500 деца учат у дома

500 деца учат у дома | StandartNews.com

Няколко текста в новия Закон за училищното и предучилищното образование породиха дискусии при гласуването им в пленарна зала. Първият бе свързан с финансирането от държавата на децата в частните училища, а вторият - с разрешаването на домашното обучение по желание на родителя и ученика.

Спецкомисия ще дава разрешение за подготовка вкъщи

Купуват си програми от САЩ, най-скъпата струва 1600 лева

Около 500 са децата, които учат у дома и не посещават училище. Това показват данните на Асоциацията за домашно образование.

Досега родителите им ги обучаваха вкъщи в нарушение на Закона за народната просвета. С новия училищен закон, който в момента върви в парламента на второ четене, депутатите вече позволяват училището за бъде преместено в домашния хол съвсем легално.

Новите правила позволиха в самостоятелна форма да се обучават и деца под 16 години по желание на родителите или на самите ученици. Те обаче ще трябва всяка година да се явяват на изпити. Освен това специална комисия ще дава разрешение дали едно дете може да бъде оставено за обучение вкъщи. Кой ще членува в нея и какви ще бъдат критериите обаче ще бъде уточнено допълнително. Задължително е обаче, ако детето не се справя с уроците у дома, то да бъде записано в друга форма на обучение.

Самите родители, които обучават децата си вкъщи, приемат новата възможност със смесени чувства. Според Петър Порумбачанов, председател на Асоциацията за домашно образование, тази промяна е крачка напред и ще има родители, които да се възползват. Съществуват и семейства обаче, които категорично нямат доверие на българската държавна образователна система и не искат децата им да учат по нея. Обичайната практика е повечето семейства, избрали детето им да учи у дома, да купуват образователни програми от чужбина, най-вече от САЩ, където те са най-много по простата причина, че в момента там 4 милиона деца учат по този начин. На второ място е Русия с около 1 милион домашни ученици.

По света има около 300 образователни програми за "хоумскулъри", като цените им варират от 300 до 1600 лева за учебна година, казва Порумбачанов. Най-скъпите програми са за гимназията, защото там и учебниците са най-сложни и обемни. Всяка програма върви с ръководство за родителя, който води обучението. Хубавото е, че преподаването върви съобразно индивидуалните интереси и способности на детето, като то може да акцентира върху предмети, към които проявява естествена наклонност. Преди да закупи програмата, детето може да се яви на предварителен тест, за да се види на какво ниво е и кой учебник е най-подходящ за него. След като мине цялата програма, отново се явява на тест. Всички тези тестове носят определен брой кредити, които се записват в портфолиото на детето и университетът ги взема под внимание при кандидатстване. "Тези университети се интересуват преди всичко от това как детето се представя при събеседването с преподавателите, отколкото от това какво е записано в дипломата. Нашите деца не учат за оценки, а заради знанията, които получават", казва Порумбачанов.

Политиците правят услуга на богатите

Янка Такева, лидер на Синдиката на българските учители

Това е разделение на обществото ни на бедни и богати. Богатите вече не искат да имат нищо общо с обикновените хора. Около 200 семейства са си направили асоциация и всъщност въпросният текст от закона удовлетворява техните искания. Синдикатът на българските учители смята, че се нарушават основни европейски принципи за равен шанс и равен достъп на децата до образование. Държавата абдикира от общественото образование и вероятно все по-малко ще го финансира. Домашното обучение ще създаде психологически проблеми на тези деца и ще бъде в ущърб на онези, които отглеждат децата си в кафеза.

Освен това нека не забравяме, че образователната система дава не само знания и умения, а и социализира децата. Не знам как ще се чувства обществото ни, когато образованите в къщи деца израснат без нужния социален опит и без способности да работят в екип. А екипът всъщност се формира в класната стая. За съжаление нямаме политици визионери и с начина, по който се развиват нещата, вървим към крах на образователната система.

И в момента има такива деца

Петър Порумбачанов, Асоциация за домашно образование

Всъщност тези текстове просто реформират системата на държавното образование, което не касае част от децата, които учат у дома. Ще има семейства, които ще се възползват от тази промяна, тъй като по-скоро искат да спестят на децата си негативите, които носи посещението на училище. И сега има семейства, които успяват чрез уговорки с директори и инспекторати да запишат децата си в така наречената индивидуална форма и те полагат изпити в края на годината. За тях със сигурност този текст ще бъде улеснение. Впрочем и за всички "хоумскулъри" има такава възможност, след като бе приет текст за валидирането на знания и умения, получени по неформален път.

Едва ли мнозина ще се възползват

Асен Александров, директор на 51 СОУ

Както всяко решение, и това има две страни. Добрата е, че това би дало възможности на родителите на деца с физически и ментални увреждания да ги обучават в домашна обстановка. От подобна възможност биха могли да се възползват например и спортистите.

Лошото би се случило, ако и други родители се възползват от това, без децата им да отговарят на подобни изисквания, и с това попречат на социализацията им. Но такова обучение има предимно в страни като Австралия, където разстоянията са големи и това е една от причините децата да учат вкъщи. У нас няма такава традиция и аз не вярвам, че много семейства биха се възползвали от тази възможност.

