на напускащите системата на висшето образование във Франция - близо 1,2 милиона души. Следват - Италия (523 хиляди), Великобритания - 404 хиляди, Полша - 200 хиляди, Германия - 165 хиляди и др.

В съседна Гърция са напуснали висшето си образование около 15 хиляди души, в Румъния - около 8 хиляди, а в Турция - 575 хиляди, отчита Евростат.

Най-малко са напусналите системата на висшето образование в Исландия - едва около 4 хиляди души.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай