Понеделник,

Деляна Иванова: По-нисък ДДС за храните ще задържи цените

От: Екатерина Николова -
1078
Деляна Иванова: По-нисък ДДС за храните ще задържи цените
A
A
A

 

  • ИТН подкрепя децентрализацията на общините

Деляна Иванова е народен представител от Има Такъв Народ в 45 и 46 Народно събрание и член на Комисия по бюджет и финанси в 46 НС. Преди влизането си в политиката, тя се занимава с корпоративни финанси в реалния сектор. Първите 15-години опит на г-жа Иванова са в банковия сектор, който напуска през 2014. Възходящото й кариерно развитие се дължи на отличните й организационни, лидерски и управленски умения. Деляна Иванова е завършила магистърска степен "Организационно развитие" в СУ "Св Климент Охридски", бакалавърска степен "Стопанско управление" в СУ "Св Климент Охридски", и Първа английска езикова гимназия в София.

  • Излязохме с 18 мерки за стабилизиране на енергийния сектор
  • Може да има компенсации за скъпия ток и без втора актуализация на бюджета
  • Вярваме в семейните ценности, предвиждаме подкрепа за отглеждането на деца от работещи родители
  • Предлагаме пенсионна реформа, която ще осигури достойни старини на хората, казва Деляна Иванова, финансов експерт на Има Такъв Народ  специално интервю за вестник СТАНДАРТ

 

- Г-жо Иванова, като член на бюджетната комисия в 46-ото НС Вие бяхте един от народните представители на Има Такъв Народ, който най-активно работеха по актуализацията на бюджета. Ще се наложи ли нова промяна на държавните разчети след сформирането на 47-ото НС?

- С актуализацията на бюджет 2021 бяха дадени доста възможности за подпомагане на бизнеса, пострадал от пандемията. Ситуацията, която актуализацията не предвиди, са цените на енергоносителите и породените от тях затруднения на бизнеса и производството. Стимулирането, обаче, и мерките за компенсиране на високата цена на тока могат да се случат и без актуализация в бюджета. Времето до края на 2021 г. следва да бъде ползвано за стартиране на работа по бюджет 2022, а не за актуализации на бюджет 2021.  Не виждам нито времева възможност, нито нужда по същество за втора актуализация на бюджет 2021.

- Освен заложеното преизчисление на пенсиите, предвиждате ли да предложите и допълнителни бонуси за възрастните хора?

- Чрез актуализацията на бюджет 2021, беше направена и стъпка в посока на трайно подобряване на доходите на пенсионерите. Одобреното решение за пенсиите е устойчиво и гарантира сигурност и предвидимост. Нашето виждане е, че пенсионната ни система се нуждае от по-всеобхватен преглед и реформа, която да гарантира на пенсионерите достойни старини, но и справедливо разпределение и доход, спрямо приноса на всеки от тях в системата. Има Такъв Народ в програмата си предвижда достигане на държавна гарантирана пенсия в размер на реалната издръжка на живот. В допълнение, смятаме за нужно, по отношение на 2-ри и 3-ти стълб, да се направи промяна, позволяваща увеличаване на доходността им чрез разширяване на възможностите за инвестиции на пенсионните фондове.

- Бюджетната процедура за 2022 г. трябваше да е започнала през септември. Какви рискове пред държавата крие възможността да влезем в новата година без редовен бюджет?

- Към настоящия момент, бюджетът следва да бъде изготвен от служебното правителство след съгласуване с всички заинтересовани страни. След провеждане на изборите и конституиране на парламент, проектът за бюджет ще бъде внесен в Народното събрание за разглеждане, дебат и одобрение. Разбира се, този вариант ще отразява вижданията и политиките на служебното правителство, които няма сигурност, че съвпадат с политиките и приоритетите на бъдещото редовно правителство. Всички разлики, допълнения и корекции, разбира се, могат да бъдат внесени от парламентарно представените партии, дебатирани и гласувани. Процесът включва разглеждане и решения по бюджетите на всички ресорни комисии и разбира се на Комисия по бюджет и финанси на първо и второ четене. Този процес, дори и в условията на ясни управляващи мнозинства е дълъг. С оглед на изключително краткото време до края на 2021 има голяма вероятност Закон за бюджета за 2022 г. да не бъде приет до края на годината. В тази хипотеза, страната ще изпълнява закона, който действаше през 2021 г. до приемането на нов закон.

- Очаква ни изключително тежка зима - жестоки цени на ток и газ, галопиращи цени. Какви мерки предвижда финансовия екип на ИТН, за да бъде подкрепен бизнесът?

- По всичко личи, че зимата ще бъде трудна - високи сметки за отопление, нарастващи цени на стоки и услуги в новата година и неминуемо увеличени сметки за ток не само за бизнеса, но и за домакинствата. Обстановката поставя българския гражданин и бизнес пред много и трудни задачи. ИТН смята, че не бива да се допуска спиране на производства и фалити на компании поради висока себестойност на продукцията в резултат на увеличените цени на енергоносители и невъзможност за прехвърлянето на това увеличение в продажната цена на продукта. Компенсации на производствата за високата цена на електроенергията трябва да бъдат направени, за да не бъдат поставени българските производители в неконкурентна позиция спрямо европейските си конкуренти. ИТН предложи програма с 18 мерки за преодоляване на кризата и стабилизиране на българския енергиен пазар.

