Вторник,

Ще върнем Мездра в топ 10 на общините

От: Ина Кънчева -
297
Ще върнем Мездра в топ 10 на общините
A
A
A

Искам да направя града спортен, културен и туристически център на Северозапада

Този мандат ще бъде мандатът на хората, казва кандидатът за кмет Иван Аспарухов


Иван Аспарухов е кандидат за кмет на община Мездра. Издигнат е местна коалиция „Единни за Община Мездра“, в който участват АБВ, Земеделски народен съюз и Воля. Аспарухов спечели първия тур от местните избори, като за него гласуваха 36,49% от хората в града. В неделя той ще се състезава на балотажа с кандидата на БСП Генади Събков, който получи 34,01%.

* През 2015 г. бяхме на първо място в Област Враца и на девето сред 265 общини по усвоени евросредства
* С г-н Кмете се обръщаха към мен и в МРРБ
* Правя крачка назад, за да може Мездра да тръгне отново напред

- Г-н Аспарухов, в края на предизборната кампания, да се върнем малко назад, за да разберем какво Ви накара да се впуснете отново в изборите на кмет на Община Мездра, имайки предвид впечатляващата Ви биография. Бяхте заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, преди това 4 мандата кмет на Община Мездра, хората Ви познават като Кмета на Мездра.
- Да, с Г-н Кмете се обръщаха към мен и в МРРБ. Имахме дълги години работа в местната власт, след това 12 години бях член на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България, 8 години делегат в Комитета на регионите на Европейския съюз в Брюксел и член на комисиите CIVEX и COTER. Така че опитът, който имам, с този опит се връщам в Мездра.
- Защо се връщате, Г-н Аспарухов, крачка назад ли е това?
- За мен това е крачка назад, за да може община Мездра да тръгне отново напред. Тъй като развитието през последните 4 години изобщо не ни харесва. От водеща община в България, която през 2015 г. беше на първо място в Област Враца и на девето сред 265 общини по усвоени евросредства, сега вижте къде сме. От Община на 3-то място по прозрачност и обслужване на населението, с европейски сертификат за това, сега в момента се намира в последната десетка в страната. Погледнете данните на Министерство на финансите от септември тази година, които нареждат Община Мездра на дъното по показателите инвестиционна активност, финансова самостоятелност и финансова устойчивост, заедно с още 10 общини от всички 265.
- Значи затова решихте да участвате в това състезание. Казвали сте ми, че и хората са един от мотивите да се кандидатирате отново за кмет.
- Да, хората са основният мотив да се кандидатирам отново. През двете години, в които бях заместник-министър можех да остана в София, но не го направих, пътувах всяка сутрин и вечер и се връщах в родния град Мездра, така че не съм се отделял от хората и от Мездра. След това две години разбрах колко много съм лишил семейството си със своето отсъствие през всичките години и имах възможността да отделя достатъчно време на семейството си, на най-малката си внучка Косара и мога да кажа, че най-хубавите ми години са последните две, с нея и със семейството.
Кризата в местното управление е вторият ми мотив. Като председател на Националния съвет по регионална политика към МРРБ, в качеството ми зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството успяхме да възстановим Съвета по децентрализация и да направим пълен кръг от дебати в общините и областите, в регионалните съвети по развитие и трябва да ви кажа, че не ни задоволяват и лично мен, като човек участвал дълго време в борбата за силно местното самоуправление, състоянието на местното самоуправление сега. Тъй като не се отстъпи регламентиран финансов ресурс от МФ под формата на част от данъка върху доходите на физическите лица, преди тези средства влизаха в общинските бюджети, а след приемането ни в ЕС, те влизат в държавата и от тогава насам общините нямат такъв регламентиран приход за местни дейности. Това беше едно от исканията ни, моя национална теза, поне 2 от 10 % да влизат в общините отново, а не те да търсят финансова помощ за отпускане на средства по Постановленията на МС. Тази криза може да бъде преодоляна чрез работата ни в НСОРБ и на общините да бъде даден равен старт чрез уплътняването им с финансов ресурс и да не бъдат разделяни чрез Постановления на МС. В което няма нищо лошо и Враца е прекрасен пример за това, чрез директния ресурс Враца значително си подобри инфраструктурата, това е истината. И обратното, ръководството на Община Мездра 4 години само се оплаква, вместо да потърси възможност за осигуряване на пари, а пари винаги могат да се намерят. Аз 4 години си мълчах и виждах как Мездра се води в глух коловоз, за да се срине сега така.
- Сега сте кандидат на местна коалиция „Единни за Община Мездра“ и бяхте първият кандидат за кмет, може би и в страната, обявил кандидатурата си още през лятото.
- Да, сега формирахме партньорство между АБВ, Земеделски народен съюз и Воля. Искам да благодаря на всички тези хора, които застанаха зад мен, с които загърбихме политическите си пристрастия, за да бъдем заедно, единни за община Мездра.
- Кои са най-големите постижения на Вашето управление, които са видими и са трайни?
- Доста трябва да се каже. Ще спомена само няколко. Мездра беше 12-тия град в страната, който беше изцяло газифициран. Изградена на 100 % канализационна мрежа в града, изградена ПСОВ, един от най-успешните проекти във водния сектор в страната. Привлечени инвеститори и разкрити реални работни места, само за последния мандат до 2015 г. са 1500. Всички училища и детски градини в града и в част от селата са санирани и газифицирани. Проектите в социалната сфера осигуриха необходимите ЦНСТ-та, защитени жилища и т.н. Общинската болница беше в стабилно финансово състояние. Реализирахме мащабен проект за консервация и реставрация на крепостта „Калето”, който даде тласък на развитието на туризма. В почти всички населени места в общината са създадени и възродени в периода 2005 – 2015 г. общо 21 читалища. Организираният ежегодно и единствен в страната международе симпозиум по скулптора даде модерният облик на градската алея. Празниците на културата „Мездра Май“ включваха изключително разнообразие от културни прояви, концерти, в т.ч. фолклорни, Мездра рок фест и др. Мездра играеше в А група и имаме изграден стадион, отговарящ на европейските изисквания.
- Какво беше пропуснато в последните четири години?
- Неоползотворените възможности за финансиране на проекти в селата по ПРСР 2014-2020 г., по която Общината нямаше право да кандидатства в предходния програмен период и проваленият проект по подхода ВОМР са значителен пропуск през последните 4 години, защото можеха да бъдат усвоени 10 млн. за подобряване на инфраструктурата във всички населени места. Освен това провалената Стратегия за ВОМР лиши хората от 8 млн., който можаха да подпомогнат частния сектор, малките земеделски стопанства,  идеи за развитие на малък бизнес и т.н.  
- Какво предвиждате за следващия си мандат?
- Да работим, както сме го правили винаги. Да върнем Мездра на достойното и място сред общините в България по привличане на финансов ресурс и инвестиции, по прозрачност и високо качество на административните услуги. Да разработим стратегия за развитие на образованието в Общината. Да подобрим жизнената среда във всички населени места. Да направим Мездра спортен, културен и туристически център на Северозапада.
Да върнем човечността и добрината във взаимоотношенията! Този мандат ще бъде мандатът на жителите на община Мездра!


Всички новини от категория Местни избори 2019.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com