Събота,

Борисов: Ръстът на инвестициите нахвърля 1 млрд. лева

От: Зорница Гаврилова -
368
Борисов: Ръстът на инвестициите нахвърля 1 млрд. лева
A
A
A

Лъчезар Борисов е роден през 1978 г. в гр. Самоков. Завършва с отличие гимназия „Константин Фотинов“ с профил математика. Висшето си образование със специалност "Макроикономика" получава от Университета за национално и световно стопанство (УНСС), като завършва с отличие бакалавър и магистър. Получава втора специалност по "Счетоводство и Финанси" от Института за следдипломна квалификация към УНСС. Понастоящем е докторант във Висшето училище по застраховане и финанси. Утвърждава се като държавен служител, след като започва работа като главен експерт в Министерството на икономиката, след провеждането на конкурс през 2002 г. От 2006 г. до момента е началник на отдел, като ръководи отдели „Преструктуриране и капиталови пазари“ и „Управление и преструктуриране на държавното участие“. През този период е изпълнявал и длъжностите началник на отдели „Инвестиционни проекти, международни програми и маркетинг“ и „Стратегически анализи и прогнози“. Понастоящем е и член на Управителния съвет на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и председател на надзорния съвет на Българска банка за развитие. 

- Г-н Борисов, в пресата се появи наскоро информация, че в инвестиционна зона „Тракия”, гигантът „Шкода” може да открие завод, до каква степен това е реално и възможно?

- Истината е, че България е изключително готова да поеме инвеститор в сферата на автомобилостроенето. И това е много важно да се знае. България изпреварва всички страни в региона. Има три показателя, които включени в система, определят лидерското място на страната ни. На първо място това е кредитният рейтинг. Знаете, че преди близо една година международните агенции повишиха рейтинга на страната . Той бе потвърден и през 2018 г.  Този висок показател, съчетан със стабилния растеж, който имаме, извежда страната ни на международната карта на инвестиционните процеси. Амбицията на Министерството на икономиката, съпроводена с активни мерки към бизнес средата е, че бихме могли дори да изпреварим прогнозата ни от 3,7% за реален икономически растеж. Кандидатстването ни за членство в „преддверието“ на еврозоната ни би дало шанса да повишим кредитния рейтинг още веднъж. Третият важен фактор е финансовата стабилност. Държавният дълг, съотнесен към БВП вече доближава 20% от БВП.

- Кметове вече се похвалиха, че водят преговорите с инвеститорите. Те ли трябва да са водещата страна?

- Това, което четем в медиите, ни радва, защото  показва, че местната власт има много амбиции и високи цели. От една страна това е добре. Но в същото време високите цели не могат да бъдат достигнати, ако няма пълно взаимодействие на цетрална и местната власт. Те трябва да работат тясно с държавата, защото законодателството за насърчаване на инвестициите и намесата с държавна помощ зависи от Министерството на икономиката, Министерството на финансите и Министерския съвет, а накрая и от Европейската комисия. Затова и нашето послание към местните власти е - когато имат срещи със стратегически инвеститори да работят с държавата, ние да знаем и оттам да се опитаме максимално да им помогнем. Още повече това важи за сектор автомобилостроене. Защото ние отдавна говорим със световни компании и от Европа, и от Азия.  

- С какво България е привлекателна за тези инвеститори?

- Освен с макроикономическата и финансовата стабилност, и с по-малката административна тежест. Имаме и отлична международна оценка, както и устойчив и много стабилен БВП. От друга страна все още имаме относително ниски оперативни разходи за труд и продължаваме да работим по тази тема. От последните дни разполагаме с анализ, подкрепен от най-големите международни консултантски компании, който сочи, че данъчно-осигурителната тежест в България е толкова добра, че дори значително по-слабо развити технологично страни не могат да ни изпреварят.  

- Преди дни премиерът Бойко Борисов обяви, че трябва да се промени методиката за изчисляване на инвестициите. Можете ли обясните за какво точно става дума и откъде идват разликите?

- Важното в случая е как отчитаме и кои данни използваме. Едни от тези данни, които сега се използват,  са по отношение на потока на инвестиции. Той обаче включва както приемането на инвестиции от другите държави, така и изплащането на дивиденти от корпоративната структура на компаниите. А също така взетите  заеми за инвестиции и тяхното изплащане. Много важно да гледаме и други два показателя. Единият е международната инвестиционна позиция (МИП). Тя се поддържа от БНБ. И като сравним МИП на България и показателя за преки чуждестранни инвестиции, ще видим, че за едногодишен период, в България има над 1 млрд. евро. ръст на инвестициите. Това са публикувани данни от БНБ в структурата на МИП. Ръстът се вижда ясно в периода септември 2018 г. спрямо септември 2017 г. Безспорен факт е, че в момента в България работят компании, дошли у нас още през 2007 или 2008-ма, когато ние бяхме на пазара като инвестиционна дестинация и като нов член на ЕС, а сега тези компании изплащат дивиденти, връщат заемите си за инвестиция, което, разбира се, се отчита като минус, а международната позиция на България продължава да се подобрява. И то от гледна точка на преките инвестиции с над 1 млрд. евро.

- А вторият показател кой е?

- Това е показателят бруто образуване в основен капитал. Той се поддържа от Националната статистка.  Това са инвестициите в структурата на БВП.  Преди време правихме анализ и видяхме, че там имаме един уникален растеж, включително по линия на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи с произход чужди компании. Това е потвърждение, че бизнесът инвестира. И предвиждаме над 9-9,5% растеж на инвестициите в структурата на БВП в реално изражение.
Така че нека да гледаме и тези показатели, когато оценяваме равнището на инвестициите. Още повече, че сегашните данни са предварителни и БНБ със сигурност ще ги коригира след няколко месеца. 

- Говорихме за сектор „автомобилостроене”. Какви са инвестиците там досега?

- В последните 3 години проектите, които са в процес на изпълнение или тези, които сега се сертифицират само по закона за насърчаване на инвестициите, носят следното измерение: половин милиард лева инвестиции и около 7000 - 9 000 нови работни места. Това допълнено с данните за компаниите, които не са подкрепени от държавата, тоест инвестициите, които са влезли без подкрепата на държавата, дават още по-внушитетелни цифри - можем да стигнем само за 3 години до над 1 милиард лева и около 10 000 работни места. Направихме един интеесен анализ с "Аутомотив клъстър" и се оказа, че вече работим с 220 компании в този сектор. Някои от тях имат и друг бизнес, но са включени и в сектора. Впечатляващо е, че общите обороти стигат 4 милиарда евро. 

- Това означава ли, че България е на картата на световния пазар в автомобилостроенето?

- Категорично. Това означава още, че можем да имаме краен производител. Това обаче е дълъг и сложен процес. И нито една община не би могла да се справи с такъв проект, ако не работи с държавата. Затова трябва да обединим усилията и да не действаме разнопосочно. Само така ще имаме шанса да реализираме подобни проекти, които чакаме вече години и вече сме напълно готови да ги поемем и изпълним успешно. 
 


Всички новини от категория Бизнес.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Още от категорията