- Какви са предложенията на ИТН за подпомагане на семействата, за да се справят в този труден период?

- Българските домакинства ще срещнат множество трудности да посрещнат нуждите си, най-вече в зимния период. Считаме, че чрез възможностите за регулация на цените на тока, не бива да се допуска шоково увеличаване на цената на електроенергията от януари. В по-дългосрочен план, политики в посока на изграждане на локални ВЕИ за задоволяване на собствените нужди на домакинствата и стимули в посока енергийна ефективност са устойчиви решения за подпомагане.

- Смятате ли, че ДДС върху основните храни трябва да бъде намалено на 9% и това ще свали ли цените на продуктите от първа необходимост?

- ИТН подкрепя всички разумни мерки, които подобряват качеството на живот на българските граждани, водят до справедливост и икономически просперитет. Намаляване на ДДС за храни е една от възможностите за подобряване на бизнес средата. Разглеждаме намаляване на ставка на ДДС в два аспекта: от една страна ще има ли ефект върху обществото  и от друга, ще бъде ли ощетен бюджетът. От гледна точка на краен потребител, намаляване на ставката на ДДС за храни ще има ефект на относително задържане на цените, като намалената ДДС ставка частично ще компенсира увеличената стойност на суровини и енергоносители. От гледна точка на бюджета, имаме основания да смятаме, че държавният бюджет няма да бъде ощетен от по-ниската ставка. Намаляване на ДДС на основните хранителни продукти ще доведе до съществено изсветляване на бизнеса, тъй като ниският процент на косвения данък драстично сваля интереса към укриване и присвояване на ДДС. Бюджетът няма да пострада, тъй като намалената ставка ще бъде компенсирана от разширена база за начисляване.

- Чуха се и предложения за намаляване на ДДС върху лекарствата. Вашият коментар?

- Разговорът за диференцираната ставка на ДДС върху лекарствата не е новост за страната. Министерство на здравеопазването през август излезе със становище за намаляване на ДДС на лекарствата от Позитивния лекарствен списък и осигуряване на по-голямо количество лекарства, заплащано с публични средства. Това е вярно, но само ако бюджетът на касата остане непроменен и успоредно с това се намали приходната част в държавния бюджет със сумата на ДДС върху лекарства. Дебатът при лекарствата е по-сложен и всеобхватен. Намаляване на ставката ще доведе, ако не до трайно, то поне до временно намаляване на стойността на лекарствата за краен потребител - граждани и болници. От бюджетна гледна точка, тъй като секторът е предимно на светло, не се очаква бюджетен приход в резултат от изсветляване. В заключение, мотивацията за такава мярка би бил единствено временния ефект върху цените, но за сметка на по-ниска приходна част на бюджета.

- В програмата на ИТН е заложено въвеждането на необлагаем минимум и семейно подоходно облагане. Ще го предложите ли в новото Народно събрание?

- ИТН предлага въвеждане на необлагаем минимум при облагане на доходите на физическите лица, въвеждане на семейно подоходно облагане, и увеличение на данъчното облекчение на осигурени родители за дете до 18 г. Ние вярваме в семейните ценности и подкрепяме отглеждането на деца от работещи (осигурени) родители. Въвеждането на необлагаем минимум за физическите лица цели да подпомогне най-ниско платената част от обществото и така да намали социалните неравенства. В следващото НС ще внесем предложения със съответните законови промени, за да стартираме процеса и дебатите по тези точки от нашата програма. Ще работим в посока предложенията ни да срещнат широка парламентарна подкрепа.

- ИТН даде заявка за цялостна реформа в регулаторните органи. Какви са предложенията на партията?

- Прегледът на ефективността и контрола на финансовите институции идентифицира редица липси и недостатъци, които обуславят необходимостта от реформи, както на съществуващи практики, така и създаването на нови достатъчно ясни механизми, гарантиращи прозрачност, ефективност и невъзможност за корупция. Смятаме за нужни законодателни промени с цел да се гарантира независимостта на работата на регулаторните органи, както и да се адресират препоръките в докладите за конвергенция на Европейската централна банка.

- Предвиждате ли промени във финансирането на общините, които настояват за децентрализация?

- Програмата на ИТН предвижда фискална децентрализация във финансирането на общините. Подкрепяме преотстъпване на част от приходите от корпоративен данък и данък върху доходите на физическите лица в централния бюджет на общините срещу конкретно поети от тях ангажименти за проекти и реформи. Финансовият стимул ще насърчи общините да са по-активни в привличането на бизнес на тяхна територия и задържането му. Активната работа и по-големи възможности по региони ще подпомогнат процесите по развитие и съживяване на обезлюдяващите се общини. Повече бизнес означава и повече: проекти за инфраструктура, за да се осигури свързаност на района; проекти за образование, което да подготви кадри за бизнеса; развитие на здравеопазване и социална инфраструктура за задържане на работещите, раждаемост и просперитет.


Всички новини от категория Избори 2 в 1.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com