Предвидени са гаранции за защита на малките

Ева Жечева, председател на Държавната агенция за закрила на детето

Подкрепям разширяването на обхвата на възможностите за достъп до самостоятелна форма на обучение за децата, въведено с приетия от парламента Закон за предучилищното и училищното образование. В него са предвидени гаранции за защита на правата и интересите на децата, тъй като прилагането на тази форма на обучение се допуска при спазване на държавните образователни стандарти. Което означава подготовката да се извършва на базата на училищния учебен план, като в края на годината се полагат изпити по конкретните предмети.

Важно е учениците, които ще се обучават в самостоятелна форма на обучение, и техните родители да получават необходимата подкрепа от специалисти при усвояване на учебния материал и методите за неговото преподаване. Те трябва и да бъдат подкрепяни през целия период на подготовка в домашни условия. Такава възможност дават предвидените в закона центрове за подкрепа за личностното развитие. Тези центрове трябва да осигуряват и превенция на риска от изолация на детето и трудности при изграждането на умения за социалната му интеграция и адаптация.

Ще решат проблема на малка група хора

Диян Стаматов, директор на 119 СОУ

Приетите текстове за разширяване на самостоятелната форма на обучение според мен по-скоро ще реши проблема на малка група хора, които са под 1% у нас. Всъщност нея и в момента я има за ученици, които по здравословни причини не могат да се обучават в училище. Да не забравяме, че сертификатите при завършването на тези деца ще се издават от самото училище и то ще има поглед върху обучението на децата. В момента тези хора просто не се възползват от допълнителния ресурс, който държавата предлага. Имаше и дебати в посока на рисковете, които могат да произтекат, като например разширяване на религиозното обучение, но аз мисля, че у нас няма подобни опасности.

Ще остане като нещо ексцентрично

Младен Владимиров, психолог

Образованието има и социализираща функция и не мисля, че много родители ще се възползват от тази възможност. Ще го направят по-скоро родители, които са новатори и на които всичко, което идва от Запад, им се струва интересно.
Повечето от родителите обаче няма да се възползват от това, тъй като много от тях и сега се опитват да делегират на училището да се грижи за децата им 14 часа на ден. Те търсят защитената и конвенционална среда, която класната стая предлага, и едва ли ще се откажат от нея.

Алтернативни школа се правят и сега

И в момента съществуват възможности за алтернативни училища, които се създават например от родителски кооперативи и децата там учат по нетрадиционни образователни програми. Техният брой след време ще се увеличи, защото ще бъде дадена възможност да се създадат иновативни училища и детски градини, които да обучават по авторски програми. В момента например у нас има школа, които обучават по програмите на Мария Монтесори, на Петър Дънов, както и Валдорфско училище. Последното например е създадено по идея на родители, които сами изпращат преподавателите си на обучения по тази методика. В училището всичко е от естествени материали, включително играчките, а обстановката е близо до домашната. В продължение на 3 до 6 седмици има занимание по един основен предмет, който след това се сменя. На следващата година той се учи отново, но на друго ниво. До пети клас децата учат предимно "чрез показване", без да усвояват абстрактни знания.

"Гугъл" взе самоук абитуриент

Младежи пишат книги и започват бизнес, без да са влизали в клас

Двама са младежите в абитуриентска възраст, които се обучават у дома. Единият е синът на Петър Порумбачанов - Георги. Той има общо четири деца, като всички учат вкъщи. Никола е на 12 години, Павел на 9, а Ралица на 4 и вече е на "ти" с английския.

"Сега чакаме синът ни Георги да вземе тестовете SAT, за да се ориентира къде да учи. Вече има предложение от една американска програма да учи мениджмънт, като същевременно работи в различни фирми, които се сменят периодично. Той обаче има по-академична настройка, удават му се древните езици, в момента учи латински и като цяло го влече лингвистиката. Дори в момента е започнал да пише книга на английски", казва Порумбачанов. Още един младеж е на възрастта на Георги, но той вече е започнал работа като ментор в "Гугъл". "Каза, че може да опита да продължи да учи в Бъркли или MIT, но в момента повече го привлича идеята да има свобода да работи", казва Порумбачанов.

Има и още няколко деца, наближаващи традиционната абитуриентска възраст, които с помощта на родителите са започнали още на 15-16 години някакъв свой бизнес и може би ще предпочетат работата пред това да продължат в университет. Има обаче и по-академично настроени ученици, които биха желали да следват - и тъй като българските университети искат диплома, най-вероятно ще го направят в чужбина.

Депутати смятат, че няма да се социализират

Домашното обучение бе това, което скара депутатите при приемането на текста в пленарна зала. ГЕРБ, които са автори на идеята, припомниха, че и сега 500 деца са извън образователната система, както и че домашно обучение има в десетки страни, сред които Австрия, Русия, САЩ, Чехия, Полша.

Опозицията обаче е на мнение, че този текст ще попречи на социализацията на децата, както и че в определени случаи ще "маскира" религиозно обучение или просто факта, че родителите са спрели детето си от училище, за да работи. Изказани бяха и опасения, че в малките училища спирането на деца от обучение би се отразило и на делегираните бюджети, което може да ги доведе до фалит. Депутати от БСП заявиха, че по този начин богатите просто се насърчават да вземат частни учители на децата си.

Два дни ваканция заради Байрама

Просветният министър Тодор Танев даде два дни допълнителна ваканция за децата мюсюлмани заради Байрама. Те ще почиват и на 23 и 24 септември, което означава, че ще имат общо 6 дни ваканция за разлика от останалите си връстници.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай