Оценяват четвъртокласниците като абитуриентите

Дават до 5 учебни дни за екскурзии и зелено училище в началните класове

Оценяват четвъртокласниците като абитуриентите | StandartNews.com
  • МОН направи промени в пет наредби, пуснати са за обществено обсъждане
  • Дават до 5 учебни дни за екскурзии и зелено училище в началните класове

Учениците от четвърти, седми и десети клас ще бъдат оценявани като зрелостниците на матурите. Максималният брой точки при всички тестове от националното външно оценяване става 100, както е при държавните зрелостни изпити. Това е записано в промяна на Наредба №11 от 2016 г. и ще влезе в сила от следващата учебна година. Досега скалите за оценка бяха различни, което затрудняваше родители и ученици. Например четвъртокласниците имаха 4 изпита, като максималният брой точки за всеки бе 20. Много е вероятно от следващата година тестовете да се обединят в един общ изпит, предполагат експерти.  В промяната на Наредбата изрично е записано още, че изпити за определяне на годишна оценка по учебен предмет или модул се полагат само присъствено в училище.Изменения в пет наредби в средното образование бяха публикувани за обществено обсъждане в понеделник. Друга новост от учебната 2021/2022 година са задължителните пет учебни дни за проектни и творчески дейности за учениците от I до III клас. Те могат да са последователни в рамките на една учебна седмица или да се използват на части.Екскурзиите и зелените училища могат да бъдат и по-продължителни, но допълнителните дни трябва да са по време на ваканции, официални празници, съботи или недели.Правилото ще важи за всички класове,  предвижда промяна в Наредба №10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, съобщиха от МОН.Петте дни ще са част от 32-те учебни седмици в началното образование. По този начин ще се даде възможност не само на децата, но и на техните учители за творчество и междупредметни връзки в рамките на учебните часове, а не само в извънучилищните дейности.  За в бъдеще за кандидатстването в VIII клас няма да е необходима хартиена служебна бележка за резултатите от националното външно оценяване, от олимпиади или състезания. Тези документи ще се вкарват служебно в електронната платформа. Промяната се прави за облекчение на родителите на бъдещите осмокласници.  Друга новост облекчава работата на директорите. Те ще имат право да променят утвърденото разписание на часовете, стига да не нарушават общия им брой за съответната седмица.Атестирането на учителите да стане електронно, предвижда промяна в Наредба №15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.Досега всеки учител трябваше да доказва с документи практическото приложение на усвоените знания и придобитите умения и да представя материали за постижения и от участие в професионални форуми. Това предполага огромен обем от копия на документи на хартиен носител. Ако промяната бъде приета, преподавателите ще включват в професионалното си портфолио единствено опис на документи за образование, квалификация и професионален стаж, които се съхраняват в училище, без да прилагат копия.Ще могат също да посочват с линкове свои материали, които съществуват в електронен формат. По този начин ще доказват и участие в професионални форуми.

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Коментирай