ЯСЕН ПАНОВ: В-ОБРАЗ-ЯВЕНИ МУЗИКАЛНИ ИСТОРИИ

Експозицията представя над 250 произведения из най-новото графично творчество на Ясен Панов

ЯСЕН ПАНОВ: В-ОБРАЗ-ЯВЕНИ МУЗИКАЛНИ ИСТОРИИ | StandartNews.com

Илюстрациите към книгата на Илия Граматиков
„Инструменталните концерти на Георги Арнаудов:
сюрреалистични препрочити на музикалната история“

Експозицията представя над 250 произведения из най-новото графично творчество на Ясен Панов. Всички те са илюстрации (разделителни страници, заглавни букви и цифри, винетки и други украсни елементи, портрети на знаменити композитори и изтъкнати исторически фигури), създадени в периода февруари – юни 2020 г. за луксозното първо издание на новото музикологично изследване на Илия Граматиков – „Инструменталните концерти на Георги Арнаудов: сюрреалистични препрочити на музикалната история“ (Институт за изследване на изкуствата – БАН, 2020).

Илюстрациите представляват дигитални колажи, интегриращи авторски рисунки и разнообразен друг графичен материал от различни исторически епохи и стилове, като по този начин създават един изцяло нов и подчертано фантасмагоричен визуален разказ, бродещ сякаш отвъд хода на времето и паралелно с това като че ли лутащ се измежду пластовете на историята.

Макар и замислени като възчудат образен акомпанимент на музикологичен като жанр и музикален като структура и словесна изразност текст, колажите на Панов надхвърлят обичайната декоративна функция на илюстрацията, защото са положени в ситуация на конструктивен творчески диалог с текста на Граматиков. Те ту тълкуват изложените в него идеи чрез изобразителни средства, ту добавят нови смислови пластове чрез кодирани в графичните елементи интертекстуални връзки, ту явяват в образ духа на анализираната в изследването музика на Арнаудов.

Подобно смислово и художествено взаимодействие е възможно поради аналогичния творчески подход при композициите на Арнаудов и колажите на Панов. В книгата Граматиков описва една от ключовите му характеристики – неуморните препрочити с преосмисляне и надграждане на изразност от различни исторически епохи с цел метаморфозирането ѝ в хомогенен, богат на алюзии към миналото, но подчертано съвременен и самобитен творчески език. Това е езикът, на който двамата автори ще си въобразяват историята, за да могат наново творчески да я пресъздадат под формата на небивали музикални и визуални художествени наративи.

Изложбата показва резултата от един продължителен изследователски и творчески проект, обвързващ търсенията на трима автори от различни области на изкуството и науката – автори, демонстриращи ярък и разпознаваем индивидуален стил. Това е амбициозен проект, чиято реализация не само показва прекрачване на границите между различните изкуства, но и демонстрира успешното прокарване на преки връзки между крайно капсулираните в съвременността сфери на творчеството и науката. Резултатът от този проект е интердисциплинарно книжно издание с множествен статут. От една страна, то предлага експериментален като структура и нестандартен като реализация научен текст – музикологично изследване, построено в музикална форма посредством словесни аналози на композиционни техники, при което авторът, без да изневерява на строгия научен дискурс, пише в максимално широк хуманитарен хоризонт и търси допълнителна смислова опора в различните изкуства. От друга страна, изданието е албум с многобройни графични произведения, предлагащи както образ на разгърнатите в текста идеи, така и тълкуване в щрих и цвят на провокиралата изследването музика. А част от тази музика на свой ред е писана след вдъхновение от по-ранни графични творби на художника (дизайнер и илюстратор) на книгата.

В контекста на съвременното книгоиздаване, чиято политика се предопределя главно от комерсиални интереси и икономически съображения, издаването на научен текст като художествен продукт – богато илюстрирана луксозна книга – изглежда като крайна екстравагантност, граничеща със самоцел. Но книгата съвсем не е плод на подобна интенция, а е резултат от смелото противопоставяне на стагниращата творческото въображение и крайно демотивираща социокултурна ситуация днес. Поради ексцентричността на представата за подобна книга в съвременния контекст, нейните създатели намират вдъхновение и мотивация в старите богато илюстрирани енциклопедични издания от предходните векове, считани за безспорни шедьоври на графичното майсторство, днес превърнали се и в библиографски, и в художествени ценности. Водеща цел на авторите става създаването на едно безпрецедентно в съвременността научно-художествено издание, нямащо аналог както в България, така и по света.

Настоящата експозиция разгръща потенциала на проекта посредством възможността илюстрациите да бъдат възприемани и като напълно самостоятелни художествени произведения, формиращи нови смислови връзки помежду си при разполагането им в различен пространствен контекст – този на изложбената зала. Съпроводени от записи на част от композициите на Георги Арнаудов, избрани за основни обекти на изследване в текста на Илия Граматиков, изложените илюстрации на Ясен Панов са преразпределени тематично и отпечатани като 135 тиражирани графични творби, разказващи и в-образ-явяващи реални и въображаеми музикални истории.

Можете, да посетите изложбата в НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЯ – КВАДРАТ 500

08/06/2021 – 08/08/2021

 

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай