ЕС прие нови правила за обществените поръчки

ЕС прие нови правила за обществените поръчки | StandartNews.com

Брюксел. Нови правила на Европейския съюз за обществени поръчки и за възлагане на концесионни договори бяха одобрени от Парламента в сряда, съобщиха от пресцентъра на ЕС.

Тези правила ще осигурят по-добро качество и стойност за парите, когато обществените органи поръчват или възлагат строителни работи, стоки или услуги. Също така, те ще улеснят малките и средните фирми при наддаването и ще включат по-строги разпоредби за участие на подизпълнители.

Новото законодателство, вече договорено със Съвета през юни 2013 г., преразглежда настоящите правила на ЕС за обществените поръчки. За първи път се установяват общи стандарти на ЕС по отношение на договорите за концесия, за стимулиране на лоялна конкуренция и за гарантиране на най-добрата стойност за парите, чрез въвеждане на нови критерии за възлагане, които поставят по-силен акцент на опазването на околната среда, социалните аспекти и иновациите.

Обществените органи изразходват около 18% от БВП за строителни работи, стоки или услуги, което превръща поръчките в мощен лост за постигане на специфични обществени цели. „Новите правила изпращат силно послание към гражданите, които имат право да видят обществените пари ефективно използвани", заяви докладчикът за обществените поръчки Марк Тарабела (С&Д, Белгия).

„Новите правила за договорите за концесии са насочен към засилване на вътрешния пазар. Те създават здрава икономическа среда, от която ще се възползват всички участници — публичните власти, икономическите оператори и, в крайна сметка, гражданите на ЕС. Правилата на играта вече ще бъдат известни на всички" добави Филип Жювен (ЕНП, Франция), докладчик за концесиите.

Най-добро съотношение качество/цена

Благодарение на новите критерии за „икономически най-изгодна оферта" (MEAТ) в процедурата по възлагане, обществените органи ще бъдат в състояние да поставят по силен акцент върху качеството, екологичните съображения, социалните аспекти или иновациите, докато в същото време вземат предвид цената и жизнения цикъл на закупеното. „Новите критерии ще сложат край на диктатурата на най-ниската цена и за пореден път ще направят качеството основен въпрос", обясни г-н Тарабела.

Още иновативни решения

Депутатите успешно подкрепиха въвеждането на изцяло нова процедура за насърчаване на иновативните решения в областта на обществените поръчки. Новото „партньорство за иновации" ще позволи на обществените органи да обявят търг за решаване на конкретен проблем, без да предопределят техническото решение, като по този начин се дава възможност на изпълнителя и възложителя да излязат заедно, с иновативни решения.

По-малко бюрокрация за кандидатите и по-лесен достъп за по-малките фирми

Процедурата ще бъде опростена с въвеждането на стандартен „Европейски единен документ за обществени поръчки", като само спечелилият участник ще трябва да предоставя оригинални документи. Това би трябвало да намали административната тежест за предприятията с над 80%, според оценки на Комисията. Новите правила ще насърчат също разделянето на договорите на обособени позиции, за да направят по-лесно наддаването за по-малките фирми.

По-строги правила за възлагане на подизпълнители

За да се преборят със социалния дъмпинг и за да се гарантира, че правата на работниците се спазват, новите закони ще включват правила за възлагане на подизпълнители и по-строги разпоредби за „необичайно ниски оферти". Изпълнителите, които не спазват трудовото законодателство на ЕС, могат да бъдат изключени от наддаването.

Без натиск за приватизация на обществените услуги

В споразумението за новите ЕС правила за концесии се подчертава, че държавите членки остават свободни да решават как да бъдат извършени публичните услуги и строителни работи — дали да бъдат възлагани на външни, частни изпълнители или извършвани самостоятелно. Новата директива „не изисква приватизация на държавните предприятия, които предоставят услуги на обществото", добавя текстът. В допълнение, депутатите признаха спецификата на водата като обществено благо и приеха изключването на този сектор от приложното поле на новите правила.

