Азербайджан чака наши професори

Азербайджан чака наши професори | StandartNews.com

Университетите във Велико Търново и Баку ще си разменят студенти

Студенти от Велико Търново може скоро да специализират в Славянския университет в Баку, а азербайджански младежи - в старата столица у нас. Тази възможност обсъдиха президентът на Азербайджан Илхам Алиев и вицепрезидентът на България Маргарита Попова по време на срещата си преди десетина дни. Г-жа Попова бе единственият българин, поканен за участние в петото издание на престижния Международен хуманитарен форум в Баку. По време на посещението си тя имаше срещи с президента Алиев и с първата дама Мехрибан Алиева.

Азербайджан има желание български професори да преподават в Славянския университет в Баку. В него 40 души изучават специалността "Българска филология" и висшето учебно заведение има нужда от лектори. Г-жа Попова се спещна с академичното ръководство на Славянския университет, с преподаватели и студенти по българска филология, на които поради речници на Центъра за български език и култура.

75 страни, 15 нобелови науреати, представители на 12 международни организации, политически и религиозни лидери от цял свят участваха в Петия международен хуманитарен форум. Красивата азербайджанска столица Баку на брега на Бакинския залив на Каспийско море събра световния политически и интелектуален елит. Във форума, чието първо издание бе през 2010 г., се включиха бивши и настоящи президенти, премиери и министри на редица държави. Откриването на грандиозния форум се състоя във впечтлаващия с архитектурата се Център "Гейдар Алиев".

Хуманитарните форуми в Баку се провеждат под патронажа на президентите на Азербйджан и Русия - Илхам Алиев и Владимир Путин. Както в предишните си издания, така и сега, форумът даде възможност на участниците в двете пленарни заседания, както и в шесте тематични панела, да изкажат своите мнения за хуманитарните аспекти на проблемите на човечеството.

В речта си на форума президентът на Азербайджан Илхам Алиев привлече вниманието към изострящите се в последно време регионални конфликти, ситуацията с бежанците и радикалните тенденции в Европа. "Обръщайки поглед към Европа, виждаме, че радикалните сили получават все по-голяма подкрепа. Това предизвиква нова спирала на разикализация в Европа. Тази тенденция е много опасна. Ние говорим за диалог на цивилизациите, обаче като първоначални резултати виждаме конфликт на цивилизациите.", посочи президентът Алиев.

Интересни мнения и концепции в шестте кръгли маси изказаха политиците, религиозните ледири и нобелистите. Обсъдени бяха различните модели на мултикултурализма и практиките за тяхното приложение. Сред актуалните теми за дискусия се открояваха "Важността на запазването на човешкия капитал в условията на масовото преместване на хора като основа за устойчивото развитие", "Трансформацията на жуналистиката в информационната епоха и нейната роля в осигуряването на междуцивилизационния диалог", "Устойчивото развитие и екологичнета цивилизация", Молекулярната биология, биофизика, биотехнология и подготовката на кадри в съвременната медицина", "Конвергенция на технологиите и прогнози за бъдещето - основни предизвикателства на 21 век".

Три отправни точки за защита на човешкия капитал посочи пред форума вицепрезидентът Маргарита Попова - да се обединят усилията за мир срещу войната, за борба срещу модерното робство - трафика на хора, и за развитие на интеркултурния диалог. В ценностната основа на този диалог неизменно стои нравствеността - неприкосновена територия на безкористност, откритост, отговорност и почтеност към другите човешки същества, каза г-жа Попова. По думите й новият модел на интеркултурен диалог трябва да е следствие от "мощен социално-икономически напредък, от повишаване жизнения стандарт на хората и от солидни гаранции за защита на човешкия капитал".


В заключение на дискусиите бе приета декларация, в която се подчертава, че петият Международен хуманитарен форум в Баку е важна крачка в по-нататъшното разширяване и развитие на международното хуманитарно развитие.
Участниците в обсъжданията бяха единни в заключението, че в сложното и трудно време, което сега преживява човешката цивилизация заради въоръжените конфликти, тероризма, масовото преселение на хора хуманитарните въпроси придобиват все по-голямо знечение. Защото тези въпроси съпътстват политическике и икономическите проблеми.

"Да се инвестира в човешкия капитал е най-важното изискване за намирането на ефективен отговор на съвременните предизвикателства, което допринася за подобряването на ръководството, производствотонаучната, информационно и комуникационна технология, насочена към подобряването на качеството на живота.", се посочва в декларацията за форума.

Центърът "Гейдар Алиев" - сграда от бъдещето

Баку е забележителен не само с това, че е домакин на Международния хуманитарен форуми, на политически конференции и на международни събития, но и със своите многобройни забележителности и чудеса от древни времена до наши дни. Към впечатляващите съвременни забележителности на азербайджанската столица можем да причислим и Културния център "Гейдар Алиев", в която на всеки две години се провежда Международният хуманитарен форум. Тази съвременна сграда е проектирана от световноизвестната архитектка Заха Хадид, която почина тази година. Сградата е истинско архитектурно бижу. Това е първото произведение на иракчанката по произход Заха Хадид на територията на бившия Съвeтски съюз. Огромното здание с необикновена форма като от филм на бъдещето има площ от 111 292 кв. метра. В него се намират музей, библиотека, огромна зала за конференции, а също и зала за тържества и културни прояви. Културният център "Гейдар Алиев" е един от символите на обновяващата се красива столица на Азербайджан на брега на Бакинския залив на Каспийско море. През 2012 г., когато бе построена, тя бе включена от американското сп. "Архитекчъръл дайджест" на пето място като една от най-величествените сгради в света.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай