БЕЗПЛАТНО ОБРАЗОВАНИЕ: 500 руски университета чакат български студенти

БЕЗПЛАТНО ОБРАЗОВАНИЕ: 500 руски университета чакат български студенти | StandartNews.com

Над 500 руски университети имат готовността да приемат български студенти и аспиранти. Това стана ясно по време на брифинг в Руския културно-информационен център в София вчера. В него участваха представители на Посолството на Русия у нас, ръководството на Россътрудничество, на Координационния съвет на сънародниците зад грунаци, участници в програмата RUSSIA.STUDY и кандидат-студенти.

Всяка година квотите за наши студенти нарастват. Ако за учебната 2014-2015 г. са били отпуснати 153 стипендии, то за следващата те са били 283. За новата учебна година Русия предвижда да отпусне 300 стипендии за българи. Според завеждащия отдел „Наука и образование" в РКИЦ Коста Пеев, през последните 3 г. кръгът на интересите към специалностите, които предлагат руските ВУЗ-ове, постоянно се разширява. Интерес предизвиква и медицината, която до миналата година не беше включена във възможностите по програмата, но вече присъства там, обясни Пеев. Кандидат студентите проявяват огромен интерес към специалности, свързани с науката, инжинеринга, съвремените технологии, архитектурата, психологията, туризма, политическите науки, педагогиката, политологията, изтокознанието, финансите, икономиката, мениджмънта и изкуството.

Нанотехнологиите и ядрените науки се радват на най-голям интерес, както и туризмът и мениджмънтът в туристическата сфера. Над 320 специалности ще бъдат предложени тази година. "Желаещите са от цялата страна - от Велико Търново, Стара Загора и много други градове. Подалите заявление за кандидатстване са няколко пъти повече от предоставената квота", каза Павел Журавльов, директор на центъра.

Много родители се притесняват, че дипломата на децата им от Русия няма да бъде призната в ЕС. Според Първия секратар на руското посолство и завеждащ отдел „Образование" в мисията - Роберт Шестаков, в този план е в сила Лисабонската харта, която е подписана от България и Русия. За България рускте дипломи се признават с помощта на системата на Националния център за информация и документация (НАЦИД). "Дипломите, получени в Русия, се признават както в България, така и в другите страни на ЕС", поясни Роберт Шестаков.

Комисията по приемане на документи в Русия започва своята дейност на 20 юни.

Необходимият комплект документи всеки желаещ трябва да внесе в РКИЦ в София до март. Повече информация има в представителството на Россътрудничество в България - Руски културно-информационен център в столицата на ул. Шипка, 34 в отдела „Образование" . Тези, които не могат да посетят РКИЦ лично, могат да получат необходимата информация и по телефона: +359 2 943-32-93 и ел. поща: [email protected].

Безплатното образование в Русия отваря широки възможности за младежите в най-различните сфери. А студентският живот, който предлага Русия, е наситен с многообразие от културни събития, форуми, международни студентски срещи и фестивали, сериозни конференции на глобални теми и, разбира се, истински студентски купони, без които младежта не може никъде по света!

Стипендията, която получава студентът, е 1800 рубли и не зависи от успеха. Но всеки ВУЗ решава индивидуално как да поощрява и мотивира студентите-чужденци. Здравната застраховка е около 140 лв. Нужните пари за живот на месец за студент в Москва са приблизително 600-800 евро, като в провинцията е много по-евтино. Учебните заведения извън столицата по нищо не отстъпват на тези в Москва и в Санкт-Петербург, а студентът там може спокойно да изкара месеца с 300-400 евро. Българските кандидати, които не знаят руски език, не бива да се притесняват. Всички университети, които участват в програмата за безплатно образование, имат или работят с подготвителни факултети по руски език. По време на едногодишното обучение по руски език условията са същите (стипендии и общежитие) като за руските студенти. Разходите за общежитие в повечето случаи са символични.

Кога, как и къде се кандидатства?

Кандидатите могат да подават документи и чрез РКИЦ в София и да избират от 3 до 6 университета, сред които не повече от два в Москва и Санкт Петербург.
Кандидатстването за българските студенти става само по документи.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

Всички документи задължително трябва да са преведени на руски език, заверени нотариално и в електронен вид качени на сайта RUSSIA.STUDY.

• Необходими документи на кандидата по основните образователни програми (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура):
1. Попълнена анкета на портала RUSSIA.STUDY
2. Копие на паспорта (паспорт, валиден не по-малко от 18 месеца от датата на начало на обучението на кандидата: ясно четливи страници, съдържащи основните данни за издаване на покана).
3. Копие на медицинското заключение за липсата на противопоказания за обучение в Руската Федерация (медицинска справка, медицинско направление).
4. Копие на документите за образование с посочени изучаваните предмети и получените за тях оценки (балове).
* учащите се в училища или вузове предоставят академична справка от организацията, в която кандидатът се обучава, с оценките през време на обучението си през последните 3 години.
5. Списък на публикуваните научни работи и (или) реферат (за кандидатстване аспирантура).

• Необходими документи за кандидатите по програмите за допълнително професионално образование (повишаване на квалификацията):
1. Попълнена анкета на портала RUSSIA.STUDY.
2. Копие на паспорта (паспорт, валиден не по-малко от 18 месеца от датата на начало на обучението на кандидата: ясно четливи страници, съдържащи основните данни за издаване на покана).
3. Копие на документа за образование и (или) квалификация, съответстващ на средно професионално или висше образование.

На кандидата се предоставя правото самостоятелно да избере мястото на бъдещото си обучение - от три до шест вуза в Русия (не повече от два в един федерален окръг на РФ, както и в Москва и Санкт Петербург).

Кандидатите за обучение по направленията за подготовка (специалности) от групата «Изкуство и култура» е необходимо да издържат творчески изпити непосредствено във вузовете.

УСЛОВИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПРЕБИВАВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ

- На пристигналите за обучение студенти и аспиранти се предоставя безплатно обучение. Те получават държавна академична стипендия.
- Осигуряването с общежитие се осъществява при условията, определени за руските граждани, обучаващи се за сметка на средства от федералния бюджет.
- Медицинско обслужване се предоставя на базата на медицинска застраховка, закупена на територията на Русия за сметка на лични средства.
- В случай, че студентът бъде отчислен от вуза за академична неуспеваемост, не се предоставя повторното обучение на бюджетна основа по направление на Министерството на образованието и науката на Руската Федерация.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Автор Спорт
Коментирай