Нови правила на Европейския съюз за обществени поръчки и за възлагане на концесионни договори бяха одобрени от Парламента в сряда. Тези правила ще осигурят по-добро качество и стойност за парите, когато обществените органи поръчват или възлагат строителни работи, стоки или услуги. Също така, те ще улеснят малките и средните фирми при наддаването и ще включат по-строги разпоредби за участие на подизпълнители.

 

Новото законодателство, вече договорено със Съвета през юни 2013 г., преразглежда настоящите правила на ЕС за обществените поръчки. За първи път се установяват общи стандарти на ЕС по отношение на договорите за концесия, за стимулиране на лоялна конкуренция и за гарантиране на най-добрата стойност за парите, чрез въвеждане на нови критерии за възлагане, които поставят по-силен акцент на опазването на околната среда, социалните аспекти и иновациите.

 

Обществените органи изразходват около 18% от БВП за строителни работи, стоки или услуги, което превръща поръчките в мощен лост за постигане на специфични обществени цели. „Новите правила изпращат силно послание към гражданите, които имат право да видят обществените пари ефективно използвани“, заяви докладчикът за обществените поръчки Марк Тарабела (С&Д, Белгия).

 

„Новите правила за договорите за концесии са насочен към засилване на вътрешния пазар. Те създават здрава икономическа среда, от която ще се възползват всички участници — публичните власти, икономическите оператори и, в крайна сметка, гражданите на ЕС. Правилата на играта вече ще бъдат известни на всички“ добави Филип Жювен (ЕНП, Франция), докладчик за концесиите.

 

Най-добро съотношение качество/цена

 

Благодарение на новите критерии за „икономически най-изгодна оферта“ (MEAТ) в процедурата по възлагане, обществените органи ще бъдат в състояние да поставят по силен акцент върху качеството, екологичните съображения, социалните аспекти или иновациите, докато в същото време вземат предвид цената и жизнения цикъл на закупеното. „Новите критерии ще сложат край на диктатурата на най-ниската цена и за пореден път ще направят качеството основен въпрос“, обясни г-н Тарабела.

 

Още иновативни решения

 

Депутатите успешно подкрепиха въвеждането на изцяло нова процедура за насърчаване на иновативните решения в областта на обществените поръчки. Новото „партньорство за иновации“ ще позволи на обществените органи да обявят търг за решаване на конкретен проблем, без да предопределят техническото решение, като по този начин се дава възможност на изпълнителя и възложителя да излязат заедно, с иновативни решения.

 

По-малко бюрокрация за кандидатите и по-лесен достъп за по-малките фирми

 

Процедурата ще бъде опростена с въвеждането на стандартен „Европейски единен документ за обществени поръчки“, като само спечелилият участник ще трябва да предоставя оригинални документи. Това би трябвало да намали административната тежест за предприятията с над 80%, според оценки на Комисията. Новите правила ще насърчат също разделянето на договорите на обособени позиции, за да направят по-лесно наддаването за по-малките фирми.

 

По-строги правила за възлагане на подизпълнители

 

За да се преборят със социалния дъмпинг и за да се гарантира, че правата на работниците се спазват, новите закони ще включват правила за възлагане на подизпълнители и по-строги разпоредби за „необичайно ниски оферти“. Изпълнителите, които не спазват трудовото законодателство на ЕС, могат да бъдат изключени от наддаването.

 

Без натиск за приватизация на обществените услуги

 

В споразумението за новите ЕС правила за концесии се подчертава, че държавите членки остават свободни да решават как да бъдат извършени публичните услуги и строителни работи — дали да бъдат възлагани на външни, частни изпълнители или извършвани самостоятелно. Новата директива „не изисква приватизация на държавните предприятия, които предоставят услуги на обществото“, добавя текстът. В допълнение, депутатите признаха спецификата на водата като обществено благо и приеха изключването на този сектор от приложното поле на новите правила.

 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай