"Възраждане" със сигнал до главния прокурор, ЦИК и ДАНС

Такова огромно увеличение на онлайн-заявленията е възможно да е противозаконно, пише в жалбата

"Възраждане" със сигнал до главния прокурор, ЦИК и ДАНС | StandartNews.com

Лидерът на "Възраждане" Костадин костадинов прати жалба до Държавна агенция Национална сигурност /ДАНС/ , главния прокурор Иван Гешев и ЦИК. 

Сигналът е относно проверка за извършени манипулации на изборния процес и за престъпления срещу политическите права на гражданите.

„Възраждане“ проведе пресконференция в БТА - София, на която съобщи, че политическата организация е подала сигнал до ДАНС, Прокуратурата и ЦИК, с който изисква да бъдат проверени IP адресите, от които са изпратени заявления за разкриване на секции в Турция.

Ето какво пише в жалбата:

"След отпадането на ограничението за брой на избирателни секции в страни извън Европейския съюз, прието промените в Изборния кодекс в 45-тото Народно събрание бе установено едно значително увеличение на броя подадени онлайн-заявления за гласуване в Република Турция, което като резултат доведе и до драстично увеличение на броя разкрити изборни секции в тази конкретна държава.

В предизборната кампания за парламентарните избори на 14.11.2021 г. бяха подадени онлайн 21 844 заявления за гласуване в Турция. Нямаше нито едно подадено на място заявление на хартиен носител – очевидно поради невъзможността на заявителите да пишат и четат на български език.

В резултат от горното, в Република Турция бяха открити общо 126 броя изборни секции. Гласовете в тях бяха общо 90 000, което ще рече средно по 714 гласа, подадени в една секция. За сравнение на първите предсрочни парламентарни избори през 04.04.2021г., гласовете от Турция бяха около 25 000.

В настоящата предизборна кампания бяха подадени онлайн с над 4 200 заявления повече от последните избори, или изразено статистически – с около 1/5 повече – а именно рекорден брой заявления за гласуване в Турция. Онлайн са подадени 26 019 заявления. Отново няма нито едно подадено заявление на хартиен носител.

Като резултат в Република Турция за предстоящите избори бяха разкрити рекорден брой секции - общо 166 /сто шестдесет и шест/ секции, което е с 40 /четиридесет/ или с 1/3 повече, в сравнение с предходните избори. При положение, че членовете на тези секционни комисии ще са само от една политическа партия – ДПС, то очевидно може да се очаква и гласовете за една конкретна политическа партия –ДПС – идващи от Турция да се повишат средно с 1/3 в сравнение с миналите избори, когато за ДПС гласуваха в Република Турция над 87 000 души, или над 90% от общия брой подадени там гласове.

Показателно и притеснително за нас е, че това огромно увеличение е само и единствено за тази конкретна държава, с други думи –за сравнение не се наблюдава увеличение на заявленията, подавани от САЩ, Канада и т.н. в сравнение със заявленията, подадени онлайн на предходните избори.

Ние считаме, че такова огромно увеличение на онлайн-заявленията е възможно да е противозаконно, защото:

Възможно е подаването на тези онлайн заявления да е извършено не от територията на Република Турция, а от територията на друга държавна. Конкретно е възможно всички тези 29 016 заявления да са били подадени онлайн от територията на Република България (или друга държава), а не от територията на Република Турция.

Което ще означава, че тези заявления не са били подадени онлайн лично от заявителите, тъй като ако бъде проверено дали тези конкретни заявители са влизали на територията на Република България (или на друга държава, от която тези заявления е възможно да са били подадени) и може да се окаже, че те не са го сторили в този период – август-септември 2022г. Тоест някой друг да е подавал заявления от тяхно име.

На следващо място е възможно част или всички от тези заявления да са били подавани от едни и същи IP адреси, или по-просто казано – от един и същи компютър.

Възможно е също така в заявленията да са били посочвани едни и същи данни за контакт - (имейл-адреси и телефонни номера за съобщения и контакт с ЦИК) на различни заявления – и това да е правено с цел да бъде контролиран умишлено този процес. Причината за това би могло да бъде обстоятелството, че болшинството от тези 26 019 заявителя не могат да четат и пишат на книжовен български език, а още по- малко – да боравят онлайн с услугите в уебсайта на ЦИК.

Нещо повече – възможно е част или всички тези 26 019 заявителя дори да не знаят въобще, че от тяхно име е подадено онлайн заявление за гласуване в чужбина спосочване на техни лични данни.

Възможно е същото да е положението и с тези подадени общо около 4 500 заявления, посочени в уебсайта на ЦИК като непотвърдени.

Всичко гореизложено, ако е истина, като резултат би означавало само едно –извършена манипулация на изборите и изборна измама с неправомерно използване на чужди лични данни. Ако това е така, то за нас това е директна намеса във политическите процеси, бидейки действие против националната сигурност на

Република България, а и представлява престъпление против политическите права на гражданите по смисъла на Наказателния кодекс.

Причината и мотивът за такова огромно увеличение на заявленията, подадени онлайн, е да се постигне един по-голям резултат на изборите за една конкретна партия - ДПС, която получава около 95% от гласовете, подадени от тези конкретни изборни секции в тази конкретна държава.

Затова с настоящата жалба Ви моля да извършите проверка по случая в кръга на Вашите правомощия и да установите дали има извършени престъпления. Считам, че за установяване на реалната фактическа обстановка следва да бъдат проверени следните факти и обстоятелства, респективно да бъдат възложени и извършени следните процесуално-следствени действия:

- Дали част или всички потвърдени 26 019 заявления са подадени не от територията на Република Турция, а от територията на Република България или друга държава?

- Дали част или всички 4 500 подадени заявления, посочени в сайта на ЦИК като „непотвърдени“ са били подадени от територията на Република България?

- Дали част или всички потвърдени 26 019 заявления са подадени от едни и същи IP- адреси и имало ли е масово подаване на заявления онлайн от едни и същи IP-адреси и къде точно са регистрирани/ситуирани тези IP-адреси, от които са подавани множество заявления?

- Дали част или всички 4 500 непотвърдени заявления са били подадени от едни и същи IP-адреси и имало ли е масово подаване на заявления онлайн от едни и същи IP-адреси и имало ли е масово подаване на такива заявления от едни и същи IP-  адреси и къде точно са регистрирани/ситуирани тези IP-адреси?

- Дали тези 26 019 заявители лично са подали тези онлайн-заявления, респективно наясно ли са въобще, че има подадени заявления онлайн с посочени техни лични данни?

- Дали тези 26 019 заявители ползват писмено български език и умеят ли да боравят въобще с онлайн-услугите на уебсайта на ЦИК?

- Има ли посочвани в различните заявления (потвърдени и/или непотвърдени) едни и същи данни за контакт (телефони и имейл-адреси) и същите на заявителите ли принадлежат или на трети лица?

За резултатите от проверката моля да ме уведомите на горепосочените данни за контакт: [email protected]", пише Костадин Костадинов,

председател на „Възраждане“.

Възраждане е в с номер 14 в бюлетината!

 Възраждане за България!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай