ЕК предложи механизъм за преобразуване на проблемни банки

ЕК предложи механизъм за преобразуване на проблемни банки | StandartNews.com

Брюксел. Европейската комисия предложи механизъм за преобразуването на проблемни банки, така че това да не застрашава депозитите на хората. Той е в подкрепа на единния банков надзор, съобщиха от Европейската комисия.

Механизмът ще допълни Единния надзорен механизъм (ЕНМ), чието задействане в края на 2014 г. ще позволи на Европейската централна банка (ЕЦБ) да упражнява пряк надзор върху банките в еврозоната и върху тези в останалите държави членки, които решат да се присъединят към банковия съюз.

Единният механизъм за преобразуване ще гарантира, че ако въпреки засиления надзор обхваната от механизма банка се сблъска със сериозни затруднения, преобразуването ѝ ще може да се извърши ефикасно с минимална цена за данъкоплатците и реалната икономика.

„С това предложение са налице всички елементи за един банков съюз, с помощта на който да се стабилизира секторът, да се възстанови доверието и да се преодолее разпокъсаността на финансовите пазари. Не можем да премахнем риска от това банки да изпадат в неплатежоспособност. Следва да гарантираме, че самите банки, а не европейските данъкоплатци, са тези, които ще поемат на плещите си тежестта от евентуална загуба", каза председателят на комисията Жозе Мануел Барозу.

Засилената надзорна рамка на ЕНМ, както и затегнатите изисквания към банките, ще увеличат сигурността на сектора, посочват от Европейската комисия. Все пак винаги присъства известен риск от това дадена банка да бъде изправена пред сериозен проблем по отношение на ликвидността или платежоспособността. Банковият надзор и преобразуване трябва да бъдат съгласувани и извършвани на едно и също централно равнище, така че да се ограничи несигурността и да се предотвратят масови отливи на вложители, както и разпространяване на проблемите в цялата еврозона, се допълва в съобщението.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай