Как заради "Зелената сделка" 12 000 стават безработни в Стара Загора

В комплекса “Марица-Изток” е предвидена цялостна реформа

Как заради "Зелената сделка" 12 000 стават безработни в Стара Загора | StandartNews.com

Днес изтича срокът за обществено обсъждане на публикувани териториални планове за справедлив преход. В единия от тях е предвидена цялостна реформа на комплекса “Марица-Изток”, която предвижда до 2026 г. прехвърлянето към “други сектори” на 12 хил. работни места от Старозагорски регион. “Това означава, че 12 хил. работещи в “Мариците” ще трябва да бъдат освободени. Същевременно в същия този план няма написана никаква друга конкретика, не се дава никаква алтернатива за работа на тези хора”, коментираха от ВМРО пред сайта Kmeta.bg.

Според формацията това ще е пагубно за региона и за енергийния баланс в България. Съпредседателят на ВМРО Ангел Джамбазки, който е и български представител в Европейския парламент, от години изразява публичното си несъгласие към цялостния подход на ЕС към зелените политики и в частност към Зелената сделка, която също е част от проблема.

В началото на месеца министерството на енергетиката публикува за обществено обсъждане териториалните планове за справедлив преход (ТПСП) за областите Стара Загора, Кюстендил и Перник. Необходимо условие за отключване на средствата по Фонда за справедлив подход ФСП (1,178 млн. евро за България, от които 505 млн. евро от Многогодишната финансова рамка и 673 млн. евро от Инструмента “Следващо поколение ЕС”) е разработването на териториални планове за справедлив преход с хоризонт до 2030 г. 

Тези планове касаят териториите от ниво NUTS3 (области), които ще са най-потърпевши от въглищния преход в следващите години. В плановете трябва да бъдат посочени и начини за най-ефективно преодоляване на социалните, икономическите и екологичните предизвикателства в конкретните региони.

ТПСП за област Перник:

Като засегнати от прехода се определят общините Перник и Радомир.

За смекчаване въздействието от прехода, за област Перник се предлага реализирането на 8 операции (мерки, проекти, схеми), обособени в три стълба. По първият предложен Стълб “Индустрия за устойчиви енергийни решения”, са включени мерки за: рекултивация на минните терени; подкрепа за МСП, фокусирани върху научноизследователската и развойната дейност, проектирането и монтажа на фотоволтаични панели; подкрепа за МСП, насочена към инсталации за биогаз (биометан); подпомагане на съоръженията за производство на ВЕИ и зелен водород на мястото на рекултивираните терени и подпомагане на използването на водород.

По Стълб 2 “Социална подкрепа и подкрепа за заетостта” е предвидено създаването на Междурегионален център за професионално обучение и образование.

В обхвата на Стълб 3 “Разнообразяване на местната икономика” се планират 2 проекта, за: развитие на Индустриална и логистична зона Перник и създаване на Център за научноизследователска и развойна дейност за промишлеността.

ТПСП за област Кюстендил:

Като засегнати от прехода се определят общините Бобов дол, Дупница и Кюстендил.

За смекчаване въздействието от прехода, за област Кюстендил се предлага реализирането на 10 операции (мерки, проекти, схеми), обособени в три стълба.

По първият Стълб “Индустрия за устойчиви енергийни решения”, са включени мерки за: рекултивация на минните терени; подпомагане изграждането на инсталации, сглобяване и рециклиране на ВЕИ и нови мощности за производство на енергия; подкрепа за създаването на индустриален парк за чисти технологии (с нулеви емисии); подпомагане на фотоволтаичните паркове със съоръжения за съхранение на енергия и/или за производство на зелен водород и свързваща инфраструктура; подпомагане използването на водород; подкрепа за производството и разпространението на биогаз (биометан); подкрепа за използването на геотермална енергия в региона за търговски цели и за централно отопление.

По Стълб 2 “Социална подкрепа и подкрепа за заетостта” е предвидено създаването на Междурегионален център за професионално обучение и образование.

В обхвата на Стълб 3 “Разнообразяване на местната икономика” се планират 2 проекта, за: диверсификация и адаптиране на предприятията към икономическия преход  и създаване на Център за научни изследвания и иновации.

За управлението на Плана е предвиден регионален механизъм за партньорство, чрез създаването на Областна комисия по Справедлив преход (ОКСП) – съвместна за областите Перник и Кюстендил.

ТПСП за област Стара Загора:

Като засегнати от прехода се определят 36 общини: Стара Загора, Раднево, Гълъбово, Нова Загора, Тополовград, Харманли, Ямбол, Симеоновград, Хасково, Димитровград, Сливен, Елхово, Любимец, Казанлък, Велинград, Свиленград, Тунджа, Кърджали, Мъглиж, Гурково, Опан, Чирпан, Николаево, Павел баня, Ивайловград, Маджарово, Минерални бани, Стамболово, Крумовград, Момчилград, Черноочене, Стралджа, Котел, Твърдица, Ракитово, Смолян.

За смекчаване въздействието от прехода, се предлага реализирането на 9 операции (мерки, проекти, схеми), обособени в три стълба.

По първият Стълб “Индустрия за устойчиви енергийни решения”, са включени мерки за: рекултивация на минните терени; схема за подпомагане на създаването на мощности за производство и/ или рециклиране на батерии; подкрепа за създаването на индустриални паркове за чисти технологии (с нулеви емисии); схема за подпомагане на фотоволтаични паркове със съхранение на енергия; схема за подпомагане на интегрираното използване на зелен водород – широкомащабни интегрирани проекти; подкрепа за производството и разпределението на биометан и производството на енергия от вятърни турбини.

По Стълб 2 “Социална подкрепа и подкрепа за заетостта” е предвидено създаването на Междурегионален център за професионално обучение и образование.

В обхвата на Стълб 3 “Разнообразяване на местната икономика” се планират мерки за: диверсификация и адаптиране на предприятията към икономическия преход и подкрепа за научни изследвания и иновации за МСП.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Автор Редакция
Коментирай