Четвъртокласниците учат по цял ден в школото

Четвъртокласниците учат по цял ден в школото | StandartNews.com

София. От новата учебна година целодневно обучение ще бъде въведено и за децата от ІV клас на държавните и общинските училища. Това ще става само при желание от страна на родителите и при наличие на необходимите санитарно-хигиенни условия.

От 2010 г. целодневната организация на учебния ден беше въведена поетапно за учениците от първи до трети клас. Този процес съдейства за преодоляване на някои проблеми и негативни явления в българското училище, свързани с отпадането на учениците, с понижаване на качеството на обучението, както и с увеличаване на силата на въздействие от страна на неформални групи извън семейството и училището. Наред с това, наличието на втори учител създава предпоставка за среща на детето с алтернативен педагогически стил на общуване, който може да е от първостепенна значимост за подготовката му и изявата му в училище.

Нововъведението създава предпоставки за обхващане в целодневна организация на учебния ден на около 32 000 ученика от IV клас. Необходимите средства – 4,8 млн. лв., са осигурени по бюджета на МОМН. Тук не са включени пътуващите ученици от средищните училища, чието финансиране става по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси".

Прието беше и допълнение, според което може да се регламентира възможността на училищно ниво да бъдат отпускани стипендии и на ученици само с един родител. Промяната не изменя реда за определяне на средствата от държавния бюджет за стипендии и ще бъде прилагана от училищата в рамките на разчетените им средства за стипендии.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай